heart-1400726

I del 1 listade jag en rad av de stora genombrotten inom den moderna medicinen under andra halvan av 1900-talet. Dessa framgångar för den medicinska forskningen har bl.a. möjliggjorts av stora framsteg inom tekniska hjälpmedel för den medicinska verksamheten och vården.

Fanu räknar upp ett antal viktiga tekniska metoder och apparater som haft mycket stor betydelse för framstegen inom sjukvården.

För att kunna hålla patienter vid liv så att dödliga tillstånd får tid att reversera, har en lång rad tekniska hjälpmedel inom dagens intensivvård på sjukhusens IVA-enheter introducerats. Det viktigaste hjälpmedlet har varit respiratorn som kom till efter polioepidemin i Köpenhamn 1952. Vid sidan om respiratorn har dialystekniken haft en mycket stor betydelse, inte bara vid IVA-enheter utan den har kunnat fortsätta användas för att hålla njursjuka människor vid liv i åratal och de har samtidigt kunnat leva ett nästan normalt liv.

Inom dialystekniken har det tidigare mycket framgångsrika svenska företaget Gambro haft en huvudroll internationellt som leverantör av utrustning och genom att erbjuda dialysbehandling på egna mottagningar. Företaget har tyvärr spelats bort av inkompetenta finansiella ägare och är inte längre svenskt, vilket jag redogör för i min bok om varför Sverige förlorat sina kronjuveler. Företaget har sålts till amerikanska ägare av Investor.

Framtagningen av tekniska hjälpmedel för att styra hjärtverksamheten s.k. pacemakers har varit minst lika betydelsefulla som dialystekniken när det gällt att hålla patienter vid liv under intensivvård. Även den tekniken har kunnat appliceras så att patienter kunnat få en regelbunden hjärtverksamhet och leva ett normalt liv genom inoperering av små pacemakers i patientens bröst.

På diagnostikens område har även framstegen varit betydande vilket kraftigt ökat förmågan att göra mer korrekta och tidiga diagnoser av livshotande tillstånd.  Det första stora tekniska framsteget inom diagnostiken var genombrottet för röntgentekniken vid förra sekelskiftet. Tekniken har senare vidareutvecklats och sofistikerats genom kombination med en rad andra tekniker. Exempel på viktiga diagnostiska tekniker är datortomografin (CT-scanner), positronemissionstomografin (PET-scanner), magnetresonanstekniken (MRI-scanner), angiografi eller kontraströntgen av blodkärl, den billiga och enkla ultraljudstekniken, kateter för undersökning och enklare ingrepp i hjärtmuskeln samt tekniken med radioaktiva isotoper för att kunna följa näringsämnens upptag i kroppen.

Jag har i ett tidigare blogginlägg berört nya tekniker inom kirurgin och deras betydelse för framstegen inom den moderna medicinen. Viktiga nya tekniska hjälpmedel är mänskliga reservdelar som konstgjorda leder, hjärt-lungmaskinen, konstgjorda ögonlinser, operationsmikroskopet, hjälpmedel för titthålskirurgi och distanskirurgi, elektroniska hjälpmedel för hörselskadade och allt mer sofistikerade endoskop för att kunna titta in i kroppen och olika organ m.m..

Ett nytt teknikområde som på sikt kommer att få mycket stor betydelse för diagnostik och sjukvård, är utvecklingen av allt fler tekniska hjälpmedel för självdiagnostik och hälsokontroll. Idag finns tekniska hjälpmedel för egenkontroll av blodsocker, blodfetter, blodtryck m.m.. Flera hjälpmedel för att ta egna blodprover i hemmet kommer att komma löpande. Sådana tekniska hjälpmedel i kombination med diagnostiska program som tillhandahålls på Internet kommer att innebära att patienter själva kommer att kunna ställa egna diagnoser som blir allt bättre. Rätt utnyttjat kommer detta att ge effektivitetsförbättringar i vårdkedjan, men samtidigt ställs läkarkåren inför ökande patientkrav.

Medicinsk teknik och tekniska hjälpmedel kommer sannolikt att fortsätta utvecklas starkt under kommande år. Det kommer att rita om kartan inom vården på många sätt.