images_52cac2862a6b2286447c4cd1

WHO:s (Världshälsoorganisationens) enhet för icke smittsamma sjukdomar (NCDs) har i dagarna publicerat en global studie av fettmans utbredning i hela världen i den medicinska tidskriften Lancet.

WHO sammanfattar resultatet av studien med att konstatera att om trenden efter år 2000 fortsätter, så är sannolikheten att nå målen vad gäller fetma praktiskt taget noll. Snarare, om trenderna fortsätter, kommer den globala förekomsten av fetma bland män att nå 18% och bland kvinnor passera 21% till år 2025; grav fetma kommer att ha passerat 6% bland män och 9% bland kvinnor. Trots detta kommer undervikt att finnas kvar i världens fattigaste regioner, speciellt i södra Asien.

  • Icke smittsamma sjukdomar dödar 38 miljoner människor per år.
  • Nästan tre fjärdedelar (75%) av NCD-dödsfallen – 28 miljoner – inträffar i låg- och medelinkomstländer.
  • 16 miljoner NCD-dödsfall inträffar före 70 års ålder; 82% av dessa förtida dödsfall inträffar i låg- och medelinkomstländer.
  • Hjärt-kärlsjukdomar står för flertalet NCD dödsfall, eller 17,5 miljoner människor årligen, följt av cancer (8,2 miljoner), luftvägssjukdomar (4 miljoner) och diabetes (1,5 miljoner).
  • Dessa fyra sjukdomar står för 82% av NCD-dödsfallen.

Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, skadligt bruk av alkohol och ohälsosam kost ökar alla risken att dö av en NCD-sjukdom.

Den globala metabola pandemin rusar alltså vidare med accelererande takt. Sedan år 1975 har andelen människor i världen med BMI över 25 ökat till det dubbla, från 20% år 1975 till 40% år 2014.

Det fantastiska med den här studien är att jag bara kan hitta en mening som berör grundproblemet bakom pandemin. WHO skriver om problemet med undernäring att för att adressera detta problem krävs sociala och koståtgärder som ökar kostsäkerheten i fattiga hushåll, men även att undvika överkonsumtion av processade kolväten och annan ohälsosam mat. Jag frågar mig varför WHO bara tycker detta gäller fattiga människor?

Ingenstans i studien vågar WHO beröra grundproblemet att världen efter 1975 i snabbt ökande omfattning kommit att följa officiella kostråd från USA. Dessa kom år 1977 och var baserade på förfalskad vetenskap som skulle gynna storskaligt amerikanskt spannmålsjordbruk och storskalig livsmedelsindustri – Big Food. Allt baserades på amerikansk pseudovetenskap som påstods visa att naturligt fet animalisk kost var grundorsaken till det då begränsade problemet med åderförkalkning. Man kom även med pseudovetenskapliga påståenden om att det livsviktiga kolesterolet i vårt blod var orsaken till åderförkalkningen. Sanningen var och är att detta orsakades av inflammationer i blodkärlen som har helt andra orsaker.

Den pandemi som de amerikanska kostråden och pseudovetenskapliga påståenden på detta sätt dragit igång är nu på väg mot en global hälsokatastrof som får alla krig och andra mänskliga tragedier i dagens värld att totalt förblekna. Inom några år har snart halva jordens befolkning de första symptomen på sjukligheten och dödstalen kommer att skjuta i höjden.

Grundorsaken till den metabola sjukligheten går 10.000 år tillbaka i tiden. Då började människor bli bofasta och bedriva spannmålsodling, vilket gjorde att andelen kolhydrater i människors kost ökade. Geologer har genom skelettfynd kunnat konstatera att människor före den tiden ofta var välväxta, hade god tandstatus och stora välutvecklade hjärnor. När vi började ta in mer kolhydrater från spannmålen i kosten fick vi problem med karies och hjärnorna minskade samtidigt som man kunde observera mindre missbildningar på kranium med t.ex. perfekta tandställningar, från den tiden. Dessa observationer har bl.a. kunnat verifieras av 30-talsforskaren Weston Prices studier av kvarvarande naturfolk som i huvudsak levde på en animalisk fettrik föda som människan är genetiskt anpassad för.

Problemen med socker och spannmål i kosten var väl kända inom forskningen när USA kom med sina vansinniga kostrekommendationer. Av politiska skäl bortsåg man från denna vetenskap och precis som man gör idag med klimatvetenskapen anpassades vetenskapen till det som passade politikernas syften. Nu skördar hela världen frukterna av denna politiska klåfingrighet. Detta är nog historiens största brott mot mänskligheten.

Det hela blir inte mindre upprörande av att större delen av det medicinska vetenskapliga etablissemanget fortfarande backar upp pseudovetenskapen om att mättat fet skulle vara ohälsosamt och att låga kolesterolnivåer är bäst för hälsan. Tidigare och modern forskning har tydligt visat att det naturliga animaliska fettet är det nyttigaste och att människor med låga kolesterolnivåer dör tidigare än de med högre. Det enda tillstånd där kolesterolnivån behöver sänkas är hos ett litet fåtal som lider av sjukdomen hyperkolesterolemi. Några av landets ledande forskare på detta område tillsammans med Hjärt-Lungfonden fortsätter att försvara pseudovetenskapen.

De åtgärder som satts in av västvärldens medicinmän är massiv överförskrivning av patenterade kemiska preparat som inte botar metabola sjukdomar utan bara döljer symptomen. Detta har förvärrat pandemin, läkemedelsbiverkningar är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i flera västländer.

Orsaken till att det är näst intill omöjligt att stoppa den katastrofala pandemin är att den driver två av världens största industrigrenar – Big Food och Big Pharma. Bakom dessa hittar ni en stor del av de oligarker som försöker driva igenom en ny världsordning där deras bankers och storföretags intressen överordnas nationella intressen. Med olika handelsavtal (som jag skrivit om tidigare) försöker man blockera våra demokratiska möjligheter att fatta beslut som skulle skydda vår befolkning från bl.a. pandemin. Från vårt politiska etablissemang kan vi inte vänta oss något stöd, de har för länge sedan fångats in av oligarkerna och flertalet av dem är idag deras nyttiga idioter.

Slutsatsen är att var och en får ta vara på sig själv, förvänta er inget från samhället. Hoppas kan vi dock.

Det finns politiska ledare som gör något åt problemet:

http://www.australiannationalreview.com/putin-slams-big-pharma-gmo-foods/