imgres

Med anledning av gårdagens blogg om Ett etablissemang som hatar folkviljan fick jag en fråga från en god vän ur detta etablissemang; var jag står själv?

Jag har en lång rad vänner och andra bekanta som tillhör samhällets etablissemang och som aningslöst har varit och är med om att forma den allvarliga samhällsutveckling som vi nu bevittnar. Ytterst få av dessa personer har och har haft annat än goda intentioner med det de gjort och de beslut de fattat. Problemet är det sociologen Robert K. Merton behandlade i en artikel från 1936 med titeln The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. Summan av en lång rad välmenande politiska beslut och vägval har lett till att vi åstadkommit något som vi inte vill ha. Vägen till det helvete som vi är på väg att skapa i vårt samhälle är kantad av goda föresatser. Jag har tidigare skrivit om hur de som tror sig själva om att vara goda i själva verket är de som orsakar mest ondska i vår värld, utan att de förstår vad de ställer till. De goda ville ju knappast att våra unga flickor inte längre skulle våga röra sig fritt av rädsla att bli våldtagna av den humanitära stormaktens förmånstagare.

Jag har pekat på att man inte behöver ta till konspirationsteorier för att förklara det aktuella ytterst olyckliga sönderfallet. Den är i stor utsträckning just summan av en lång rad goda dåligt genomtänkta föresatser som löper amok. Här gäller Murphy’s lag som säger att allt som kan gå fel, kommer att gå fel. Detta sagt, skall man dock vara medveten om att det finns mycket starka ekonomiska och maktintressen som med stor list lärt sig spela på alla de godas föresatser för att nå sina mål, dessa intressen som jag även behandlat tidigare, har inga goda föresatser utan styrs av girighet och maktbegär.

Detta är roten till den folkliga revolt som Front National, UKIP, SD, Trump m.fl. är ett tecken på. Allmänheten har upptäckt att elitens goda intentioner inte leder till den humanitära stormakt som de drömmer om, utan till dess motsats. Själv har jag länge uppmärksammat detta i en rad skrifter som behandlat främst miljöfrågorna. Det vi nu bevittnar är hur de ansvariga i panik försöker lappa ihop sin skapelse. Statsministerns förvirrade och illa genomtänkta uttalanden bär vittnesmål.

Av allt att döma har vår elit för sent upptäckt vart de är på väg. Jag tror inte det längre går att hindra att vi i hela västvärlden går mot ett skifte där den gamla eliten förlorar sin maktposition. Om demokratin överlever detta är svårt att sia om. Det svenska etablissemangets decemberöverenskommelse var ett illavarslande tecken. Det jag idag är mest rädd för är att de missriktade goda föresatserna fortsätter inom eliten och att man därför försöker hindra folkviljan att komma till tals. Då går vi mot en revolution som kan sluta hur som helst.

För egen del hoppas jag att de två stora etablissemangspartierna S och M på allvar omprövar sin politik, erkänner att de är och varit på fel väg och åter börjar värna om vårt välfärdssamhälle och de människor som bor här. De småpartier som är de mest ansvariga för den totalt verklighetsfrämmande utopistiska godhetspolitiken hoppas jag försvinner efter nästa val.