Vännen Sven Erik Nordin har lagt ut en länk med den nu världskända presskonferensen med amerikanska läkare som berättar hur de använder hydroklorokin med framgång mot Covid-19 och därmed räddat massor av liv. Detta har Facebook censurerat med förklaringen att det inte finns någon medicin som botar Covid-19. Hela det globalistiska etablissemanget har gått i taket över detta hotet mot de tusentals miljarder man räknar med att håva in från mänskligheten för vacciner med tveksam nytta. Facebook, Youtube, Twitter m.fl. av deras nätmedier censurerar för fullt vilket ökat intresset för denna presskonferens enormt. Anden är ute ur flaskan och kan inte stoppas.

Läs här själva vad Sven Erik skriver.

Lars Bern

 

Sven Erik Nordin:

Goda nyheter – Covid-19 går att förebygga och bota!
De flesta myndigheter, organisationer och läkare tycks slaviskt följa läkemedelsindustrins rekommendationer – och godtroget acceptera livsmedelsindustrins vilseledande reklam. Detsamma gäller också våra mest inflytelserika media.
Men det finns både i Sverige och på andra håll både enskilda läkare, grupper och alternativa media, som har modet att gå mot strömmen och redovisa oberoende forskning som ofta visar att skolmedicinen är mer ägnad att gynna industrin är den enskilda människan/patienten.
I Sverige har läkare som Annika Dahlqvist, Erik Enby, Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg, Yngve Gustafson och några andra vågat stå upp för sina vetenskapligt välgrundade åsikter – som strider mot ”etablissemangets”. Samhället (och media) har tackat genom att karaktärsmörda dem – beskrivit dem som farliga ”kvacksalvare” och i flera fall sett till att de blivit av med sin läkarlegitimation.
I USA har en grupp engagerade läkare, som kallar sig ”Front Line Doctors” gått ut offentligt och försöker nu avslöja de otroliga former av desinformation och bedrägeri som hela tiden sker på det medicinska området. Dessa läkare är oerhört välmeriterade och har mångåriga erfarenheter både av forskning och kliniskt arbete som läkare – varför det finns all anledning att ta dem på största allvar.
Det här har förstås ställts på sin spets den senaste tiden, då vi drabbats av vad som kallas ”Coronapandemin”. Denna har satt skräck i en stor del av väldens samhällen, och i Sverige har dödstalen i Covid-19 dagligen rapporterats i media som om det gällde någon form av pågående världsmästerskap, där det förstås gäller att minimera dödstalen och visa sitt eget lands överlägsna strategi för att bekämpa pandemin.
Hela tiden har man hört myndigheter och media upprepa: ”Det finns inget effektivt botemedel mot Covid-19. Enda möjligheten är att så långt möjligt undvika smittspridning – i väntan på ett vaccin”. Detta är antagligen en av de mest horribla (och dödliga) lögner som spridits på det medicinska området någonsin – fullt i klass med demoniseringen av mättat fett och kolloidalt silver, eller den sanslösa reklamen för (och förskrivningen av) statinpreparat för att sänka kolesterolvärdet.
Man tycks också i vårt land föraktfullt avvisa alla metoder som på andra håll visat sig effektiva mot sjukdomen. Och alla sedan länge kända metoder att effektivisera vårt immunförsvar (t.ex. med rejäla doser C- och D-vitamin, zink och magnesium) har på samma sätt beskrivits som löjliga ”huskurer” utan någon verkan. Man har i stället försökt skrämma oss för ”överdosering” av dessa ämnen!
När det gäller smitta finns det anledning påpeka, att det inte i hela världen finns ett enda exempel på att barn smittat föräldrar eller lärare. Barn drabbas väldigt lindrigt av coronaviruset – och visar ofta inte några symtom alls – och som sagt, de sprider inte smittan!
Följande är ett försök till sammanfattning av delar av vad ”Front Line Doctors” framför. Länk till deras video sist i detta inlägg.
De preparat det handlar om är klorokin och hydroxiklorokin. Medlen är sedan länge ”godkända läkemedel” mot malaria, liksom mot reumatoid artrit hos vuxna och ”juvenil idiopatisk artrit” hos barn. Som profylax (förebyggande) mot malaria har medlen använts i mer än 65 år. Miljoner människor har fått dessa medel inför resor till områden där malaria är en utbredd sjukdom. Under alla dessa år har knappt några allvarliga biverkningar iakttagits. Men när det nu visat sig att dessa preparat fungerar mot coronaviruset – så har de i princip blivit förbjudna att använda mot just detta virus. De skall endast förskrivas till nämnda reumatiska sjukdomar – och möjligen använndas i kliniska studier för Covid-19.
