800px-Smallpox_vaccine

Medan världens hyperrika och mäktiga drömmer om världsherraväldet, drömmer vi vanliga människor – deras trälar – om att få leva friska hela livet. För oss som är gamla handlar det om att få dö friska. Jag skall i en serie artiklar försöka analysera premisserna för att kunna uppfylla den drömmen. Det kommer att visa sig att förutsättningarna för detta dessvärre har ett samband med globalisternas dröm om världsherraväldet.

 

Vaccinering

Devisen ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet – från skurken Lex Luthor – har i alla tider varit vägledande för kriminella och skrupelfria profitörer. Få branscher stämmer så väl in på devisen som läkemedelsindustrin – Big Pharma – som jag skrivit om i tidigare artiklar. Denna industri har under efterkrigstiden mejslat ut en strategi som går ut på att fokusera på att skapa volymmarknader för sina patenterade produkter. De verkliga guldkalvarna är idag att livslångt undertrycka symptomen på – men inte bota – metabol sjuklighet med kemiska preparat, att behandla de snabbt ökande cancerfallen (1 på 3) med svindyra cellgifter och att möta hypotetiska globala farsoter med vacciner.

Som jag pekat på i en tidigare artikel, där jag frågade mig om jag kan lita på sjukvården, har sjukvårdsetablissemanget – enligt professor Götzsche – utvecklats till en djupt korrumperad krets där man fuskar med forskningsdata och nästan hela branschen sitter fast i ett träsk av mutor och lögner. Detta har som så många andra tidigare dolda fenomen inom västvärldens etablissemang kommit i dagen, nu när människor själva kan söka sanningar på nätet.

Vi har trott att våra medier varit kritiska granskare av makthavare, men så har inte varit fallet visar det sig. Det är tyvärr i princip samma oligarker som äger medieföretagen som läkemedelsindustrierna. En bieffekt av att samhällskontraktet spruckit och förtroendet underminerats är att det även blivit fritt spelrum för en massa konspirationsteoretiker och kvacksalvare. Inte alla hälsotips och varningar som svävar runt på bloggar och i boulevardtidningar är sanna, så man måste ha en mycket kritisk blick.

Under senare år har jag med stigande misstänksamhet följt debatten om massvaccinationer. Tidigare framgångar med vaccin mot smittkoppor, TBC, stelkramp, difteri och Polio förbleknar efter alla uppblåsta larm om pandemier. För Big Pharma är ett lyckat globalt pandemilarm en perfekt storm. En framgångsrik vaccinationskampanj för ett influensavirus skulle kunna omfatta mer än en miljard människor. Om varje dos kostar en hundralapp blir det 100 miljarder kronor till branschen. Vi måste lära oss att förstå att när så stora ekonomiska intressen släpps loss, då snedvrids hela sjukvårdssektorn och man kan inte lita på någon. Götzsche visar så tydligt hur dessa enorma belopp ger spelrum för ett organiserat fuskande och mutande av såväl myndigheter som nästan hela läkarkåren. Han visar skrämmande exempel på hur slutna kuvert med kontanter delas ut i smyg på läkarkongresser.

Under de senaste fjorton åren har vi genomlevt sex pandemilarm för olika virus. Några har varit skrämmande just där smittan tagit fäste såsom Ebola-epidemin, andra har varit ganska harmlösa, men inget har varit tillnärmelsevis så allvarligt som det framställts i etablissemangets medier som bara varit ute efter att skapa rädsla. Vaccination mot influensavirus är för övrigt rena drömaffärsidén för industrin. Genom att virus muterar väldigt lätt kommer ett nytt virus varje år som kräver sitt eget vaccin och miljarderna rullar in.

Rädslan för influensapandemier har sina rötter i Spanska sjukan som härjade globalt mellan 1918 och 1920. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarade 3-6 % av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor. Att pandemin blev så omfattande och dödlig kan sannolikt tillskrivas nöden och undernäringen efter kriget och ett tillfälligt väldigt kallt klimat.

Låt oss titta på de fullständigt famösa larmen från WHO i samband med Svininfluensan år 2009. Senare skulle det visa sig att fler av WHO:s experter hade bias till läkemedelsindustrin. Officiellt bedömde de svenska myndigheterna att 25 procent av befolkningen skulle smittas. Smittskyddsinstitutet gick via sin chefsläkare Annika Linde ut med en stark uppmaning till alla svenskar att vaccinera sig, men hon själv tog inte vaccinet. Jag och min hustru tillhörde de som lät lura sig av Linde. Är någon förvånad att förtroendet undermineras för sjukvårdsetablissemanget?

