max_iv_invigning_stefan_lofven_20160621_0032_27748980202

En viktig del i den styrande västliga oligarkins plan för den nya världsordningen (NWO) är att rasera gränser och försvaga nationalstaters förmåga att driva en självständig politik som på något sätt begränsar de globala bankernas och storföretagens verksamhet. Jag har tidigare skrivit en analys av detta där jag utvecklar bakgrunden till det s.k. TTIP-avtalet som Löfven fått för sig handlar om fri handel. Det gör det inte, vi har i princip redan fri handel.

Idag leder ojämlikheten mellan rika välfärdstater med reglerad arbetsmarknad och fattigare länder med en arbetsmarknad präglad av djungelns lag, till att företagen flyttar arbetsintensiva verksamheter från de förra till de senare. Jobben flyttar till låglöneländer, något som bl.a. Donald Trump i sin valkampanj lovar ändra på i USA. Den här ordningen där företagen hela tiden måste flytta verksamheter för att hålla nere kostnader och förbli konkurrenskraftiga är dyr och tidkrävande.

Vad NWO bl.a. handlar om är att göra något åt den här obalansen. Tanken är att inte behöva flytta arbetsintensiv verksamhet utan att istället flytta arbetskraften. Den drivande inom oligarkin mångmiljardären George Soros har för EU:s del lanserat en sjustegsplan för att under vad han kallar ordnade former årligen släppa in 300.000 migranter från Mellanöstern och Afrika (den aningslöse svenska migrationsministern Morgan Johansson går ännu längre och föreslår 1 miljon).  Samme Soros låg bakom en stor del av invasionen av migranter förra året med en handbok som massdistribuerades i områden med flyktingar och fattiga potentiella migranter. Där redogjordes i detalj för vilka rättigheter migranterna hade i de europeiska välfärdssystemen.

Det outtalade målet från NWO-oligarkin är givetvis att på detta sätt underminera EU:s välfärdsstater så att facken tappar sin makt och lönenivåerna drivs ner genom det enorma inflödet av arbetskraft. På detta sätt räknar de stora företagen med att slippa utlokalisera verksamheter till låglöneländer, den billiga arbetskraften kommer till dem istället. Problemet är bara att välfärdssystemen typ den svenska modellen måste raseras för att det skall fungera. TTIP-avtalet med sin ISDS-mekanism handlar bl.a. om att se till att länder inte skall kunna krångla till NWO-planerna på införandet av en gränslös arbetsmarknad.

Vår ytterst naiva statsminister (han har ju själv medgivit att han är det) skall i dagarna lansera en internationell kampanj som han kallar Global Deal för att propagera för det rakt motsatta mot vad NWO-globalisterna är ute efter. Han tror sig kunna sälja in den svenska modellen med kollektivavtal och minimilöner internationellt. Han har i sin naivitet tillskrivit 25 ledande företagsledare för att få deras uppbackning vid en storstilad lansering i New York i nästa vecka. Han har självklart fått nobben av 24 av de inbjudna som givetvis inte vill få en tvångströja med svenska kollektivavtal på fler ställen än i Sverige. Han har även pinsamt nog med personliga brev bjudit in ett antal amerikanska kändisartister som inte ens besvärat sig att svara honom.

Samme statsminister Löfven har reagerat starkt på kritiken mot TTIP-avtalet och dess ISDS-mekanism från ledande franskt och tyskt håll, där man i praktiken dödförklarat TTIP-förhandlingarna eftersom man genomskådat konsekvenserna. Löfven har tillsammans med sin handelsminister Ann Linde uttalat sitt starka stöd för avtalet och han undgår inte ett tillfälle att uttala sitt stöd för NWO-globalismen. Att han och Linde inte begriper att TTIP-avtalet innebär den exakta motsatsen mot den Global Deal som Löfven samtidigt försöker lansera, är ytterst pinsamt.

Löfvens oförmåga att förstå ens det mest elementära av de krafter som styr den nuvarande världsutvecklingen är väldigt allvarligt för Sverige. Han har i praktiken förvandlat Sverige till ett lydrike under USA-oligarkin. Problemet är att jag idag inte kan peka på någon svensk ledande politiker som fullt ut förstår vad som händer. Moderatledaren Batra beter sig nästan lika aningslöst som Löfven och hans närmaste.

Våra inkompetenta politiska ledare gör att Sverige just nu driver runt i världspolitiken som ett herrelöst skepp utan roder och utan kompass.