Front Line Doctors anser att världen nu inte främst begränsas av ett virus – utan av det ”spindelnät av fruktan” som riskerar att förlama oss, och som har givit förödande ekonomiska konsekvenser. I USA uppges också självmordsfrekvensen ha ökat med ca 600 % – och andra sociala problem kanske i samma omfattning.
Man berättar att det nu aktuella viruset är nr 7 av typen coronavirus, och att man redan 2005 hade kunskapen om hur det går att både hindra coronavirus från att ta sig in i celler – och att om de ändå gör det kunna förhindra dess replikering (att skapa fler kopior av viruset).
Man har 900 000 väl dokumenterade fall av behandling med hydroxiklorokin under 20 år. Inga hjärtproblem har registrerats! Man har också under en period på 50 år data från miljontals behandlingar med hydroxiklorokin. Under dessa 50 år har man sammanlagt hittat 640 dödsfall – vilket innebär ca 0,04 %. Vilket annat läkemedel har denna minimala risk?
Hydroxiklorokin är alltså ett av de absolut säkraste läkemedel som finns – och med fantastiska egenskaper. Det är svagt basiskt och kan minska ”surheten” hos celler, vilket gör dem mindre sårbara för virus. När det gäller just coronaviruset kan det som nämnts förhindra att viruset fäster på cellens yta, förhindra att det tar sig in i cellen och om det tar sig in i cellen förhindra att det framställs fler kopior. Det kan också skapa möjlighet för zink att ta sig genom cellväggen och in i cytoplasman, där det förhindrar replikering av viruset. Det förefaller också som om glukos (socker) är en molekyl som bidrar till virusets framgång. Man skulle alltså kunna tro att minimalt med socker och tillräcklig mängd med zink är metoder för att förhindra insjuknande i Covid-19.
Intressant är i detta sammanhang att när man ställde frågan till FDA (Food and Drug Administration) i USA om vilka som kunde använda hydroxiklorokin, så var svaret: ”Barn och vuxna i alla åldrar, även gravida och ammande kvinnor.
Den enda grupp man avrådde från detta preparat var människor med psoriasis!
Läkargruppen redovisar sedan ett stort antal vetenskapliga studier – publicerade i ansedda publikationer – som visar att hydroxiklorokin är verksamt mot diabetes, fetma och generell insulinresistens. Det sänker blodsockret, förbättrar ”lipidprofilen” (fördelningen av olika blodfetter), förhindrar blodproppar, förhindrar ateroskleros (minskar risken för hjärtinfarkt), minskar risken för cancer i tjock- och ändtarm, hjälper mot MS, mm, mm…
Inte att undra på att läkemedelsindustrin vill förhindra användningen av detta märkliga medel, som tycks vara både säkert och verksamt mot många av våra ”kroniska sjukdomar” som ryms inom det ”metabola syndromet”.
Det många nu aningslöst refererar till i detta ämne är en artikel som mörka krafter lyckades få publicerad i den mycket kända och ansedda brittiska tidskriften ”The Lancet”. Där framförs med emfas riskerna med Hydroxiklorokin, som man hävdar innebär stora risker för hjärtat och att medlet inte skulle påverka Covid-19. Efter hård kritik drogs studien tillbaka – men allvarlig skada var redan skedd. Bland annat beslutade WHO att avsluta en påbörjad studie om hydroxiklorokin!
Det har sedan visat sig, att man i de studier man genomfört och redovisat använde flerdubbla doser mot de rekommenderade – 2400 mg i stället för 200 mg. Alla läkemedel har ju en gräns där de blir toxiska, och den överskred man rejält – möjligen för att få läkarna skrämda från att använda detta medel. Företaget Surgisphere som ansvarade för insamling och bearbetning av data har inte heller kunnat redovisa grunddata från studien!
I praktiken tycks det i räcka med 200 mg två gånger i vecka – och samtidigt dagligt intag av zink.
Beträffande zink vet man att brist på detta ämne kan medföra förlust av lukt och smak. Och just detta är vanliga symtom vid Covid-19. Som av en händelse! Sannolikt är tillskott av just zink en bra åtgärd, när det gäller att förebygga eller behandla Covid-19.
Länk till videon:
https://www.bitchute.com/video/HeC0tHZDX7dk/…
Länk till utskrift från presskonferens:
thttps://www.rev.com/blog/transcripts/americas-frontline-doctors-scotus-press-conference-transcript

Sven Erik Nordin

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441