grassfedbutter650

Plötsligt är etablissemangets media fulla med uppgifter om att den ekologiska maten inte ger några hälsofördelar och samtidigt utgör ett miljöhot. Att media som normalt vinnlägger sig om politisk korrekthet på detta sätt svär i miljökyrkan är uppseendeväckande. Ligger det måhända en hund begraven bakom denna plötsliga omsvängning?

Låt oss börja med i vad mån det finns några hälsofördelar med att äta ekologisk mat framför den inom EU vanliga industriellt producerade maten? För att svara på den frågan bör man titta på vilka de viktiga skillnaderna är?

Vanliga animaliska produkter ifrån i huvudsak kraftfoderbaserade djurfabriker har t.ex. ett betydligt lägre innehåll av nyttig CLA, omega-3 och vitamin K2. Den viktiga balansen mellan omega-3 och omega-6 fett är rubbad vilket ökar risken för inflammationer. De ekologiska produkterna innehåller inte heller rester av tillväxthormoner och antibiotika som ofta används i djurfabrikerna. Hormonerna kan gynna cancerutveckling och djurantibiotikan är en viktig orsak bakom den ökande förekomsten av multiresistenta bakterier. Kraftfodret som används innehåller även rester av cancerogena bekämpningsmedel som t.ex. glyfosat (RoudUp).

Det går att räkna upp rader av liknande stora hälsoskillnader mellan traditionella livsmedelsprodukter och ekologiska. Jag skall inte ta upp utrymme med det här, ni hittar det lätt på nätet. Självklart går det att hitta enstaka exempel där ekologisk mat är mindre hälsosam och det hänger då ofta samman med dess sämre hållbarhet p.g.a. utebliven besprutning. Det vanligaste exemplet är förekomsten av mögelgift som aflatoxin. Men är konsumenten bara medveten om detta utgör det ingen hälsofara.

Det finns forskning som visar att i länder där korna i huvudsak är gräsbetande och där smörkonsumtionen är högst, där har man en drastisk minskad risk att drabbas av hjärtsjuklighet. Hur professor Lars Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, då kan påstå att tron på den ekologiska kosten är en dröm, en känsla utan verklighetsförankring som framför allt handeln tjänar stora pengar på, är totalt obegripligt. Liknande påståenden har kommit från danska statliga ICROFS (The International Centre for Research in Organic Food Systems) som givetvis går i EU:s ledband.

När det gäller ekomatens miljöeffekter så är situationen mer komplicerad. Det är givetvis ingen tvekan om att ekologisk produktion har en lägre produktivitet per area och därför kräver större brukade arealer för att ge samma utbyte. När det gäller läckage av näringsämnen är det heller inte självklart att ekojordbruket är skonsammare, speciellt om det är beroende av att marken plöjs. Utsläppen av växthusgaser från djurhållningen blir dock betydligt mindre från gräsbetande djur på ängs och skogsmark än från djur i djurfabriker.

Jag kan inte bedöma vilket vägval som är bäst ur miljösynpunkt, jag tror dock skillnaden är ganska ringa om man bortser från arealbehovet. När det gäller hälsoeffekterna på oss människor av ekologisk kost kontra icke ekologisk, skulle jag bedöma att skillnaden är betydande till fördel för det ekologiska. Eftersom den ekologiska kosten blir dyrare att producera kommer människor att nöja sig med att äta mindre (vilket även är hälsosamt) varför nackdelen av större produktionsarealer i stort sett kommer att elimineras.

Så, varför kommer dessa påstådda nackdelar med ekologisk mat nu?

Med tanke på den intensiva antiryska propagandan i våra etablerade medier under de senaste åren, kan jag inte frigöra mig för känslan av; att det som initierat dessa falska skriverier om ekologisk mat är att Ryssland nyligen deklarerat att man tänker göra en massiv satsning på ekologisk och GMO-fri livsmedelsproduktion, för export till den kraftigt växande ekomarknaden.

Dessa falska artiklar kan vara en ny trist påminnelse om att etablissemangets medier numera bara är propagandakanaler som försöker manipulera oss och därför måste bedömas med mycket kritisk blick.