En utvärdering beräknade antalet infekterade till ca. 1,5 miljoner. Bara 600 000 fick symtom, det vill säga 900 000 var smittade utan att bli sjuka, deras eget immunförsvar tog hand om smittan. 1607 togs in på sjukhus och drygt 30 dog varav ca. 20 tillhörde s.k. riskgrupper. Inga katastrofscenarier som media målade upp slog in. I augusti 2010 blåste WHO av pandemin. Senare konstaterar EU:s smittskyddsinstitut att svininfluensan var mindre omfattande och hade lägre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa. I Sverige dog omkring 30 personer, medan dödsfallen varje år i vanlig säsongsinfluensa brukar uppskattas till ca. 3000 personer.

I augusti 2010 rapporterades om en ökad förekomst av den svåra kroniska neurologiska sjukdomen narkolepsi hos barn och unga som vaccinerats mot svininfluensan i Finland. Också i Sverige fanns sjuka barn. Sex fall var kända redan då. Idag finns över 100 kända fall av narkolepsi i Sverige och andra biverkningar finns säkert utan att vara registrerade. Rapporter om barn som drabbats av autism, Aspberger och andra neurologiska biverkningar efter att de tagit vaccin finns i massor. Jag har en vän som förlorade sin far efter en vaccination.

Vid en diskussion med en skolmedicinprofessor som jag haft, avvisar han alla dessa rapporter om t.ex. autism från vacciner som direkt lögnaktiga. Den situationen är mycket typisk för dagens debatt om vaccinerna. Det han inte förstår är att skolmedicinens förtroende är förbrukat, så även om det skulle vara så som han säger, så blir han inte trodd. Inte heller jag tror honom fullt ut.

Fifflandet när man provar ut vacciner är utformat för att det inte skall gå att fastställa vad som är biverkningar eller inte. Man injicerar nämligen ett preparat som innehåller alla vaccinets tillsatser utom den aktiva substansen i den jämförelsegrupp som används. Biverkningarna kommer sannolikt från tillsatser av kvicksilver, aluminium, glutamat, formaldehyd eller skvalen som förekommer i vacciner. Därför ser man samma bieffekter i båda grupperna och vaccinet kan då friskrivas från de farliga biverkningarna. Rent bedrägeri alltså, helt i linje med vad Grötzsche rapporterat.

Skolprofessorn hävdar även att immunsystemet byggs upp genom att exponeras för antigen, varvid vaccin ger bättre nytta/riskkvot vid sjukdomar som medför hälsorisker. Absolut isolering är ett annat sätt att skydda sig. Han utelämnar alltså skyddet från ett naturligt väl fungerande immunförsvar som följer av en sund kosthållning och livsstil. De 900.000 som smittades av svininfluensaviruset men som inte insjuknade måste rimligen tillhöra den senare gruppen. Detta visar tydligt hur hjärntvättad vår läkarkår och medicinska forskning blivit av Big Pharma, i att bara se deras syntetiska kemikalier och riskfyllda vacciner som enda sättet att tackla infektionsrisker. Tanken att man skulle gå ut med råd och riktlinjer till medborgarna om vad de skall äta (mindre inflammationsdrivande kolhydrater t.ex.) och vilka kosttillskott (C- och D-vitamin t.ex.) de skall ta för att stärka sitt immunförsvar finns inte på skolmedicinens karta.

Jag tror det finns starka skäl för sjukvården att kritiskt ompröva delar av det myckna vaccinerandet och istället lägga mer ansträngningar på förebyggande åtgärder inom hygien, amning, kost, kosttillskott och livsstil. Det skulle kraftigt minska det mänskliga lidande och alla de dödsfall som överanvändningen av syntetiserade kemiska preparat och vacciner av olika slag orsakar. Detta sagt finns det givetvis många vacciner som är högst motiverade, själv har jag givetvis tagit de ovan uppräknade och jag har vaccinerat mig mot TBE nyligen men jag avstod det senaste influensavaccinet. Problemet är de enorma vinsterna inom denna industri som lett till missbruk och övervaccination i en omfattning som underminerar trovärdigheten för hela sjukvården.

Stöd Kostfonden som finansierar forskning om hur vi med kosten kan hjälpa till att uppfylla drömmen om ett friskt liv.