bilderberg-chart

Korruption i utvecklingsländer

Jag minns ett litet infrastrukturprojekt i ett utvecklingsland på 80-talet som mitt företag hade förhandlat om en tid. Alla kontrakt var färdigförhandlade och finansieringen med 100% svenska skattepengar från SIDA var godkänd. Kontraktssumman i dagens penningvärde var ca. 100 Mkr. Trots att allt var klart och vi bara väntade på det underskrivna kontraktet för att kunna börja leverera, hände ingenting. Medan vi allt otåligare gick och väntade blev plötsligt vår projektledare kontaktad av en för oss obekant agent från det aktuella landet. Han ville träffa vår man, så de gjorde upp om ett möte på ett hotellrum i Paris.

Projektledaren som blivit misstänksam buggade sig själv och tog med sig en liten bandspelare i innerfickan. Det visade sig att agenten som var mycket väl insatt i alla turer omkring projektet, menade att han skulle kunna ordna så att kontraktet skrevs på. För den servicen krävde han en agentfee på 10 %. Vår man spelade in hela samtalet och kom hem till mig och spelade upp det. Vi var båda ytterst upprörda att man hade fräckheten att kräva pengar för att skriva under ett kontrakt, på något som var en gåva från vårt land.

Jag instruerade min medarbetare att ta med bandspelaren till handläggaren på SIDA för att delge honom vad som hänt. Reaktionen från SIDA var det som upprörde mig mest, de blev ursinniga över vårt tilltag att dokumentera ett sådant samtal. De tyckte vi skulle betala och tiga. Vi drog oss givetvis ur projektet.

Vid ett annat tillfälle hade mitt företag ställt upp som underleverantör för ett konsortium med stora tyska och schweiziska byggföretag som bjöd på ett stort infrastrukturprojekt i Saudiarabien. Där var ordningen den att stora investeringsprojekt fördelades efter rang inom den omfattande kungaklanen. Man måste alltså ha någon prins som mellanhand. Om jag inte missminner mig så skulle han ha 15% av kontraktsumman att stoppa i egen ficka. Allt förmedlades även där av en agent som byggföretagen anlitade. Som tur var fick vi inte kontraktet.

Dessa två exempel visar på det som normalt anses vara korruption och det är sådana rutiner i vissa länder som gör att de stämplas som mer eller mindre korrupta. Den typen hittar man främst i utvecklingsländer och auktoritärt styrda länder. Den är dock inte så vanlig i demokratiska västländer, varför länder som Sverige får en betydligt högre ranking och anses mindre korrumperade. Men låt oss titta på ett annat av korruptionens ansikten.

 

Korruptionen i väst

Nationell makt står i vägen för de starka globala ekonomiska intressen som driver strävan efter en överstatlig New World Order. Nationella lagar hindrar ofta multinationella företag och organisationers möjlighet att expandera fritt, något som jag skrivit om tidigare i krönikorna om Drömmen om världsherravälde. NWO-globalisterna har etablerat ett antal tankesmedjor och lobbyorganisationer för att driva sin agenda. En av de viktigaste är Bilderberggruppen som jag berört tidigare. Där återfinner man ett ytterst representativt urval av den hyperförmögna angloamerikanska oligarkin och deras handgångna.

Några månader före valet 2006 så bjöd Bilderbergarna Jacob Wallenberg och Carl Bildt med sig den då blivande svenska statsministern Fredrik Reinfeldt till gruppens möte. Jag kan bara gissa vad han fick sig till livs om planerna på NWO. Det står dock helt klart att den dramatiska omorienteringen av svensk politik som han sedan drev igenom, orsakade en betydande urholkning av den svenska nationalstaten helt i linje med oligarkins plan. Nu halvannat år efter hans avgång som statsminister och efter att ha levererat, har han fått ett ytterst välavlönat jobb i en av oligarkernas stora amerikanska banker. Han fortsätter även att försvara sin nedmonteringspolitik mot sitt tidigare parti och trots den katastrofala situation som han försatt landet i.

Den fråga man måste ställa sig är; Varför belönas en liten svensk statsminister med detta ytterst väl arvoderade jobb efter att han totalt misslyckats i sin befattning som statsminister, om inte misslyckandet varit ett beställningsjobb?

Jag kan rada upp en lång rad ytterligare exempel på denna typ av korrumperande omhändertaganden av tidigare mediokra politiker som tack för hjälpen från storföretagen och deras förmögna ledare. Jag nöjer mig dock med detta exempel nu.

Samma oligarki är storägare inom läkemedelsbranschen. Jag har i tidigare krönikor pekat på hur man genom en målmedveten påverkan på skolmedicinen med hjälp av forskningsfonder och via styrelseposter i stora universitetssjukhus, kommit att helt dominera sjukvården i väst. Ett bekymmer för Big Pharma i USA har varit att man tyckt sig tjäna för lite på de fattiga amerikanerna. Dessa har ofta inte haft råd att köpa ut de dyra preparat som läkarna skrivit ut åt dem, och ibland har de inte ens haft råd att gå till doktorn. För att råda bot på detta har deras marionett Obama sannolikt haft i uppdrag att driva igenom Obamacare. På så sätt räknade man ut att kunna ordna finansieringen av de kemiska preparaten även till miljontals fattiga med andras pengar. Att det visar sig att sjukligheten ändå skenar, människor dör i hundratusentals av dessa preparat och det blivit den tredje främsta dödsorsaken är ovidkommande.

Upplägget med Obamacare har inget att göra med att gå till botten med den metabola pandemin som främst slår mot de fattiga. Här handlar det om ett upplägg för att ytterligare kunna berika ägarna i de stora läkemedelsföretagen genom ännu mer sålda preparat.

Ett annat skrämmande exempel är den på pseudovetenskap baserade förskrivningen av kolesterolsänkande preparat (det rör sig om hundratals miljarder) mot en åkomma som är påhittad. Resultatet är en enorm överföring av såväl privata tillgångar som skattemedel till ett fåtal globala jätteföretag, samtidigt som det helt saknas bevis för att dessa preparat gör någon som helst nytta. Idag talar det mesta för att det är tvärt om – de är direkt farliga.

Jag vill med dessa tre exempel peka på att korruptionen t.o.m. kan vara större i västvärldens demokratier än i många utvecklingsländer. Jag skulle kunna presentera rader av andra exempel på hur vi i vårt samhälle för över skattebetalarnas pengar till få hyperrika. Jag vågar knappt tänka på hela industrin för grön energi som är ett annat exempel på vår tids korruption. Vi har bara en ordning där den illegitima värdeöverföringen vävts in och döljs i systemet.

http://www.bbc.com/news/world-europe-26014387?SThisFB