Läkemedelsindustrin har nu fått sin perfekta storm och okunniga naiva politiker står i kö för att få köpa de stora västliga vaccinbolagens experimentella mRNA-vaccin för att injicera alla medborgare mot Covid-19. Detta rör sig om ett medicinskt experiment med miljarder människor som försökskaniner. Man prövar en tidigare ej använd teknik för att skapa en immunrespons mot SARS-CoV-2 viruset. Detta har och kommer i accelererande takt att skapa en osäkerhet hos allmänheten, där många kommer att avstå vaccination, därför att man känner rädsla rörande potentiella kort- och långsiktiga biverkningar av vaccinet. Många har i minnet de svåra biverkningar som orsakades av vaccinet mot svininfluensan och det var ändå ett traditionellt vaccin framtaget med en väl beprövad metod. Vi ser redan en rad rapporter om t.ex. allergiska reaktioner mot de vacciner som redan injicerats.

Om nu målet är att få så många som möjligt att låta sig vaccineras måste ett krav vara att samhället erbjuder ett alternativt vaccin som är framtaget med en tidigare beprövad teknik. Det första vaccinet mot Covid-19 som togs fram var faktiskt just ett sådant – ryska vaccinet Sputnik V. Idag kan vi som svenskar bara få det långt dyrare mRNA-experimentvaccinet. Ett krav måste vara att våra myndigheter även köper in det mycket billigare ryska vaccinet och låter oss medborgare välja vilket vi föredrar. Båda vaccintyperna har ungefär samma visade immunologiska effekt.

För egen del kommer jag att avvakta minst över sommaren innan jag beslutar om jag skall vaccinera mig eller inte trots att jag tillhör en s.k. riskgrupp. Om utvecklingen av smittan blir sådan och erfarenheterna av andra behandlingsmetoder sådan att jag kommer fram till att jag skall vaccinera mig, då blir mitt beslut självklart att välja det ryska mer traditionella vaccinet. Innan jag överhuvudtaget skulle reflektera över att ta ett mRNA-vaccin som oåterkalleligen manipulerar mina arvsanlag, vill jag se minst tre års erfarenhet efter den nu inledda vaccinkampanjen. Själv tänker jag inte bli Big Pharmas försökskanin!

Vi måste kräva av regeringen att man ser till att ta hem det ryska vaccinet och erbjuder det som alternativ till alla som vill vaccinera sig.

Lars Bern

Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441