Prostatacancer-1970-2011-text

I min krönika den 17 april pekade jag på den medicinska forskningens misslyckande med att få den skenande metabola sjukligheten som bl.a. WHO nyligen rapporterade om under kontroll. Jag exemplifierade detta misslyckande med siffror över utvecklingen av våra vanligaste cancersjukdomar som bloggen Kostdemokrati tagit fram från siffror man hämtat från Socialstyrelsen. Jag skulle ha kunnat välja vilken annan metabol åkomma som helst.

Det faktum att jag råkade välja den ökande cancerförekomsten har fått cancerforskaren professor Gunnar Juliusson att gå i svaromål i en kommentar till krönikan där han gör en något annan bedömning av dödligheten i cancer. När jag bedömer dödlighet finns det flera olika tolkningar om hur jag tycker man skall läsa statistiken. Jag har tidigare hävdat och gör det igen att våra cancerforskare kraftigt överdriver sin framgång när det gäller att bota människor från cancersjukdomar. Det som gör detta problematiskt är, att vad man främst lyckats med är att förlänga de cancersjukas liv med hjälp av kirurgi, strålning och gifter. Medicinskt har man inte haft allt för stora framgångar med bot, även om det finns några undantag. Jag kan konstatera att bland herrar i min omgivning som drabbats av prostatacancer, så är överlevnaden betydligt större hos de som valt kirurgin framför medicinen.

Det är riktigt att allt fler med en cancerdiagnos klarar den s.k. femårsöverlevnaden, dock ofta till priset av en dålig livskvalitet med svåra handikapp för att senare få tillbaka sin cancer, ofta som en metastas någon annanstans i kroppen. Detta får statistiken att se bättre ut än vad den förtjänar. Vi kan inte prata bort att t.ex. antalet prostatacancrar faktiskt ökat med 240% sedan 1970. Att vifta bort detta med att man numer hittar fler cancerfall håller inte riktigt.

Man kan även titta på andra metabola sjukdomar som sockersjuka (diabets-2) och Alzheimer (diabetes-3). Detta var ovanliga sjukdomar i början av 1900-talet.  År 1985 fanns det 30 miljoner som var sockersjuka i världen, år 2013 var den siffran uppe i 382 miljoner och prognosen för år 2030 är 552 miljoner fall. Samma katastrofala utveckling ser man för Alzheimer-sjukligheten. Går vi längre tillbaka i historien som jag gjort och tittar på cancerförekomst och annan metabol sjuklighet hos naturfolk och t.ex. Amish-folket i USA, blir slutsatsen att det är något i vår moderna livsstil och vår kost som gör oss sjuka.

Orsaken till skolmedicinens stora misslyckande med att bryta den katastrofala trenden, är att man många gånger angriper problemet i fel ända. Man försöker i vanlig ordning hitta kemiska preparat som Big Pharma kan patentera och som man hoppas skall stoppa sjukligheten först när den uppkommit. Att forskningen därutöver håller allt sämre standard och snedvrids av mycket starka ekonomiska intressen inom Big Pharma bidrar till att skolmedicinen befinner sig i en akut förtroendekris.

Man borde givetvis i första hand angripa och beforska roten till det onda, hur man skall förstå varför människor blir metabolt sjuka och vilka naturliga sätt som finns att hindra detta. Det var det min krönika handlade om. I sin kommentar pekar Juliusson på några insikter om vad som orsakar cancer som rökning och stark UV-strålning, men han glömmer att nämna att vårdens cellgifter och strålbehandlingar även är en viktig faktor. Man behandlar nämligen cancer med starkt cancerogena metoder – inte särskilt begåvat.

Det som slagit mig sedan jag började kritiskt granska den medicinska forskningen rörande metabol sjuklighet, är att forskarna kunnat missa det fullständigt uppenbara sambandet med den stora amerikanska kostomläggningen år 1977. Då gick en statlig kommission ut och varnade allmänheten för naturligt animaliskt fett och påstod att den då ytterst måttligt stigande metabola sjukligheten berodde på för hög kolesterolhalt i blodet hos nästan halva befolkningen. Dessa totala felaktigheter som baserats på forskningsfusk från USA:s ledande nutritionist, lade grunden för dagens enorma industri för industriprocessad mat – Big Food.

Det jag försökt peka på i förra krönikan är vad som skulle kunna vara ett naturligt skydd mot att få cancer och annan metabol sjuklighet, ett skydd som naturfolk och våra förfäder hade, men som flertalet av dagens människor som lever på industrimat saknar. Det borde forskarna ha ägnat sig mer åt, så hade cancerstatistiken och statistiken över alla andra metabola sjukdomar sett väldigt mycket bättre ut. Men den forskningen ger inga feta patentinkomster till Big Pharma som står för större delen av forskningspengarna. Big Pharmas enorma tillväxt på senare år drivs ju faktiskt av den skenande sjukligheten. Big Pharma och Big Food lever i perfekt symbios. På många håll inom skolmedicinen i västvärlden stämplas f.ö. forskning om naturliga behandlingar nedlåtande och som kvacksalveri.

En annan undanflykt som jag ofta hör från forskarna när jag för den metabola hälsokatastrofen på tal, är att mycket av den ökade sjukligheten beror på att människor blir allt äldre och att dessa sjukdomar s.a.s. tillhör åldrandet. Det är riktigt att vår förmåga att undvika metabol sjuklighet blir allt sämre ju äldre vi blir, men det är absolut inget försvar för den missriktade forskningen – tvärt om. Att inte försöka hindra denna sjuklighet innan den bryter ut är ren och skär diskriminering av äldre människor.

Eftersom vi fått en befolkning med allt fler äldre, borde man givetvis ägna sig mer åt de sjukdomar som hänger mer samman med åldrandet. Det man nu gör för att möta de äldres sjuklighet, är att mata dem fulla med syntetiska preparat för att försöka sopa deras sjukdomssymptom under mattan. Effekten blir en ofta våldsam övermedicinering med svåra biverkningar och ökad demens.

Att den medicinska forskningen inte kartlägger sambanden mellan dagens industrimat och sjukligheten är oförlåtligt. Det är därför jag menar att vi måste revoltera mot denna ordning. Ni kan börja med ett bidrag till Kostfonden, de andra av etablissemangets forskningsfonder kan ni glömma så länge de inte tar detta med kosten på allvar.

http://www.manchester.ac.uk/discover/news/scientists-suggest-that-cancer-is-man-made