462px-Peter_Wolodarski_2013.jpg

Min vän LO Landin från nätverket Kreaprenör har skrivit ett allvarligt inlägg om landets största tidning inom MSM (=mainstreammedia). Den fråga jag ställer mig är, varför våra MSM plötsligt bara är megafoner för NATO:s propagandaorgan Stratcom. Har de inte längre kvar några självständigt och kritiskt tänkande journalister på redaktionerna.
LO Landin:

Jag läser regelbundet Dagens Nyheter, Sveriges och framförallt Stockholms största dagstidning, därför att jag bor i Stockholm. DN har flest Stockholmsannonser och mest information om vad som händer i Stockholm, vilket är bra för oss som bor här. DN har dessutom en sportbevakning som är överlägsen konkurrenternas, undantaget Aftonbladet, vars nätbevakning av sporten är oslagbar i Sverige. Praktiskt nog har DN lagt Stockholm och Sporten i samma bilaga, vilket gör att när man har bråttom behöver vi bara läsa den delen. DNs kulturbevakning är mångsidig, också i en egen bilaga, som kan läsas vid tillfälle.

Men – DN håller sig också med en del för politik och debatt, näringsliv och vetenskap, en del av tidningen som i dessa tider med stark förändring börjar bli samhällsfarlig med sin totala brist på helikoptersyn. DN kallar sig för oberoende liberal vad det nu betyder. Oberoende av vad frågar vi oss? Fakta?

Beteckningen MSM är en mera riktig beskrivning av det redaktionella arbete som bedrivs i denna del av tidningen, som nog läsarna uppfattar som huvudtidningen. I denna del finns ledarsida, där de anställda redaktörerna tävlar om att bekräfta etablissemangets institutioner. Den oinvigde kan visserligen tycka att det pågår någon slags meningsutbyte i denna tidningsdel, men det är bara därför att man där refererar meningsskiljaktigheter mellan de åtta svenska riksdagspartierna, där skillnaderna i sak som bekant i realiteten är i det närmaste obefintlig. Samtliga partier tävlar om att upprätthålla den svenska korporativa demokratin, vars utövare har fått ett namn som inte finns i andra språk och som därför är ett av få låneord från svenskan, nämligen ombudsman.

Ansvaret för människors vardag som näringsliv, handel, löner och skatter, är outsourcad till näringslivets och fackföreningarnas organisationer och deras ombudsmän. Stat, kommuner och landsting har åtagit sig att ansvara för att skola, vård, omsorg och trafik anpassas till och följer de riktlinjer som stakats ut under 200 år av industrisamhället och dess växande stordriftskrav. Utbildningen av läkare sköts till stor del av industrin, som även levererar de mediciner, som läkarna måste förskriva. Livsmedelsindustrin krav har Staten också anpassat sig till. Dessa båda branscher är gigantiska såväl kommersiellt som i samhällsinflytande. Och deras rätt att vara det bekräftas varje dag i DN:s första del.

Invånarnas skydd har Staten inte längre råd med, varför Polis och Militär har demonterats. Och allt som slagits fast under 200 år av industrisamhälle betraktas som naturlagar och får inte ruckas på annat än marginellt. Den som till nöds försöker få andra åsikter publicerade i DN eller MSM och de ”dissidenter” som blir framgångsrika i sociala medier betraktas av MSM som konspiratörer. På Debattsidan publiceras sällan några andra än redan erkända tyckare, dvs åsikter som vi redan känner till i decennier och som bekräftar den ”svenska modellen”.

På DNs första dels första sida måndag 18 april träffas de just nu mest ansedda politikerna i en i övrigt svag interimsregering som Sverige har idag, Anders Ygeman, inrikesminister, och Peter Hultqvist, försvarsminister, som meddelar att de nu tar strid mot rysk propaganda. På ett helt uppslag i tidningen ges exempel på hur rysk propaganda skadar Sverige.
Ett exempel på skadorna av rysk propaganda är ganska dråpligt. Förra året skickade ryssarna in en mindre ubåt i Stockholms skärgård för att den skulle jagas av svenskt försvar. Men eftersom försvaret inte längre har resurser att jaga ubåtar, hittade man ingen och den kunde lätt ta sig ut igen. Nyheten om att Sverige inte kan försvara sig kablades ut av det ryska propagandaministeriet för att förlöjliga Sverige. Detta ses i DNs artikel som bevis för hur skadlig den ryska propagandan är.

Men vänta nu. Är det inte ett känt faktum att Sverige inte har något ubåtsförsvar. Problemet med den ryska propagandan i detta fall är således att den är sann. Vi svenskar ska leva kvar i andra världskrigets dröm om ”att Sveriges försvar är starkt”.

Rysslands propaganda i samband med kriget i Ukraina är ett annat exempel DN ånyo tar upp, för femtielfte gången. Men någonting blir inte sant bara därför att det upprepas, och inte med ett ord nämner DN att Ryssland i Ukraina möter en ännu större propagandaapparat finansierad av USA och att det i Ukraina sitter en marionettregering tillsatt med hjälp av NATO. Alla sanningar tål inte svenska folket höra enligt DN.

Och slutligen, ledaren 18 april har rubriken ”Britter bör lyssna till USA”. Britter bör enligt DN göra som vi i Sverige, fortsätta att montera ner nationalstaten och outsourca besluten från de nuvarande nationella ombudsmännen till ännu mer svåråtkomliga globala ombudsmän i överstatliga organisationer som EU och NATO, finansierade av den västerländska globala industrin.

I världen utanför DN:s tidningsskrapa på Marieberg pågår mycket riktigt en världsomspännande förändring av samhället, där det gamla bryts mot det nya. Och det nya segrar alltid. Redan 1980 förutspådde John Naisbitt i sin bok ”Megatrender” hur tekniken, som den alltid gjort, kommer att förändra människorna i grunden. Nu håller nano-bio-info- cogni-tekniken på att industrialisera människan själv.

Men mot high-tech kommer en motrevolution som Naisbitt kallar high-touch.
”All business become glocal”, skriver Naisbitt. I lokalsamhällena lever merparten av världens snart 8 miljarder människor. Det vore på tiden om DN:s s.k. oberoende politiska del ägnade lite tid åt och gav utrymme åt lokalsamhällets kraft och inte bara ägnar sig åt att bereda väg för globaliseringens krafter, som f.n. gör det möjligt för ett litet fåtal ”snuskigt” rika personer och deras staber av ja-sägare och nyttiga idioter att oemotsagda sprida sin propaganda.

Rysslands nuvarande ledare tänker inte frivilligt demontera ner sin nationalstat, som vi gör. Det har tydligt framgått. Men hur vi ska förhålla oss till detta och till det politiska faktum att den växande stormakten Kina knyter kontakter med just Ryssland och med Indien, Brasilien, Sydafrika m.fl. befolkningstäta länder i Asien, Latinamerika och Afrika? Det är frågor du aldrig får diskutera och läsa om i tidningen. Men det är frågor Kreaprenör® kommer att ta upp i vår nästa stora konferens.