images

När jag läste i dagens SvD om Indiens rymdprogram och hur förhållandevis ekonomiskt framgångsrikt det varit vid en jämförelse med USA:s, slog det mig att det kanske inte är indierna som är kostnadseffektiva utan amerikanerna som får väldigt lite för sina pengar. Det amerikanska rymdprogrammet har en budget på 150 miljarder kr medan det indiska har 10 miljarder kr. Amerikanerna har skjutit upp 113 farkoster och indierna 73. Det finns givetvis vissa kvalitetsskillnader också, men får verkligen skattebetalarna valuta för en femton gånger högre kostnad? Eller är det några som skor sig rejält på NASA:s rymdbudget precis som på millitärbudgeten?

Jag har tidigare skrivit om den huvudlösa amerikanska pengarullningen för de nya amerikanska stridsflygplanen F22 och F35 som framtonar som riktiga kalkoner när man skärskådar vad amerikanska skattebetalare får för pengarna. USA har en militärbudget på 5.000 miljarder kr vilket är ca. halva världens militärbudget. Fredspristagaren Obama planerar att satsa 30 miljarder kr under 2017 på att rusta NATO-staterna runt Ryssland, vilket är fyra gånger mer än idag. Motivet sägs vara det förmenta hotet från Ryssland och de ökande ryska rustningarna.

Den fråga jag tycker man måste ställa sig är vad som verkligen driver denna meningslösa pengarullning till rustningar? Jag kan inte komma ifrån känslan av att det finns starka militärindustriella krafter som skickligt spelar på och underblåser människors rädsla och otrygghet för att hålla pengaflödet igång. Den intensiva och aggressiva antiryska propagandan känns väldigt överdriven. Alla ryska hot man säger sig uppleva i Europa saknar i mina ögon en realistisk grund. Att ryssarna annekterade Krim efter statskuppen i Kiev tror jag var en engångshändelse. Den berodde på att ett Krim som är bebott av ryssar och med ryssarnas enda marinbas i Svarta Havet i händerna på NATO, var helt otänkbart för Putin. Bevisligen hade han ett starkt stöd för sin annektering från den lokala befolkningen. Jag kan inte se några rationella skäl för ryssarna att försöka annektera någon annan randstat med en fientligt ställd befolkning.

Min hypotes är att det är den amerikanska oligarkin bakom rustningsindustrin som på ett cyniskt sätt håller på att piska upp en ny kalla kriget skräck. Man räknar med att p.s.s. tvinga fram mer pengar till vapenköp. Svenska politiker och nästan hela den etablerade journalistkåren går på denna verklighetsfrämmande propaganda, vilket är helt beklämmande. Kan begåvade människor inte längre tänka själva? Ryssland har en militärbudget som är en bråkdel av den amerikanska (600-700 miljarder kr) och landet brottas med jätteproblem med vikande inkomster från sin viktigaste exportsektor p.g.a. oljeprisets genomklappning.

Putin är en ytterst beräknande och logisk person och skulle aldrig ge sig in på något så vansinnigt som att invadera ett fientligt land i Europa där de saknar stöd hos befolkningen, även om det är ett litet land. Ryssarna har säker i minnet sitt misslyckande med att ockupera Afghanistan. Det är dock djupt oklokt att som Reinfeldts Sverige gjort helt avrusta och lämna ett militärt vakuum. Det kan i en spänd situation leda till att USA eller Ryssland tillfälligt besätter vårt territorium för att hindra den andre att göra det. Sverige måste kunna försvara sina gränser, det kan vi inte idag. Vi har bara ett flygvapen som man köpt av Wallenbergs.

På samma sätt skulle USA aldrig klara av att gå in millitärt i Ryssland med en starkt fientligt befolkning. Min enkla logiska slutsats är, att detta rör sig om ett noga iscensatt vapenskrammel för att få fart på vapenförsäljningen som gått ner kraftigt efter murens fall. Det gäller att provocera ryssarna för att få dem att uppträda hotfullt så att man kan säga, vad var det vi sa. Om USA/NATO f.ö. anfaller Ryssland från sina baser som ringat in landet, tvingar man ryssarna att ritalliera med kärnvapen eftersom det blir enda sättet för dem att kunna slå tillbaka mot ett USA beläget på en annan kontinent. Och på kärnvapenområdet saknar USA det övertag de har på andra millitära områden.

Ryssarnas agerande i Syrien är helt logiskt, man vill genom stödet till Assads armé se till att inte USA/NATO även lyckas ta över Syrien med hjälp av sina tillskapade IS-terrorister och orsaka anarki som man gjort i Irak och i Libyen. Mellanösternkriget har ju efter USA:s klumpiga ingripanden utvecklats till ett muslimskt inbördeskrig mellan shia och sunni. Där står USA/NATO och Israel på sunnisidan och ryssarnas ingripande handlar om att hindra väst från att få kontroll över hela Mellanöstern. USA:s klumpiga beväpning av odisciplinerade terrorister och religiösa fanatiker som blivit det i väst hatade IS har bjudit Putin på en drömsits där han kraftfullt kan hjälpa Assad och samtidigt bli hjälte i stora delar av Europa.

Det pinsamma för USA är att den svaga regim de skapat i Irak, i den här konflikten tagit parti emot dem och också ser ut att hellre liera sig med ryssarna. Det finns även tydliga tecken på att Frankrike börjat att mer orientera sig åt Moskvas håll. Den omorienteringen tror jag efterhand kommer att sprida sig till större delen av EU i takt med att antalet flyktingar till EU från arabvärlden fortsätter strömma in. Folken i Ryssland och EU har nämligen ett starkt gemensamt intresse av att inte bli islamiserade.

Min slutsats är dessvärre att bakom alla dessa problem skymtar åter de angloamerikanska oligarkernas manipulerande fram. De vill för död och pina inte ha en fredlig värld utan vapen och de vill ha kontroll över den olja som skall vara säkerheten för deras sedelpress hos FED som de äger.

När man ser den amerikanska pengarullningen på ett antal områden (jag återkommer till den inom sjukvården) så måste man ställa sig frågan om inte USA är den mest korrumperade av världens stormakter? Alla har de problem med korruption, men den amerikansk är astronomisk och den är en central faktor bakom landets skenande statsskuld. Den här korruptionen bör göra varje betraktare i västvärlden mycket orolig, den är långt farligare för vår trygghet, vårt liv och vår hälsa än vad Putins Ryssland är. Den amerikanska korruptionen är en av orsakerna till att vi har anledning befara en global finansiell härdsmälta i förlängningen.