Fri översättning av en ny text den 26 januari 2022 skriven av krönikören Dr Eamon McKinney som är en framstående sinolog med mer än 40 års engagemang i Kinas utländska affärer. Han är VD och grundare (1985) av CBNGLOBAl, hans företag har hanterat mer än 300 stora Kina-projekt. Han bor i Qingdao, China.

När västvärlden fortsätter att obönhörligen glida mot en dystopisk ekonomisk och samhällelig avgrund misslyckas dess folk fortfarande med att erkänna den sanna fienden, skriver Eamon McKinney i denna krönika.

Begreppet Oligarki är inte nytt, det går tillbaka till Aristoteles dagar och tidigare. Styret av en rik och mäktig minoritet går tillbaka till de tidigaste registrerade civilisationerna. Denna skadliga och ofta dolda härskande klass har länge utövat makt över de politiska och styrande institutionerna som nominellt antas företräda majoritetens intressen. På grund av rikedom eller ursprung har denna minoritet ansett sig ha rätt att härska över majoriteten och plundra allt överskott som produceras av deras fattigare.

För den internationella härskarklassen är skapandet av en oligarkisk elit en viktig del av varje plan för att infiltrera och korrumpera befintliga politiska institutioner. Den europeiska bankeliten skulle inte kunna få någon större genomslagskraft i det unga USA. Grundarna, i synnerhet Thomas Jefferson och John Adams, hade tagit itu med dem när de försökte samla in pengar till sitt självständighetskrig, de kom snabbt att förstå spelet. Självständighetsförklaringen var lika mycket ett förkastande av denna härskarklass som av kung George och monarkin. De makter som hotades av Amerikas dåliga exempel, och en konstitution som förklarade att ”alla människor är skapade lika” var tvungna att framkalla ett negativt svar från dem som trodde att de styrde världen. Det då dominerande brittiska imperiet förlät aldrig uppstickande amerikaner och inledde ett hundra år långt krig av kapitalistisk hämnd.

Skapandet av en amerikansk oligarki var hur bankeliten drog tillbaka Amerika in under kontroll av de europeiska bankirerna. Ofta kallad ”The Robber Barons”, Rockefeller i olja, Carnegie i stål, Harriman i järnvägar och J.P. Morgan i banksektorn, och många andra monopolkapitalister, finansierades alla i hemlighet av Londons banker. Det tog denna gryende Oligarki några år, men 1913 lyckades de driva igenom den författningsstridiga Federal Reserve Act. Det amerikanska penningsystemet kontrollerades nu av de europeiska bankirerna, där det finns kvar än i dag. Detta var den punkt då Amerika blev just det som det bildades för att förhindra. Den grundläggande myten om den amerikanska drömmen blev just det, en myt.

Idag är de amerikanska oligarkerna inte i stål eller järnvägar, de är inom finans och teknik, alla väsentliga komponenter i fullständig samhällskontroll. Den ”karismatiskt utmanade” Bill Gates är en sådan skapelse. Finansierad av den nationella säkerhetsstaten hade han det ekonomiska stödet för att säkerställa att Microsoft fick ett virtuellt monopol över den globala mjukvarumarknaden. Okänt var att hans programvara innehöll bakdörrar tillgängliga för amerikanska säkerhetstjänster där de kan spionera på hela världen. Bill känner sig nu uppenbarligen kvalificerad att föreläsa världen om vacciner och hälsa samtidigt som han driver sin avfolkningsagenda. Den lika avskyvärda Mark Zuckerberg är en nyare version av samma fenomen.

