I den här Julintervjun berör jag en rad frågor som jag pratat om på Swebbtv de senaste åren och som fortfarande kan ha ett stort intresse.

Hälsningar och önskan om ett bättre 2022

Lars Bern