Mycket viktig ny forskning som visar att mediciner och näringsämnen är långt viktigare och riskfriare i bekämpandet av influensan än de oprövade geninjektionerna. Kommer nu det skolmedicinska etablissemanget att förbjuda försäljning av D-vitamin och zinktillskott som man brukar?

Lars Bern

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-16

Tillräckliga nivåer av näringsämnena D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med mer än 90 procent. Detta fastställs i en analys av tidigare genomförda internationella studier. En tillräckligt hög nivå av näringsämnena D3-vitamin och zink ger även ett mycket gott skydd mot svårare symtom för de som faktiskt insjuknar i COVID-19.

Risken för svårare komplikationer med sjukhusvård och risken för att avlida vid insjuknande i COVID minskar avsevärt vid god näringsstatus. Individer med tillräckligt hög nivå av mineralet zink visade 91 % mindre risk att alls insjukna i COVID-19. Av de som tagit tillskott av D3-vitamin och ändå blivit sjuka visade 97 % lägre risk för symtom som kräver intensivvård.

Metaanalys sammanställer tidigare forskning

I analysen, som genomförts vid Singapores universitet, gjordes en systematisk jämförelse av tidigare forskningsstudier vilka sammanlagt omfattade ca 360 000 personer i ålder från 32 till 88 år i 16 länder, däribland Storbritannien, Kina, USA och Österrike. Drygt hälften av studierna analyserade sambandet mellan D3-vitamin och COVID-19 och huruvida brist eller tillräckliga nivåer av D3-vitamin påverkade såväl insjuknande som svårighetsgraden av symtom som uppstod vid faktiskt insjuknande.

Näringsämnen fungerar både för att förebygga och behandla

Forskarna kom fram till att ett intag av vissa vitaminer och mineraler kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förebygga insjuknande i COVID-19. De konstaterar att dessa ämnen även skulle kunna användas som goda komplement till övrig behandling vid COVID-19.

Genomgången visade att halterna av näringsämnen i cellerna har en kraftig inverkan på om en smittad person insjuknar eller ej i COVID-19 och även för hur allvarliga symtom som uppstår. Att ha god balans av både D3-vitamin och mineralet zink utmärkte sig särskilt.

Näringsbrist ökar risken för insjuknande mycket kraftigt

D-vitamin: Analysen visar tydligt att brist på D3-vitamin och kalcium kraftigt ökade risken för så grava symtom att intensivvård krävts. Brist på D3-vitamin gav en höjd faktor om 1,96 till 5,12 gånger för livshotande symtom och dödlig utgång. De som tagit tillskott av D-vitamin i form av vitamin D3 (kalcifediol) visade en markant minskad risk för att behöva intensivvård med hela 97 procent.

Zink: För personer med tillräckliga nivåer av zink i cellerna visade analysen att risken för att insjukna i COVID-19 minskade med 91 procent. Brist på zink innebar istället att sjukhusvistelsen förlängdes med ungefär 2,2 dagar. En längre sjukhusvistelse än sex dagar var också troligare för patienter med zinkbrist.

C-vitamin: I de studier som analyserades var det endast en som undersökt frågan om tillskott av C-vitamin och zink. Denna visade dock att patienter med konstaterat insjuknande i COVID-19 och som fått, eller fick, en kombination av C-vitamin och zink mer sällan hade livshotande symtom. Enligt forskarna behövs fler studier för att bedöma effekten av enbart C-vitamin.

Järn/ferritin: När det gällde järn/ferritin var bilden inte lika klar på grund av att olika sätt att mäta (biomarkörer) använts i studierna.

Nordic Nutrition Council

Ni kan stödja mig genom att köpa den nya boken här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – Häftad (9789177655497) | Bokus

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin av Lars Bern | Litenupplaga.se

eller här: Coronan – och Den Metabola Pandemin – Lars Bern – danskt band (9789177655497) | Adlibris Bokhandel

Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar för att sprida kunskap om hur vi undviker metabol sjuklighet och vad som bör göras mot den. Om ni vill stödja Riksföreningen ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441