Från vännen Sven Erik Nordin har jag fått detta mer aktuella Julevangelium.

Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Bill Gates utgick ett påbud att hela världen skulle vaccineras.

Detta var den första vaccinationen över alla riken, och den gjordes när WHO och Big Pharma styrde över de flesta länder och i kraft av sina obegränsade rikedomar underkuvat nästan alla regeringar och folkvalda parlament.

De som höjde sina röster, hävdade sina mänskliga fri- och rättigheter och protesterade mot detta allsmäktiga förfaringssätt av en uppkomling och fuskare. De förklarades för kättare och avfällingar.

Och de som samlades i grupper för att kräva sin rätt åtalades och dömdes som världens fiender, och de förklarades vara ett hot mot hela mänskligheten. De hindrades från att tala på torg och marknader, och deras skrifter bannlystes av kejsarens trogna, som för detta belönades rikligt med guld och höga tjänster.

Det var en ond tid – som senare av historiker kom att benämnas den mörka eran. Sannerligen var det en mörkrets tid, där onda makter kallade sig ljusets spridare och hävdade sin rätt att ta makten över alla länder och folk.

Sin religion kallade de oriktigt för ”Vetenskap”.