grassfedbutter650

Min resa tillbaka till hälsa

Eftersom jag var cancerdrabbad kom jag under perioden efter mina operationer att engagera mig som näringslivsrepresentant i Cancerfondens styrelse och forskningsråd i nio år. Jag blev även engagerad som huvudman i Hjärt-Lungfonden. Båda fonderna är starkt förankrade i den föga framgångsrika etablerade skolsjukvården.

Min första erfarenhet var att skolmedicinarna inte hade en aning om vilka samband som fanns mellan vår kost och den ökande metabola sjukligheten – dit även cancer hör – och att man i stort sett betraktade all naturmedicin som kvacksalveri. Jag har samtalat med läkare som försökt introducera biverkningsfria naturmetoder i vården, men som gett upp efter att ha blivit hånade av kollegor. Man behöver bara titta på sjukhusmaten så inser man hur fullständigt okunnig skolsjukvården är om sambanden mellan kost och hälsa. Nutritionisterna på sjukhusen är i stor utsträckning utbildade av livsmedelsindustrin. Den industri som säljer samma industrimat som ligger bakom en stor del av den metabola pandemin.

Med min egen ohälsa och min grundutbildning som naturvetenskaplig forskare lockades jag att börja studera den medicinska vetenskapen. När man lärt sig alla främmande ord som det medicinska etablissemanget gömmer sig bakom, är vetenskapen inte så otillgänglig skall ni veta. Jag gick via Internet ut och letade rätt på forskningsartiklar i medicinska ämnen som kunde vara till nytta för att bättre kunna förstå mina egna hälsoproblem.

Till min fasa upptäckte jag snart att alla skolmedicinens kostråd som jag följt i åratal var baserade på ren desinformation och forskningsfusk från en ledande amerikansk nutritionist vid namn Ancel Keys. Han var en auktoritet inom hela västvärldens skolmedicin. Amerikanska statliga kostråd från 1977 baserades på detta forskningsfusk för att kunna gynna amerikanskt spannmålsjordbruk och livsmedelsindustri. Det lade grunden för den skenande metabola ohälsan. Som vanligt kopierade svenska myndigheter likt okritiska papegojor amerikanerna. Detta trots att det fanns massor av forskning ända från början av 1900-talet som visade att såväl fetma som cancer gynnas av socker och andra kolhydrater och inte av fettet. Både vårt sjukvårdsetablissemang och Livsmedelsverket varnar fortfarande felaktigt för fet kost.

Jag fann att det fanns annat än skolsjukvårdens föga framgångsrika sätt att behandla cancer. Med den kunskap jag har idag hade jag inte gått med på att operera bort min urinblåsa. Jag hade först prövat ett antal alternativa metoder som ingen inom sjukvården informerad mig om. Det betraktar jag som ett grovt svek mot mig som patient.

Jag fann även att måttligt förhöjda kolesterolvärden snarast var till fördel för hälsan när man var i min ålder, vilket fortfarande förnekas av många inom skolmedicinen, inte minst av Hjärt-Lungfonden. Flera studier visar att äldre med måttligt förhöjda kolesterolnivåer i blodet lever längst och är friskast. Efter detta började jag läsa om en fantastiskt modig läkare vid namn Annika Dahlqvist i Sundsvall som stick i stäv mot skolmedicinens dogmer börjat att med framgång sätta ut kolhydrater ur kosten hos sina diabetespatienter och istället rekommendera mättade fetter. Det tilltaget kostade henne sånär läkarlegitimationen och fick etablissemangets kollportörer att utnämna henne till årets förvillare.

Med min nyvunna insikt motionerade jag på Hjärt-Lungfondens årsmöte om att man borde börja beforska sambanden mellan kost och metabol sjuklighet. Min motion avslogs av styrelsen med den märkliga ursäkten att en sådan satsning skulle skada fondens anseende. Därefter petades jag som huvudman. Jag hade trampat skolmedicinmännen på tårna och det gör man inte ostraffat.

Jag satte ut statinerna, jag minskade på alla kolhydrater med 90% och började istället frossa på ägg, smör, grädde och andra feta animalier, allt ekologiskt givetvis. Trots att jag hållit vikten ganska bra med att i åratal gå hungrig och må dåligt, kunde jag konstatera att jag direkt tappade 5 kg i vikt och ändå var mätt. Jag blev även svimfärdig då det visade sig att den feta kosten sänkte mitt blodtryck så att jag direkt måste sätta ut tre av blodtryckspreparaten som läkarna satt in. Jag slutade med de verkningslösa pillren mot urinvägsinfektioner och satte in ett naturpreparat som skolmedicinen har kvacksalveristämplat, och har sedan dess inte haft någon ny infektion.

För två år sedan ökade mina giktproblem och började visa tecken på att bli kroniska. Upprepade giktattacker tvingade mig att ta värkpreparat allt oftare. Detta ledde till att jag fick allvarliga problem med hjärtverksamheten och blodtrycket blev åter skyhögt. Läkarna höjde dosen av giktprofylaxen vilket inte hjälpte utan snarast förvärrade mina plågor. Jag konsulterade minst tio läkare under ett år och den enda som kunde hjälpa mig var en som gav mig upprepade kortisonsprutor som dolde inflammationerna. Långvarig kortisonanvändning kan ge ytterst allvarliga biverkningar.

Jag gjorde en djupdykning i den alternativmedicinska litteraturen, eftersom jag i det här skedet börjat helt tappa förtroende för skolmedicinens förmåga att hjälpa mig. Resultatet av mina studier blev att jag satte ut nästan alla receptbelagda preparat. Ett av dem som jag fått i alldeles för hög dos, var sannolikt en av flera orsaker bakom gikten. Jag använder fortfarande två receptbelagda preparat i långt lägre doser än dem som läkarna förskrivit. Ambitionen är att även på sikt kunna sätta ut dem. I övrigt har jag helt gått över till beprövade biverkningsfria naturmediciner – och jag är frisk. Jag har inte mått bättre sedan jag var ung och konditionen är i stort sett som då. Några av de naturliga mediciner som gjort mig frisk, försöker skolmedicinmännen få förbjudna trots att de till skillnad från Big Pharmas livsfarliga piller är helt biverkningsfria.

När jag sedan läser den ena boken efter den andra om den ekonomiska brottsligheten och det systematiska fuskandet inom läkemedelsindustrin och korruptionen bland chefsläkare och tillsynsmyndigheter får jag alla mina farhågor besannade. Skolmedicinen i västvärlden som har sina rötter i USA, är helt sjuk och befinner sig i en katastrofal återvändsgränd och de metabola sjukdomarna sprider sig över världen som historiens värsta pandemi. Allt detta har jag skrivit om upprepade gånger och det tål att upprepas igen och igen, tills vi får stopp på denna skamliga utveckling.

Jag har under min resa mött rader av underbara läkare som gjort sitt bästa, men deras utbildning som är styrd av det medicinska industrikomplex som vuxit till en cancer i samhällskroppen, har inte – på det sätt som Hippokrates läkared förestavar – gett dem den kompetens de behöver för att kunna hjälpa människor till ett friskt liv. De har i sin utbildning mest förvandlats till Big Pharmas market makers

Förstår ni nu varför jag djupt misstror hela det skolmedicinska industrikomplexet?

 

Stöd Kostfonden som finansierar forskning om hur vi med kosten kan hjälpa till att uppfylla drömmen om ett friskt liv. Det är garanterat bättre använda pengar än att stödja Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.