Vladimir_Putin_and_Barack_Obama_(2015-09-29)_01.jpg

I min artikelserie om Drömmen om världsherravälde har jag kunnat konstatera att den kamp mellan globalism och nationalism som pågår även fört med sig ett informations- och propagandakrig. Detta förs på många fronter, men är tydligast mellan västs och Rysslands MSM. Det är lätt att hitta ett antal fall av ren desinformation och välgrundade misstankar om detsamma. Sannolikt har vi i alla tider blivit desinformerade och förda bakom ljuset av MSM som representerat olika sidor i politiska konflikter. Skillnaden nu är att Internet öppnat upp mediebruset så att vi lättare kan se att man försöker lura oss och vi lättare själva kan blanda oss i debatten.

Ofta när jag lägger ut länkar till artiklar om något politiskt ämne bemöts dessa med argument som att den källan kan du inte hänvisa till eller jag har haft förtroende för dig men hur kan du stödja dig på den källan … I bästa fall får jag förklaringar som att t.ex. oljeindustrin eller ryssar ligger bakom källan. När jag ställer en snäll fråga om vad i sak som kritikern menar är fel i artikeln, får jag ytterst sällan något svar. Detta med guilt by association är väldigt tröttsamt när man bara har ambitionen att söka sanningar. Det blir ett famlande i blindo.

Det här problemet med desinformation är alltid störst i samband med krig, såväl varma som kalla. Det var en amerikansk politiker i början av 1900-talet som konstaterade att sanningen är krigets första offer. Vi ser nu detta upprepas i samband med kriget i Syrien.

Inför skrivningen av mina fortsatta texter om Drömmen om världsherravälde efterlyser jag sakuppgifter om vidimerbar desinformation som sprids av de olika inblandade informationskanalerna. Dels olika staters officiella källor, dels olika medier som CNN, BBC, RT, Al Jazeera, Reuters, WSJ, NYT, China Daly och dels olika samhällsdebattörer och andra opinionsbildare. I Sverige är det vanligast att man slår ner på källor med rysk bakgrund eftersom svenska MSM är ensidigt influerade av de stora västliga mediekanalerna. Man kan t.o.m. spåra ett starkt bias till förmån för demokratiska medier i USA framför republikanska.

Kommentera gärna med länkar till källor som ljuger och desinformerar och förklara vad som är fel. Givetvis är det även av intresse att veta vad de olika sidorna i en konflikt förtiger. Om vi kan få fram en tillräckligt fyllig lista på exempel kan man sedan göra en övergripande bedömning av vilka informationskanaler som är mest och minst tillförlitliga.

Vem ljuger mest Obama eller Putin?

Tack på förhand!