När jag 2017 var med och tog initiativet till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa var detta motiverat av den snabbt stigande sjukligheten och dödligheten i olika sjukdomar hänförliga till vår ämnesomsättning (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdom, cancer, hypertoni, Alzheimer, autoimmuna sjukdomar m.fl.). Idag dör mer än varannan människa i förtid av någon av dessa sjukdomar som tar 40 miljoner liv årligen. Vi såg en enorm potential för folkhälsan och minskade sjukvårdskostnader genom ganska enkla kostomläggningar.

Året efter föreningens bildande gav jag ut den bästsäljande boken med titeln Den Metabola Pandemin som analyserade orsaker och pekade ut lösningar på hälsoproblemen. Sommaren 2019 uppvaktade vi regeringen och riksdagspartierna med en propå att börja uppmärksamma hur man skulle kunna stävja den metabola sjukligheten och spara massor av skattemiljarder. Vi fick inte ett livstecken till svar från varken det politiska eller det medicinska etablissemanget. Ointresset var totalt trots de enorma snabbt växande hälsoproblemen.

Hela frågan om den metabola sjukligheten sattes på sin spets bara ett halvår senare, när coronaepidemin bröt ut. Det visade sig nämligen att smittan drabbade de metabolt sjuka mycket kraftigare än de som inte hade metabola sjukdomar. Orsaken till att det är så, tror jag står att finna i det faktum att den metabola sjukligheten i allmänhet orsakas av stora skador på det kardiovaskulära systemet. Den kost som är huvudorsaken till att människor blir metabolt sjuka orsakar nämligen inflammationer och skador på blodkärlen som bl.a. Lasse Blomdahls artiklar här på bloggen tagit upp tidigare.

De på detta sätt försvagade blodkärlen är ofta inkörsporten till den metabola sjukligheten och det nya influensaviruset SARS-CoV-2:s s.k. spikproteiner angriper just de försvagade blodkärlen. Detsamma gäller de spikproteiner som produceras av de s.k. coronavacciner som nu ges i miljontals doser. Det senare är sannolikt förklaringen till de omfattande svåra biverkningarna från de s.k. vaccinerna. Det rör sig om uppåt tusen gånger fler biverkningar än från något annat av de vanliga vaccinerna. Under normala omständigheter hade detta lett till att vaccinationskampanjen omedelbart avbrutits. Allra helst som det finns ett antal billiga mediciner som stoppar och botar Covid-19. Användning av dessa mediciner förbjöds dock av de medicinska myndigheterna!

Men dagens omständigheter är inte normala. Vi befinner oss mitt i försök till en global statskupp kallad The Great Reset iscensatt av världens absolut rikaste oligarker.

Ligger det eugenikambitioner bakom den pågående kampanjen?

Den främste förespråkaren för eugenik genom massvaccinationskampanjer är oligarken Bill Gates. Han är uppvuxen med en far som på sin tid var USAs ledande rashygienist och han har tagit över dennes roll. Gates och kretsen omkring honom med bl.a. Dr Fauci m.fl. har ett enormt inflytande över hälsopolitiken i hela västvärlden. Detta är en hälsopolitik som smittat av sig starkt i bl.a. lydriket Sverige där etablissemanget lojalt följer oligarkernas direktiv.

Den undring jag har, är om det kan vara så att etablissemangets totala ointresse för att göra något åt den metabola pandemin kan ha att göra med oligarkins ambition att minska befolkningen? Dessa kretsar ser ingen fördel i ett förbättrat hälsoläge med stigande medellivslängd. Det är tvärt om, deras Big Pharma tjänar mest på att så många som möjligt är kroniskt sjuka och därmed ordinerade symptomdämpande mediciner livslångt. Alla försök att göra något positivt åt den degenererande folkhälsan stryps alltid effektivt av oligarkin och deras medier – MSM. Den rörelse som vår förening är en del av, som jobbar med att hjälpa människor att hålla sig friska och oberoende av Big Pharmas kemikalier är ett rött skynke för dessa kretsar. Det är bakgrunden till att de få läkare som ställer sig på sina patienters sida framför oligarkins intressen, ofta blir brutalt berövade sin möjlighet att utöva sitt yrke.

Med covidepidemin som till skillnad från den metabola pandemin inte orsakat någon överdödlighet i vårt samhälle, har man fått möjlighet att ytterligare underminera befolkningens hälsostatus, så att medellivslängden och nativiteten kan pressas ner ytterligare. Virusets och de förmenta vaccinernas spikproteiner angriper nämligen hela det kardiovaskulära systemet hos patienter och vaccinerade. Det leder till en kraftigt försämrad hälsostatus och då främst hos de sårbaraste metabolt sjuka, genom omfattande försvagningar av blodkärl, lungor och hjärta. Jag har personer i min omgivning som drabbats hårt av spikproteinerna i de i stort värdelösa vacciner som det medicinska etablissemanget trugat på dem.

Situationen blir speciellt anmärkningsvärd om man betänker att dessa s.k. vacciner ger ett ytterst kortvarigt skydd, för att snabbt bara ge farliga negativa biverkningar. Runt om i världen fylls nu sjukhusens sängar av dubbelvaccinerade som smittats av Covid-19. Vaccinerna skyddar inte heller mot smittspridning eftersom vaccinerade smittar andra i lika stor utsträckning som ovaccinerade. Det obefintliga vaccinskyddet efter några enstaka månader används trots detta som förevändning att injicera nya spikproteindoser, som givetvis spär på de kardiovaskulära skadorna och nedbrytningen av människors naturliga immunförsvar.

Samtidigt har medicinmännen i vaccinindustrins sold övertygat obildade politiker om nödvändigheten att med lagar och bestämmelser pressa alla som haft självbevarelsedrift nog att tacka nej till spikproteininjektionerna, att vaccinera sig. I Sverige har Moderaterna i åratal tjänat oligarkins intressen genom att kräva lagstiftning om olika vaccintvång. De ställer sig nu på oligarkins sida och går i spetsen för att tvinga på oss alla de ytterst skadliga spikproteininjektionerna.

Misstankarna om en medveten agenda för att försämra människors hälsa och minska livslängd och nativitet blir ännu starkare av att medicinmännen till varje pris även skall spruta in spikproteiner i våra barns blodomlopp. Dr Fauci var i dagarna ute och menade att det nu var dags att även injicera spädbarn. Alla barn och även yngre vuxna blir normalt inte särskilt sjuka av Covid-19, så för dem innebär injektionerna bara en jättestor hälsorisk. Och eftersom även vaccinerade smittar lika mycket som ovaccinerade innebär vaccination av barn och unga inget skydd för andra utsatta grupper.

Som ett brev på posten kommer nu i land efter land bevis på att spikproteinkampanjen ger avsett resultatdödligheten ökar!

Förklaringen till vad som händer måste mot bakgrund av denna analys vara någon av följande:

  1. Våra fina medicinprofessorer är totalt okunniga om epidemiologi och immunsystemets funktioner – eller
  2. I The Great Reset ingår en medveten kampanj för att på sikt kraftigt decimera världens (i varje fall västvärldens) befolkning.

Någon som kan hitta någon annan förklaring är givetvis välkommen. Och snälla försök nu inte vifta bort mig med CIAs patentargument mot pinsamma avslöjanden, om konspirationsteorier. Det som nu sker, sker inför helt öppen ridå.

Lars Bern