Under de senaste åren har termen Oligark ofta föregåtts av ”ryska”. När Sovjetunionen kollapsade 1989 gav den härskarklassen sitt livs chans. Det vidsträckta ryska landskapet var rikligt i olja, gas och andra naturresurser. Den ryska statliga sektorn, ineffektiv och bankrutt, var särskilt mottaglig för plundring. Till synes från ingenstans dök en ny generation ryska ”affärsmän” som började köpa upp, för bråkdelar av dollarn, nödställda statliga sektorns tillgångar. Dessa nya spirande väststödda oligarker plundrade landet ostraffat och utan tvång. Genom dessa ombud festade den nyliberala västvärlden girigt på det ryska liket. I Francis Fukuyamas bok ”Historiens slut” förklarade han att väst hade vunnit, det kalla kriget var över och nyliberalismen regerade överlägset. Men inte så fort…

Vladimir Putin, som antogs vara ännu en korrupt aspirerande oligark, motsattes inte av väst när han kandiderade till det ryska presidentskapet. Putin antydde att det skulle vara ”business as usual” om han blev president, det var tillräcklig tillförsikt för väst och han valdes till rysk president 2000. Det visade sig dock att Vlad varken var korrupt eller en aspirerande oligark, han var i själva verket en våldsamt patriotisk rysk nationalist som föraktade vad väst hade gjort mot Ryssland och var fast besluten att vända på det. Av specifik irritation var de ryska förrädare som så känslokallt hade våldtagit den ryska ekonomin och utarmat dess redan utarmad folk. Putin kallade till sig de arton mest framstående oligarkerna och lade fast vad som gällde. De kunde behålla en del av sina illa förvärvade vinster, men de skulle betala skatt, och de skulle inte påverka eller störa den politiska processen. Många tog till sig och flydde Ryssland till den säkra, Oligarkvänliga fristaden London och höll sig borta från ryska angelägenheter. Men inte alla, Michail Chodorkovskij fortsatte att lägga sig i, och Putin satte honom i fängelse.

Putin hade lurat västvärlden och tagit tillbaka Ryssland till det ryska folket, och västvärlden har inte förlåtit honom. Sedan dess har Ryssland utsatts för alla trick i hämndkapitalismens spelbok. Under Putin har Ryssland återfått sin status som stormakt. Hans popularitet hos det ryska folket beror på deras förståelse för de krafter han kämpar mot.

Kina har, samtidigt som landet njuter av sin spektakulära uppgång ur askan av sitt väst orsakade ”skammens århundrade” kämpat mot samma krafter av ”pengamakt” som Putins Ryssland. Jack Ma, chef för mega tech-konglomeratet Alibaba upptäckte hur allvarligt Kina ser på ämnet. Strax före Alibabas efterlängtade börsintroduktion kände sig Jack tillräckligt stärkt för att kritisera det kinesiska statliga banksystemet. Hans börsintroduktion avbröts och han råddes att hålla sig undan någonstans och njuta av sina pengar, han har klokt nog gjort det. Faktum är att Jack Ma bara är en skapelse, en front för den rika och mäktiga Jiang-familjefraktionen från Shanghai. En av sönerna, Jiang Zemin, var kinas premiärminister i början av 2000-talet. och ansågs alltid alltför sympatiskt stämd till västerländska intressen. Den verkliga makten behöver frontmän, och precis som Gates, Zuckerberg m.fl., var Jack Ma bara en sådan front.

President Xi talade vid Världsekonomiskt forum i Davos via videolänk förra veckan. Om Davosfolket förväntade sig någon uppmjukning av Kinas ställning blev de besvikna. På typiskt nyanserat sätt hänvisade han till kapitalklassen och dess ambitioner. Han klargjorde att Kina hade för avsikt att strikt hålla fast vid sin nolltolerans mot utländsk inblandning i Kinas angelägenheter. Han upprepade det kinesiska engagemanget för en multipolär värld. Vid ett internt toppmöte om antikorruption senare var språket mindre nyanserat. ”Maskopi mellan kapital och makt” (Oligarki) var den främsta orsaken till korruption och skall inte tolereras.

Både Rysslands och Kinas spektakulära ekonomiska och samhälleliga pånyttfödelser bör tjäna som ett exempel för världen på vad som kan uppnås utan det lömska inflytandet från en parasitisk pengaklass. När västvärlden obönhörligen glider mot en dystopisk ekonomisk och samhällelig avgrund, misslyckas dess folk fortfarande med att inse den sanna fienden. Den ryska och kinesiska kampen mot denna oligarkiska klass är allas kamp. När resten av världen inser det kommer det att bli en bättre plats för alla anständiga människor.

Dr Eamon McKinney