Bland annat med anledning av Sveriges försvarsministers nyligen inledda ”försvarssamarbete” med den i flera avseenden nazistiska ukrainska krigsmakten har jag översatt denna artikel om den pågående nazifieringen av hela västvärlden. Nyligen röstade Hultqvists allierade USA och Ukrana mot en FN-rolution mot nazism och rasism:

USA och Ukraina röstade emot FN-resolution mot fascism och rasism

Hultqvists agerande utsätter Svenska folket för en totalt omitiverad ökad säkerhetsrisk.

Lars Bern

Paul Craig Roberts:

Vi bevittnar nazismens återkomst, men den här gången i hela västvärlden. Österrike, Tyskland och Italien har eliminerat medborgerliga friheter mer grundligt än Vad Hitler och Mussolini uppnådde. Återuppståtna Tyskland, Österrike och Italien har förstört förhållandet mellan läkare och patient mer fullständigt än Josef Mengele. De politiska ledarna för den återuppståndna nazismen är alla skyldiga till brott enligt Nürnberglagarna.

Kommer USA, Storbritannien, Frankrike och Ryssland återigen att invadera dessa nazistiska länder och avrätta ledarna för deras kapitalbrott? Nej. USA, Storbritannien, Frankrike och Ryssland gör samma sak, liksom Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Australien har koncentrationsläger, inte för japanska krigsfångar utan för australiska medborgare som misstänks ha haft kontakt med en person som smittats av Covid. Överallt i den ”fria” västvärlden har tjänstemän inom den verkställande grenen visat likgiltighet för konstitutionella processer genom att hävda lagstiftningsbefogenheter och utfärda lagar i form av mandat. Parlament och kongresser har visat sin egen likgiltighet för demokratiska politiska system genom att acceptera konfiskeringen av deras befogenheter och införlivandet av den lagstiftande funktionen i den verkställande grenen, vilket skedde i Rom under caesarerna.

I USA har små nazister dykt upp överallt. Företagsarbetsgivare, skolstyrelser, universitetsadministratörer, ägare av idrottslag, sjukhusadministratörer, borgmästare och guvernörer har avslöjat sig som begynnande Führers som utfärdar olagliga order: Injiceras, du och dina små barn, med ett ämne som har visat sig inte skydda dig eller någon annan mot Covid eller någon av dess varianter, men är känt för att medföra en hög risk för allvarlig skada och död, eller så får du sparken och din karriär är slut. I det återuppfinade Tyskland/Österrike hotas människor till fängelse om de vägrar att spela rysk roulette med sin hälsa. Har någon tidigare regering i historien varit så tyrannisk? Västvärlden har uppnått den högsta tyrannin – din hälsa är inte upp till dig och din läkare. Din hälsa styrs av ett protokoll som utfärdats av en tillfångatagen tillsynsmyndighet som endast tjänar Big Pharmas vinster.

När Sovjetunionen hade interna pass sågs det som ett bevis på ett ofriat folk. Nu står hela den västerländska ”fria” världen inför interna pass som kallas Covid-pass. När dessa pass väl finns, varje mänsklig rättighet, omvandlas varje medborgerlig frihet från rätten till ett privilegium som är föremål för regeringens godkännande. Alla rättigheter upphör. Pass utfärdas till medborgare som uppfyller kraven och som genom sin underkastelse får privilegier att gå till restauranger, barer, sportevenemang och andra underhållningsformer, och att resa och behålla sina jobb. Det är inte längre statligt ansvarigt inför medborgarna, det är medborgare som är ansvariga inför regeringen. Frihet omdefinieras således som slaveri som i George Orwells dystopi från 1984.

I USA var de enda som dog av Covid personer med försvagat immunförsvar från samsjuklighet som nekades behandling med kända säkra behandlingar som HCQ och Ivermectin som också fungerar som förebyggande medel. För att undvika Covid-dödsfall var allt som behövdes att skydda de sårbara med förebyggande doser av HCQ eller Ivermectin.

Istället begravdes Covid-smittade på äldreboenden fulla av immunförsämrade äldre. Ingen behandlades, eftersom det tillstånd för akut användning som gavs till det så kallade ”vaccinet” krävde att det inte fanns några kända behandlingar. Således genomförde Big Pharma och de tillfångatagna tillsynsmyndigheterna FDA, NIH, CDC, WHO – en kampanj mot HCQ och Ivermectin. Båda sades vara osäkra och icke godkända (en dubbel lögn). Falska påståenden publicerades av media horor att sjukhus var fulla av människor som blivit sjuka av Ivermectin, påstås vara en hästmedicin. Sjukhusadministratörer accepterade protokollet som fauci och Big Pharma gav dem att sjukhus ska förhindra behandling med HCQ och Ivermectin oavsett läkares order. Den fullständigt korrupta American Medical Association accepterade denna kränkning av förhållandet mellan läkare och patient.

