Den här boken handlar om våra liv som människor och hur vi måste forma det för att det skall bli bra och hälsosamma liv. Vi människor befinner oss mitt i den mest dramatiska förändringsprocessen i livets förutsättningar under hela vår flera miljoner år långa utvecklingshistoria. Aldrig har våra möjligheter att forma ett hälsosamt liv varit så stora och aldrig har heller hoten mot den strävan varit så många och mäktiga.

Boken koncentrerar sig på två områden, våra livsmedel och vår hälsovård. På dessa områden har det de senaste hundra åren vuxit upp två märkliga globala industrikomplex som drivs av ekonomiska intressen som har en avgörande makt över våra liv och vårt samhälle.

Betydande vetenskapliga framsteg inom medicinen och livsmedel har löst många hälso- och försörjningsproblem och till en början lett till en stigande medellivslängd. Trots detta har vi under de senaste 40 åren sett en global utveckling mot allt större ohälsa på grund av ämnesomsättningssjukdomar och livslängden börjar åter sjunka i land efter land.

Sjukligheten orsakas av att det livsmedelsindustriella komplexet tillhandahåller livsmedel som gör oss sjuka och att det medicinindustriella komplexet inte förmår hantera denna sjuklighet på ett tillfredställande sätt. Allt har kommit att styras av ekonomiska intressen och inte av vad som bäst gagnar människors hälsa och välmående. Redan är mer än halva jordens befolkning metabolt sjuk och sjukligheten bara fortsätter att öka samtidigt som infektioner åter börjar få en allt större betydelse.

Den växande medvetenheten om det medicinska etablissemangets misslyckande och en livsmedelsindustri vars industrimat gör oss sjuka, har skapat en spirande folklig motreaktion. Det har bildats två läger med en mäktig oligarki som står bakom de globala medicin- och livsmedelsindustriella komplexen och en folkligt förankrad vildvuxen alternativrörelse för ett hälsosammare och naturligare sätt att äta och leva. Båda dessa läger säger sig utgå från vetenskap, men vetenskapen har tyvärr kommit att snedvridas och korrumperats av de starka ekonomiska intressena och rader av kvasireligiösa föreställningar om vad som anses vara hälsosamt. Vi måste själva sätta oss in i och värdera vetenskapen och göra våra egna bedömningar. Att lita på upphöjda experter är lönlöst i dagens värld, där allas lojalitet kan köpas.

Alternativrörelsen har väckts och på senare år kunnat nå ut till allmänheten genom den fria opinionsbildning som har möjliggjorts av Internet. Detta ger inte det ekonomiska och politiska etablissemanget en lugn stund. Man har städslat journalister som styrs av den närstående mäktiga oligarki som äger och kontrollerar dagens etablerade medier (MSM=Main Stram Media) samt rader av förmenta experter vars renommé och status man själva skapat. Dessa är vanligtvis djupt investerade såväl ekonomiskt som känslomässigt i den etablerade ordningens överlevnad – antingen för att de själva är en del av etablissemanget eller för att de drar nytta av det. Eftersom dessa personer har fungerat som allmänhetens ögon och öron när vi försökt förstå, bedöma och ställa den elit som styr över oss till svars, har vi nödvändigtvis bara haft tillgång till partiell, självförrättande, etableringsförstärkande information. Som ett resultat har vi länge dragit felaktiga slutsatser om såväl vetenskap som vad som gagnar vår hälsa bäst.

Mycket försenat har människor nu tack vare det fria meningsutbytet på Internet kommit att förstå hur otillförlitliga MSM och dessa experter är, när de inte längre har ensamrätt att berätta för oss vilken värld vi lever i. Motreaktionen har naturligtvis inte låtit vänta på sig. Med förevändningen ”fake news” försöker nu etablissemanget kraftfullt trycka tillbaka opinionen och försöker censurera människors tillgång till alternativa berättelser och förklaringsmodeller.

Den här boken är ett försök att lyfta fram en trovärdig och helt oberoende analys av vetenskapen bakom den sjuklighet som vi kan observera och peka på alternativa strategier för att ta oss ur den metabola pandemin och dess svans av nya typer av infektionssjuklighet såsom Coronan. Det är en Davids kamp mot Goliat.

Boken kan nu beställas från förlaget här: Coronan – och Den Metabola Pandemin av Lars Bern | Litenupplaga.se

Lars Bern