Skolmedicinen och makteliten är idag fullt sysselsatta med att jaga och låtsas bekämpa en skugga – SARS-CoV-2 viruset. Strategin är att skapa maximal rädsla hos befolkningen för att lättare driva igenom sin agenda The Great Reset och sälja miljardtals vaccindoser. Coronapandemin är nämligen en skuggbild av något mycket allvarligare och mer omfattande – närmare bestämt den metabola pandemin som jag skrivit om upprepade gånger här på min blogg. Jag gav även ut boken Den Metabola Pandemin för två år sedan där jag i detalj beskriver den sjukligheten och vad man bör göra åt den.

Forskarsamhället börjar nu få en allt klarare bild av vad coronapandemin verkligen handlar om. Det visar sig att de människor som blir allvarligt sjuka och ofta dör i Covid-19, till uppåt 90 procent uppvisar en eller fler metabola diagnoser samt ofta brist på viktiga vitaminer och mineraler. För övriga människor med bara enstaka undantag är Covid-19 mest som en vanlig förkylning eller influensa. Studier visar även att risken med den metabola sjukligheten vida överträffar de drastiska åtgärder som vidtas för att minska smittan. Åtgärder för en snabb kostomläggning bort från socker, andra kolhydrater och vegetabiliska oljor skulle på tre veckor ge en långt större effekt än nedstängningar, karantäner och ansiktsmasker.

Det tillstånd vid Covid-19 som ofta anses leda till döden är vad man kallar ARDS, vilket står för Acute respiratory distress syndrome. Studier visar nu att det snarare är ett tillstånd som skulle kunna kallas Acute vascular distress syndrome, alltså att det inte bara är andningsorganen som angrips utan alla blodkärl i kroppen inklusive de i lungorna. Detta beror på att viruset angriper endotelet i blodkärlen och inflammerar det så att det uppstår en massa små blödningar i en rad organ som ger upphov till blodproppar. Man skulle kunna likna det vid en massiv skörbjugg. Det är dessa små blodproppar som skadar organen i kroppen inklusive hjärnan och som förklarar den långtidsjuklighet som ofta visar sig följa på en Covid-19.

Vilket är då boten mot skörbjugg, jo C-vitamin? Det förklarar C-vitaminets centrala roll för att skydda mot Covid-19 som påtalats av en rad forskare inom alternativmedicinen. C-vitamin spelar en central roll för att bilda ett starkt och motståndskraftigt endotel i blodkärlen. Färska studier visar mycket riktigt att de som blir allvarligt sjuka i Covid-19 uppvisar mycket låga till obefintliga halter av vitaminet. När alternativläkaren Annika Dahlqvist påtalade C-vitaminets centrala roll i en Expressenintervju i vintras, blev hon av skolmedicinaren professorn Björn Olsen anklagad för kvacksalveri. Så totalt okunnig är vår skolmedicin.

För att fästa politikernas och allmänhetens uppmärksamhet på den metabola pandemin som tar 40 miljoner liv i förtid varje år, bildade vi för tre år sedan Riksföreningen för Metabol Hälsa. Föreningen har för ett år sedan tillskrivit regeringen och alla riksdagspartierna med uppmaningen att börja ta itu med den omfattande metabola ohälsan. Vi fick inte ett livstecken från den svenska politiska adeln. Om man lyssnat till vår uppmaning och satsat en bråkdel av vad som nu satsas på corona-åtgärder, så hade en stor del av de 6000 liv som nu gått till spillo kunnat räddas. Istället vräker man ut pengar på meningslösa åtgärder för att bekämpa en skugga av den metabola pandemin – sorgligt!

Propagandan har basunerat ut att hög ålder är den främsta riskfaktorn vid Covid-19, men det är fel. Det är de kroniska metabola sjukdomarna som är den främsta riskfaktorn, långt viktigare än ålder. Att man på detta sätt blandar bort korten beror på att ju äldre människor blir, ju fler metabola diagnoser samlar de på sig. Och bor dessa dessutom på undermåliga äldreboenden som i Sverige, har de ofta svår brist på de viktigaste vitaminerna (C och D) och mineralerna.

Precis som vid säsongsinfluensan är det alltid ett litet antal personer som blir väldigt sjuka utan synbar orsak. Vi ser hur etablissemangets medier medvetet lyfter fram dessa få fall för att bidra till en maximal men obefogad rädsla hos allmänheten. Sanningen är den att utan de vanliga metabola sjukdomarna vore inte Covid-19 ens i närheten av en pandemi.

De hittillsvarande dödsfallen i Covid-19 är omkring 700.000 globalt, vilket gör sjukdomen bara till den 20:de dödligaste. Den sammantagna dödligheten i de metabola sjukdomarna är 60 gånger högre. Dödligheten i dessa åkommor kommer nu att öka eftersom coronahysterin trängt undan diagnostisering och behandling av dem. I Sverige räknar man att många behandlingar kommer att senareläggas med upp till ett år.

Min uppmaning till skolmedicinen och till den politiska adeln är att sluta skrämma med och jaga en skugga. Ta istället itu med det verkliga problemet som är alla de kroniska ämnesomsättningssjukdomarna. Gör ni det, löser ni samtidigt problemet med Covid-19 sjukligheten, vilket absolut inte det vaccin som Big Pharma nu säljer på er kommer att göra. Erfarenheten visar att influensavacciner är mycket ineffektiva och ytterst diskutabla eftersom de måste upprepas årligen p.g.a. virus benägenhet att mutera. Åtgärder för en bättre metabol hälsa löser problemet för gott, men tyvärr finns det ett medicin- och livsmedelsindustriellt komplex som inte vill se någon sådan lösning.

Lars Bern

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441