Nu när hösten kommit och smittan med SARS-CoV-2 viruset som väntat ökar och paniken griper omkring sig, är det viktigt att se över vad ni kan göra för att dels förbättra er immunförsvar, så att ni slipper bli sjuka och att förbättra prognosen om ni ändå insjuknar.

Den forskning som nu bedrivs omkring Covid-19 sjukligheten i samband med coronapandemin visar att det verkliga hälsoproblemet är en långt allvarligare pandemi – nämligen den metabola pandemin. Den senare orsakar 40 miljoner förtida dödsfall per år, alltså långt fler än de som tillskrivs Covid-19. Döda av Covid-19 i världen kommer i år hamna långt under miljonen. Redan är nära halva mänskligheten på något sätt drabbad av den metabola sjukligheten. Det handlar om sjukdomar som insulinresistens, fetma, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer och olika demenssjukdomar.

När man analyserar de dödsfall som hänförs till Covid-19 visar det sig att patienter med någon metabol diagnos är kraftigt överrepresenterade. För det första är flertalet påstådda coronadödsfall rubricerade som med Covid-19, en långt mindre del är faktiskt av Covid-19. De som dör är redande svårt sjuka i någon eller några av de metabola sjukdomarna och Covid-19 bara råkar påskynda frånfället. Covid-19 statistiken är med andra ord grovt missvisande.

Det är även så att den som t.ex. lider av fetma (BMI över 30) blir långt sjukare vid Covid-19 än personer med normalt BMI (under 25). Allt detta är dåliga nyheter för alla som lider av dessa ämnesomsättningssjukdomar. Men det finns en verkligt god nyhet, på bara tre veckor kan ni kraftigt reducera risken för att bli allvarligt sjuk i Covid-19. Det handlar om att radikalt lägga om kosten bort från alla de skadliga livsmedel som ligger bakom den utbredda metabola sjukligheten, på det sätt som vi inom Riksföreningen för Metabol Hälsa predikat om de senaste åren.

Den mycket kände brittiska kardiologen Aseem Malhotra, som står vår förening nära, har nyligen kommit ut med en bok som enkelt beskriver, hur ni skall lägga om er kost för att radikalt förbättra er prognos om ni smittas av SARS-CoV-2 som viruset bakom Covid-19 heter. Boken har titeln Bättre Immunförsvar på 21 dagar och är utgiven på Karneval Förlag. Boken är lättläst och tar bar några få timmar att läsa. Den ger handfasta kostråd som Malhotra lovar kommer att kunna rädda ert liv om ni är metabolt sjuka och får smittan.

Utöver kostomläggning gäller det att boosta immunförsvaret med hög dos C-vitamin (flera gram) utspritt över dygnet samt med kosttillskott av D-vitamin (uppåt 5000 IE) och zink. Det finns även en rad andra kosttillskott som ytterligare förstärker immunförsvaret som ni kan läsa om på nätet. Att ta tag i er kost är ändå det viktigaste för att minska sjukligheten i Covid-19, men framförallt för att ta er ur den metabola sjuklighet som tyvärr en stor del av befolkningen redan lider av.

Lars Bern

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441