01cd6fba-a9e3-4c2f-b94a-a7686fdcc011

Jag har i flera krönikor under åren skrivit om det stora problemet med EU:s demokratiska underskott. Överflyttandet av allt fler nationella demokratiska beslut till EU har skapat en hopplös känsla hos allt fler medborgare att man tappat inflytande över den politik som styr vårt samhälle och våra liv. Att det är så, är idag en uppfattning som delas av ett stort flertal. Mot denna bakgrund var understreckaren i SvD den 5 april ganska anmärkningsvärd. Den är skriven av en professor i ett politiskt ämne (flum m.a.o.) vid Stockholms universitet som heter Hans Ingvar Roth, under rubriken Auktoritär våg sätter demokratin ur spel. Krönikan är ett angrepp på de fyra europeiska ledare som valt att markera mot EU:s växande aptit på allt mer makt över medlemsstaterna. De har satt ner foten och försvarat sitt nationella självbestämmande på olika sätt, efter att i demokratisk ordning fått väljarnas mandat för den politiken.

Hela Roths resonemang bygger på att han sätter likhetstecken mellan strävan efter en ny överstatlig världsordning (NWO) och liberalism. Det kan vara motiverat att då påminna om att liberalism är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Liberalism förknippas allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, och demokrati. Liberalism i ordets rätt bemärkelse har lite gemensamt med EU-växande storebrorssamhälle. Att globalisterna försöker kidnappa liberalismen gör dem inte till liberaler utan snarare till hycklare.

Den nya världsordning där EU är en viktig del innebär knappast ett steg mot ökad frihet och demokrati, i varje fall tror jag inte flertalet européer skulle känna igen sig i den beskrivningen längre. Ta bara som exempel handelsavtalet TTIP som EU:s ledning i dagarna försöker driva igenom som skulle flytta betydande makt från demokratiska stater till globala storbanker och megaföretag. Det har ingenting med liberalism att göra. Denna typ av avtal drivs idag starkt av den angloamerikanska oligarki som driver kampanjen för en ny världsordning. Deras mål är att radera ut nationalstaterna (och därmed demokratin) för att ersätta dem med en världsordning där globala organisationers, storbankers och megaföretags intressen är överordnade.

Angreppet från Roths sida på ledarna i Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien har säkert varit i säck innan det kom i påse. Inom EU är det inte liberalismen som styr utan globalismen med sin dröm om en ny gränslös världsordning. Det gäller för dessa globalister att till varje pris stoppa strävan efter nationell självständighet. Argumentationen mot de fyra självständiga EU-länderna är väldigt konstig eftersom den, av outgrundlig anledning främst tar rygg i de snabbt förändrade förhållandena i det muslimska Turkiet. Syftet med detta kan bara vara att maximalt misskreditera de fyra kristna EU-länderna som vill försvara sin nationella suveränitet. Det är ju faktiskt så att i Erdogans Turkiet så pågår en avveckling av demokratin och förvandling av Turkiet från en sekulär till en mer muslimskt fundamentalistisk stat. Jag frågar mig förvånat vad det har med Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien att göra.

Jag ser Roths understreckare som en medvetet planterad del i den massivt ensidiga propaganda från NWO-krafternas sida som numer dagligen väller fram i våra allt annat än självständiga MSM-medier. Propagandakampanjen vänder sig mot alla strävanden efter nationellt självbestämmande som kan sätta käppar i hjulen för the NWO. Att strävan efter ökat nationellt självbestämmande skulle vara ett hot mot demokratin är givetvis fullständigt nonsens. I flertalet fall i Europa där vi ser dessa strävanden är det ju tvärt om. Det är bara inom nationalstatens ram som demokratin fungerar idag. Det är överstatlighet och underminering av det nationella självbestämmandet som är det som hotar demokratin. Bevis för det var inte minst den svenska Decemberöverenskommelsen. Den ingicks av de partier i den svenska riksdagen som arbetar för the NWO i opposition från landets enda nationalistiska parti.

Det är säkert ingen slump att denna understreckare publiceras samma dag som man släppt de läckta Panama papers, bakom vilka vi hittar hela den angloamerikanska oligarkin med George Soros i spetsen som är den drivande kraften bakom the NWO.