320px-Guerre_14-18-Humour-L'ingordo,_trop_dur-1915

Dagens obligatoriska Rysslandshat i SvD är en ledare skriven av Claes Arvidsson under rubriken Demokraturen Putinland. Enligt Vilhelm Moberg har man i en demokratur allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

Det är onekligen skrattretande att SvD använder demokratur som argument för sin hatpropaganda. Förvisso håller jag med om att Ryssland säkert uppfyller kriterierna, men när jag läser Mobergs beskrivning är det inte Ryssland som i första hand dyker upp i mitt medvetande utan Sverige. På samma ledarsida har SvD vid upprepade tillfällen försvarat den s.k. Decemberöverenskommelsen som varit det tydligaste beviset för att det är Sverige som är en demokratur och samma tidning har nogsamt strypt den fria debatten på en rad områden. Själv drabbades jag för åtta år sedan av utfrysning när jag försökte förmedla en objektiv och allsidig beskrivning av klimatfrågan.

Kära SvD hur vore det om ni sopade rent framför er egen dörr, innan ni ger er på andra länders politik?

Betydligt allvarligare än SvD:s hyckleri är frågan, vad har Sverige att tjäna på att papegoja USA-etablissemangets hatpropaganda? Den propagandan ingår i en plan som sjösattes den 11 september 2001. Målet var att störta alla regimer runt om i världen som på olika sätt stod i vägen för den västliga oligarkins planer på en ny världsordning. Bl.a. var tanken att destabilisera Ryssland genom sanktioner och ett millitärt hot från NATO, så att oppositionen i landet skulle växa sig stark och möjliggöra en kupp mot Putin. Beställningen från oligarkerna var att skapa en gränslös värld där deras globala banker och megaföretag kunde göra sina affärer och etableringar fritt utan att störas av nationella beslut. Rysslands enorma naturrikedomar hägrar.

Hur många ledare har SvD skrivit om USA:s och Storbritanniens illegitima korståg i Mellanöstern mot 7 olika länder som inleddes med Collin Powels lögner i FN:s säkerhetsråd 2003 om påstådda massförstörelsevapen? Det korståget har idag kostat ca. 2.000.000 oskyldiga människor livet och mångt fler har tvingats på flykt vilket bl.a. orsakat vårt svenska samhälle oerhörd irreparabel skada. Det borde ställas i proportion till Rysslands illegitima annektering av Krim som SvD påstår gjordes med våld. Vad jag vet avlossades inte ett skott och ingen oskyldig miste livet. Ryssarna hade ett massivt stöd från befolkningen efter att CIA iscensatt kuppen i Kiev mot den demokratiskt valde presidenten. Det däremot har kostat tusentals oskyldiga livet. Hur ofta har SvD skrivit om det?

Var finns analysen i SvD av vilka intressen som deras hatpropaganda tjänar? Har man överhuvudtaget funderat över konsekvenserna av en västlig kupp mot regimen i Moskva? SvD skryter om att man är en kvalitetstidning, men det var länge sedan jag såg en egen intelligent och allsidig analys av världssituationen i tidningen – man är idag en ryggradslös papegoja åt propaganda orkestrerad från CIA och NATO:s Stratcom.

Ett tydligt bevis för den låga standarden på dagens SvD är en nästan total avsaknad av analys av det tal som nyligen hölls av Kinas president Xi Jinping på kommunistpartiets 95-årsjubileum. Han sa där bl.a. att världen står på kanten till radikala förändringar. Vi ser hur EU gradvis faller sönder och USA:s ekonomi kollapsar. Detta kommer att sluta med en ny världsordning. Så, inom 10 år kommer vi att få en världsordning olik allt annat före den, där nyckeln kommer att vara unionen mellan Ryssland och Kina. Han pekade på att relationen mellan länderna inte bara skulle begränsas till det ekonomiska utan även skapandet av en militärallians. Han pekade på nödvändigheten av fortsatt modernisering av armén och konstaterade att vi nu bevittnar aggressiva åtgärder riktade mot Ryssland och Kina från USA:s sida. Jag tror att Ryssland och Kina bör forma en allians inför vilken NATO kommer att vara kraftlöst och att den kommer att göra slut på Västs imperialistiska aspirationer. Xi konstaterad även på samma sätt som Rysslands försvarsminister häromdagen, att det är oacceptabelt med en världsordning som bestämmas av ett land.

Har någon sett en intelligent analys av vad detta betyder i något av USA:s papegojmedier i Sverige (SvD, DN, GP, SVT, SR m.fl.)?

För Kina är innebörden av tillgång till Rysslands enorma naturresurser av yttersta vikt. Ett försök från västa att skaffa sig kontrollen över dem kommer att vara liktydigt med ett angrepp på Kina. Hur någon i västvärlden kan vara så naiv, att man tror att man ostört skulle kunna störta regimen i Moskva och lyckas släppa in sina hungriga globala företag för att ta kontrollen över ryska energiresurser, mineraler och enorma jordbruksarealer, övergår mitt förstånd? Kina kommer givetvis att intervenera och konsekvensen blir en överhängande risk för ett världskrig mellan väst och Ryssland/Kina.

Naiva svenska politiker och tidningsredaktioner som den på SvD tror att USA:s enorma krigsmakt utgör någon sorts trygghet, men det är en chimär. Om ni tänker efter är USA:s krigsmakt uppbyggd primärt för att avskräcka länder som Ryssland och Kina med kärnvapenhot och för att åka runt i världen och starta krig mot små underutvecklade länder som vägrar inrätta sig efter deras oligarkers världsordning. Korståget i Mellanöstern är ett tydligt exempel. USA är illa rustade för en militär konfrontation med dagens Ryssland och Kina. Dessa förfogar över lika modern vapenteknologi och en totalt överlägsen styrka med boots on the ground. Det senare är alltid avgörande i långa loppet. USA:s flottstyrkor som är ryggraden i deras ingrepp överallt i världen mot försvarslösa småstater, är mycket sårbara vid en konfrontation med krigsmakter som den ryska och kinesiska. USA har mig veterligt inte heller något fungerande försvar mot Ryssarnas moderna kärnvapenmissiler som kan växla skepnad mellan ballistiska och kryssande.

Så, jag frågar mig – vart vill alla förnumstiga tidningsredaktioner och politiker som hejdlöst fjäskar för USA komma? Drömmen om en världsordning under västvärldens storbanker och megaföretag är dömd att misslyckas, den leder till en konfrontation som skulle förgöra mänskligheten. SvD:s och övriga av etablissemangets mediers propaganda skadar svenska säkerhetsintressen och ökar risken för landet att dras in i ett storkrig.

Vore det inte dags att den självpåtagna kvalitetstidningen SvD gjorde sin hemläxa och levererade en intelligent analys, hur man tänker sig genomförandet av den gränslös globala världsordning som de västliga oligarkerna arbetar på och som man vurmar för?

PS En stilla undran nu när Trump leder med 6% i opinionsundersökningarna – hur tänker sig SvD att man skall agera med Trump som president som stoppar den amerikanska hatpropagandan. Han deklarerade idag att han is not running for president for the world, but for the US! Skall SvD och Sverige ensamt sprida hat mot både Trump och Putin då? DS