När det kom ut att amerikanska sjukhus betalades för att döda, inte bota, infekterade patienter, var familjemedlemmar tvungna att vända sig till rättsväsendet för att få domstolsbeslut att tvinga mordiska sjukhusadministratörer att tillåta en patients läkare att rädda sitt liv med Ivermektin!

Den fråga som desperat kräver att undersökas och besvaras är: Vem, vilken byrå, under vilken myndighet, med vilka avsatta pengar etablerade incitamenten för amerikanska sjukhus att mörda människor för att öka sina intäkter?

Det här är det största brottet i USA:s historia. De ansvariga för detta bör arresteras, ställas inför rätta, dömas och avrättas. Var och en av dem är skyldig till massmord.

Men ingenting kommer att hända, eftersom media inte kommer att låta någon sanning om Covid-bedrägeriet rapporteras. Tro det eller ej, men amerikanska medier är mer tillmötesgående som propagandaministerium än vad media var under Stalin i Sovjetunionen. Under sovjettiden utvecklade medierna skrivtekniken så att läsaren läste mellan raderna. Men i ”fria” Amerika, där pressen skyddas av första tillägget, fattades beslutet att intäkter var viktigare än sanningen för mediernas existens. Således blev de amerikanska print-, TV- och NPR-medierna agenter för dem som tillhandahöll sina reklamintäkter eller under diskutbetalningar.

Återigen här är Covid-döds- och överlevnadsfrekvensen efter åldersgrupp av obehandlad Covid-smittad. Den vänstra kolumnen är dödstal efter ålder, den högra kolumnen är överlevnadsgraden efter ålder. Kom ihåg att de som dog förbjöds behandling med kända livräddande HCQ och Ivermectin på Faucis order.

Det är uppenbart att detta inte är en farlig pandemi och definitivt inte en pandemi som kräver permanent förstörelse av en ansvarig regering som uppnåtts under århundraden. Fauci och hans onda ilk har kastat hela västvärlden tillbaka in i slavarnas och serfernas era där ingen har en röst förutom härskaren.

När man konfronterar det faktum att förstörelsen av den västerländska friheten gjordes av en handfull två-bitars totalitära punkare som Fauci, inte av tyranner av statyer som Stalin och Hitler, avslöjar det hur urholkat väst är på grund av ett ”pedagogiskt” system som i årtionden har ifrågasatt varje västerländsk prestation och varje västerländskt värde. De offentliga skolorna och universiteten, tillsammans med medie whores och Hollywood, satte det amerikanska folket upp för förlusten av deras frihet och frihet.

Tänk på det. Hur många släktingar och tidigare vänner har du som, om du inte är ”vaccinerad”, inte kommer att ha något att göra med dig, som säger att du är självisk och inte bryr dig om andra, att du riskerar att utsätta andra för död och skada genom att inte vaccineras. Detta är Big Pharmas berättelse, och dina tidigare vänner och släktingar tror på Big Pharmas självbetjäning, intäktshöjande lögner och är immuna mot de kända och publicerade fakta som du utan framgång försöker bekanta dem med.

Människor som inte kan tänka själva – majoriteten av befolkningen – hjärntvättas och indoktrineras. Det är inte en befolkning som kan försvara sin frihet eller genomdriva en ansvarig regering. Det är en dum befolkning som vänder sig mot dem som skulle återställa sin frihet, inte mot dem som tar deras frihet.

Ändå gör de modiga få – Frontier Doctors, Doctors for Covid Ethics, Robert F. Kennedy, Jr., och tusentals läkare och oberoende forskare (de som inte har Big Pharma-bidrag) – som försvarar friheten det, eftersom det är frihet de försvarar. De försvarar en mänsklig prestation – ett fåtal människors arbete – som tog århundraden från Alfred den store på 800-talet till den ärorika revolutionen 1680. Det faktum att dagens ungdomar aldrig har hört talas om Alfred den store eller den härliga revolutionen visar hur fullständigt utbildning har utplånat den västerländska historiens prestationer. Amerika, faktiskt hela västvärlden, har inte längre en befolkning inrotad i västerländska värderingar.

Det var denna mänskliga prestation – ansvarig regering – som USA:s grundare svarade på med självständighetsförklaringens krav och den amerikanska konstitutionens skydd.

Misskreditering av dessa grunddokument har varit den amerikanska utbildningens primära funktion i årtionden. Idag ser vi resultatet: det amerikanska folket, och västvärldens, har sålt sin frihet för ett ”vaccin” som skadar hälsan och dödar, men inte skyddar mot Covid.

Paul Craig Roberts