rapesweden

I förrgår lyssnade jag på en intervju på CNBC med Stefan Löfven under det globala etablissemangets årliga väckelsemöte i Davos. Där kom han med det uppseendeväckande påståendet att det inte fanns något samband mellan den skenande sexbrottsligheten i Sverige och massinvandringen av unga män från patriarkala kulturer. Han förklarade att ”We have had sexual harassment in Sweden for many, many years, unfortunately”. Han lade skulden för det skenande antalet våldtäkter, för att inte tala om gruppvåldtäkter, på alla svenska män. Vi är enligt Löfven alla på väg att bli våldtäktsmän.

Att kurvan över antalet våldtäkter och massinvandringen av unga män nästan exakt följer varandra är enligt Löfven en koincidens. Hans yttrande är politiskt korrekt nonsens och en direkt krigsförklaring mot alla svenska män. Den fråga jag ställer mig är; vad är det som får en ledande politiker att på detta sätt flagrant förolämpa hälften av sina väljare med ren desinformation? Det är ju en uppenbar lögn han kommer med, en lögn som alla hans väljare lätt genomskådar.

Jag tror man måste söka förklaringen i den transformation som det politiska etablissemanget genomgått i hela västvärlden under efterkrigstiden. Politikeryrket har gått från att vara valda representanter ur folket och för folket med rötter i olika ideella folkrörelser, till att bli ett yrke vid sidan av folket. Jag har tidigare skrivit om den politiska yrkesklassen som en nyadel – ett maktetablissemang.

De medier som en gång sågs som den tredje oberoende och granskande statsmakten har övergett den rollen och istället blivit en del av etablissemanget. Här hittar vi även många av ledarna inom näringsliv och olika organisationer. Detta etablissemang har med åren kommit att allt mer leva i sin egen värld med sina egna koder. Över hela västvärlden ser vi den här utvecklingen och de olika nationella etablissemangen söker sig till varandra på olika internationella arenor, som bl.a. World Economic Forum i Davos.

Jag har tidigare skrivit om hur etablissemanget manipulerats till att skapa allt mer överstatlighet dit man flyttar maktutövning så långt från väljarna som möjligt. FN, EU, NATO, olika handelsavtal allt handlar om att minska väljarnas inflytande och låta etablissemanget sköta allt inom sin grupp. Det stora klimatbedrägeriet har varit det främsta försöket att skapa en ny världsordning under FN där det politiska etablissemanget kan härja fritt utan möjlighet för medborgarna att påverka.

Här hittar ni nog svaret på min fråga. Stefan Löfven vänder sig till sitt etablissemang när han slänger ur sig sin förolämpning mot oss väljare. Det är politikens rika och mäktiga han försöker imponera på. Han är mer rädd för att någon inom etablissemangets medier skall framföra misstanken mot honom att vara rasist, än han är för vreden hos de väljare han sparkar på smalbenen.

Här hittar ni förklaringarna bakom den folkrörelse som för var dag växer sig allt starkare i hela västvärlden – väljarna vänder sig mot detta självtillräckliga etablissemang. I Sverige och en lång rad europeiska länder är redan antietablissemangspartier de största i folkopinionen och om några år kommer de att ha makten i en rad parlament. Vi ser exakt samma trend i USA där Donald Trump leder den Republikanska nomineringen till presidentkandidat och där etablissemangets Jeb Bush är helt överspelad. Samma sak på den demokratiska sidan där etablissemangets kandidat Hillary Clinton t.o.m. har svårt att skaka av sig outsidern Bill Sanders som även han vänder sig mot etablissemanget.

Det är typiskt att etablissemangets huvudinvändning mot denna folkrörelse är att den är populistisk. Vad betyder det ordet? Jo att dessa oppositionella följer populasen eller folkviljan. Men är inte det demokratins mening?

Jag ser i denna utveckling ett stort problem över hela västvärlden. Den ständiga desinformation som etablissemanget i snabbt ökande utsträckning lagt sig till med för att dölja sina verkliga avsikter, t.ex. klimatlarmen, säkerhetspolitiken och Löfvens lögn om sexbrotten, genomskådas och leder till ett djupnande misstroende mot alla etablerade politiker. Detta leder i sin tur till att de antietablissemangspartier som vuxit som svampar ur jorden får sympatisörer, inte för vad de står för utan mest för att de är just mot etablissemanget.

Stefan Löfven har just gett ytterligare näring åt antietablissemangskrafterna!