Väldigt mycket tyder på att de drastiska åtgärder som har satts in runt om i världen med anledning av spridningen av det nya SARS-CoV-2-viruset, blivit starkt underblåsta av stora ekonomiska intressen inom bl.a. det medicinindustriella komplexet (MIC). Eftersom detta virus är nytt i vår miljö har det fått global spridning och klassats av WHO som en pandemi, ett WHO som är en viktig del av MIC. Nu ett halvår efter den stora smittvågen när man kan överblicka effekterna, kan vi konstatera att viruset inte är så mycket värre en ett vanligt säsongsinfluensavirus. När man summerar helåret 2020 är det inte uteslutet att dödligheten i många länder kommer att visa sig ha legat på en normal till lätt förhöjd nivå.

Den som på senare år följt hur MIC agerat har anledning misstänka att man där inväntat en sådan här ny virusstam som ju dyker upp med viss regelbundenhet, som förevändning för att dra igång en skrämselkampanj. Redan 2009 försökte man piska upp en global masshysteri runt den s.k. Svininfluensan, men det lyckades inte helt även om man lyckades trycka ut ganska stora mängder vaccin då. Ett vaccin som av allt att döma inte behövdes och som orsakade svåra biverkningar hos många vaccinerade. Med SARS-CoV-2 har man lyckats bättre och fått en stor del av världen att stänga ner delar av sina samhällen i avvaktan på vacciner.

Just nu pågår omfattande intrigerande för att hinna få ut mycket stora mängder vacciner innan pandemin klingar av. Detta gör man genom att bl.a. på många håll blockera uppenbara botemedel mot Covid-19 som t.ex. hydroxyklorokin. Man blev helt desperata när Donald Trump nämnde det som ett fungerande botemedel och profylax. I blockeringen har monopolmedierna och de stora webbföretagen (Facebook, Youtube m.fl.) medverkat genom att censurera uppgifter från läkare hur de relativt enkelt stoppat Covid-19 sjukligheten med billiga metoder. Det som hägrar för MIC är en vaccinmarknad värd tusentals miljarder kronor och den får inte riskeras. För det är man beredd att med öppna ögon låta hundratusentals dö helt i onödan.

Konsekvenserna av nedstängningarna över hela världen har varit förödande för miljontals små serviceföretag. Massor av människor har blivit ruinerade och ännu fler har blivit av med sina jobb. Det är lätt att hitta många förlorare bland vanliga enkla människor som saknar marginaler för att klara en sådan här nedstängning.

 

Men det finns vinnare

Mellan den 18 mars till den 13 augusti har USA:s tolv rikaste oligarker ökat sina förmögenheter med ca 300 miljarder USD. De har blivit 40% rikare. Idag uppgår den samlade förmögenheten hos dessa till hissnande 1.000 miljarder USD. Det motsvarar den samlade BNPn hos Belgien och Österrike. Med detta följer en enorm ekonomisk och politisk makt i händerna på personer utan all demokratisk legitimitet.

Jag har vid upprepade tillfällen pekat på hur den överföring av världens samlade förmögenhet från vanliga medborgare och stater till en liten hyperförmögen oligarki inte kan vara hållbar i längden. I coronapandemins kölvatten har denna utveckling accelererat på ett utmanade sätt. Det innebär att när nästan alla andra blir fattigare ökar de rikaste sin förmögenhet och makt. Det medför att den redan utmanande pågående omfördelningen av värdens finansiella tillgångar från fattiga till rika nu accelererar. Det i sin tur leder till att den pågående omfördelningen av maktbalansen i samhället bort från demokratiska institutioner nu accelereras på ett sätt som gör att världens stora globala företag och banker och deras största ägare snart har all makt i sina händer. Hela västvärlden är på väg att bli en enda stor oligarki och demokratin och folkstyret förvandlas till en kuliss. Detta är helt enkelt för mycket ekonomisk och politisk makt i händerna ett fåtal personer utan all demokratisk legitimitet.

Vi har visserligen kvar valda politiker som formellt fattar vissa beslut, men i en omgivning med allt förmögnare oligarker blir dessa för varje år bara mer korrumperade av rundhänta löften om framtida belöningar. Vi ser ju tydligt i det svenska samhället hur den politiska adeln fattar rader av beslut utan folklig förankring. Politiker som likt Fredrik Reinfeldt mot folkviljan levererat det han blivit ombedd, belönas med rundhänta konsultarvoden från oligarkernas banker och företag efter att de lämnat sina befattningar.

Bland de tolv oligarkerna finns huvudägarna i Facebook, Youtube och Google vars företag aktivt medverkar till censuren av alternativen till vacciner för att tygla pandemin. Där finns även Bill Gates som under senare år är tungt investerad i vaccinindustrin. Han säger sig arbeta för att rädda människor från smittsamma sjukdomar samtidigt som han arbetar frenetiskt för att begränsa antalet människor.

Nedstängningen har slagit ut stora delar av lokala distributionskedjor med massor av små ägare och många anställda till förmån för den digitaliserad distributionskedjan Amazon vars ägare Jeff Bezos är den som kammat hem den största förmögenhetsvinsten under pandemin på ca 75 miljarder USD. En helt exempellös överföring av förmögenhet från miljontals mindre företagare till ett enda.

Jag brukar peka på att när man inte får trådarna att hänga ihop när man studerar olika skeenden, då är ett gott råd ”to follow the money”. När det gäller pandemin verkar det vara en klok vana. Kanske är detta inte en pandemi utan en plandemi iscensatt av de globalister som vill inrätta en egen världsordning.

Så kära vänner, låt er inte skrämmas och bjud motstånd mot detta försök att ta kontrollen över våra liv.

 

Lars Bern

 

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441