114px-Mitt_på_golvet_stod_en_öppen_kista_och_sutto_två_förskräckliga_troll

Under signaturen Teknisk Fysik och bakom en falsk e-mejladress har detta klimattroll angripit mig i en kommentar till min intervju i D-Intl. Jag publicerar normalt inte denna typ av inlägg från avsändare som inte har kurage att stå för sin uppfattning, men jag tyckte dock det var av intresse att lyftas fram som ett typexempel.

”Alltså Snälla ”teoretiska fysiker”. Du satt tydligen och sov genom hela termodynamik kursen!
Om du har ett slutet system, jorden, som har hittat ett equlibrium, efter flera miljoner år som gjort det möjligt för mänskligt liv att uppstå. Så kan du väll för faan inte som ”fysiker” påstå att läget fortsätter att vara stabilt när vi tillsätter miljontals liter olja till systemet och konverterar det till en växthusgas!
Och dessutom SKÖVLAR ned det skogssystem som kan ta hand om det!
Det är självklart utifrån ett matematiskt och fysiskt perspektiv att du destabiliserar systemet som tillåter mönskligt liv. Det är en sanning som går att bevisa mattematiskt!
Alltså är du lobbyist eller bara okunnig?”

Den här påstådda tekniska fysikern har av allt att döma sovit sig igenom hela kursen i strålningsfysik och han skulle finna att hänvisningen till termodynamiken är totalt irrelevant om han besvärat sig att studera den geologiska vetenskapen. Jorden har aldrig varit ett stabilt system som på något sätt är optimerat för mänskligt liv. Bara det faktum att människor levt igenom årmiljoner med instabila pendlingar mellan istider och interglacialer visar hur fel trollet resonerar.

Så gott som allt liv på jorden är uppbyggt av kol- och väteatomer, det är därför livets organiska kemi handlar om just alla varianter på kolväten. Det lär sig t.o.m. dagens svenska skolelever tror jag. Mängden väte i ekosystemet är i praktiken obegränsat eftersom det finns två väteatomer i varje vattenmolekyl och vatten täcker två tredjedelar av jorden. Mängden fritt kol som inte är bundet i fossil eller i mineraler är dock begränsat. Det är därför ett trivialt konstaterande att om man för ut kol ur fossila deponier till ekosystemet genom kolbrytning och utvinning av olja och gas, så ökar man den kemiska basen för allt liv. Växtligheten ökar även stadigt i takt med den stigande halten koldioxid och obevuxna ökenområden krymper.

Det debatten om koldioxidutsläppen och den fossila energin handlar om är, att den ökade kolmängden i ekosystemet bl.a. manifesterat sig i en ökning av koldioxidhalten i atmosfären från 0,03 till 0,04%. Genom det vi vet om vad strålningsfysiken säger oss, leder detta till en något högre absorption av utgående infraröd strålning, något som bidrar till att höja jordens temperatur en del. Under 1900-talet kan man uppskatta att den effekten kan ha orsakat en i huvudsak gynnsam uppvärmning på 0,5 grader C. Hittills under 2000-talet har temperaturen i princip varit oförändrad trots att koldioxidhalten fortsatt att stiga. Detta beror sannolikt i stor utsträckning på att koldioxidens absorption av utgående strålning avtar logaritmiskt med halten enligt strålningsfysikens lagar. Halten är på väg att nå mättnad helt enkelt. Någon alarmerande uppvärmning p.g.a. fortsatt stigande koldioxidhalt behöver man därför sannolikt inte räkna med.

Klimatlarmen bygger inte på faktiska observationer, utan de tar helt sin utgångspunkt från datormodeller där alarmistiska forskare räknat in en kraftig hypotetisk förstärkningseffekt på vattenångans växthuseffekt orsakad av koldioxiden. Denna hypotes i beräkningarna har dock inte kunnat verifieras av faktiska observationer gjorda med såväl satelliter som väderballonger. Hypotesen måste därmed förkastas enligt vedertagen vetenskaplig metodik.

Trollet har rätt på en punkt och det gäller skövlingen av jordens skogar vilket till skillnad från CO2-larmen är ett verkligt och mycket allvarligt problem som jag vid upprepade tillfällen pekat på bl.a. i min nya bok Antropocene II.

Jag är helt öppen för att ta emot avvikande och kritiska synpunkter och de får gärna redovisas bakom en signatur, men jag vill själv veta identiteten på den som skriver. Detta är idag en självklar försiktighetsåtgärd i en tid när det vimlar av astroturfande troll och lobbyister på nätet. I mina ögon är ett anonymt påhopp fegt och har som i detta fall absolut motsatt effekt.