14563584_10154673278308678_374611542931954119_n

NATO/USA propagandan om ett överhängande krigshot från Ryssland mot de europeiska länderna väster och söder om Ryssland är mer hysterisk än någonsin. Våra MSM har i stort sätt en propagandaartikel per dag om ryssfaran. NATO övar och rustar för fullt inpå ryska gränsen, för att som man säger, kunna möta ett ryskt anfall. Sverige som i princip inte längre har något försvar placerar 150 (?!) man på Gotland och kryper allt närmare inpå USA/NATO och söker skydd. Överbefälhavaren är ute i media och varnar för ryssen på ett sätt som t.o.m. överträffar rysskräcken under kalla kriget. På nätet såväl som i MSM hittar vi dagligen propagandaartiklar och analyser som förutsäger möjligheten av ett tredje världskrig med kärnvapen inom en snar framtid.

Etablissemanget agerar efter principen att ju mer rädsla man kan skapa ju större blir bytet.

Bevisligen tar Ryssland den västliga krigspropagndan på fullt allvar och genomför i dagarna en jätteövning omfattande 40 miljoner medborgare (var tredje innevånare) i potentiella målområden som Moskva. Landet har byggt skyddsrum för att kunna skydda sina medborgare även vid en massiv kärnvapenattack, bara i Moskva har man plats i sådana skyddsrum för 12 miljoner. Landet gör helt klart att om man angrips så kommer man att slå tillbaka mot USA med sina moderna effektiva kärnvapen, som USA idag saknar skydd emot. Mycket tyder på att Ryssland är det land som har den bästa beredskapen för sina medborgare inför en kärnvapenkonfrontation.

I västvärlden finns ingen beredskap överhuvudtaget. Våra politiker och MSM:s propagandister deltar dagligen i denna krigshets utan att ens ha lyft ett finger för att vidta åtgärder som skulle kunna skydda medborgarna, om vi hamnar i det storkrig med Ryssland som de skrämmer med. Det finns inga fungerande skyddsrum för mer än en yttersta elit och vi har inga livsmedelsreserver när handeln avbryts och importleveranser upphör. Det var länge sedan vi var självförsörjande. Skulle ett kärvapenkrig mellan NATO/USA och Ryssland bryta ut kommer Sverige att kollapsa inom några dygn och vi skulle inom några veckor få massvält.

Det är något som inte stämmer.

Är det inte så att västvärldens styrande medvetet skruvar upp propagandaapparaten för att få fart på kapprustningen igen? Rustningsindustrins ägare i det militärindustriella komplexet finns bakom kulisserna och eldar på. Alla politiker och propagandamedier vet att hotet från Ryssland är minimalt, men de ljuger medvetet för oss eftersom man har andra syften. Allt pekar på en västlig plot för att försöka underminera Rysslands ekonomi, så att man kan kuppa bort Putin och hans folk på ett liknande sätt som man gjorde i Kiev 2014. Handelssanktioner och kapprustning har ju fungerat tidigare. Desperationen i den västliga debatten beror på att strategin verkar baktända, Putins ställning har inte underminerats utan snarare det motsatta.

Innerst inne räknar bevisligen inte de styrande i väst med något verkligt krig. Det tror jag är en ytterst ansvarslös och farlig strategi. När man med intensiv propaganda hetsar upp motsättningarna på detta sätt, kan det oförutsedda lätt hända och då står västvärldens folk i realiteten helt utan skydd. Borde inte regeringen åtminstone sända ut en liten skrift till alla hushåll om hur vi skall förhålla oss om kriget kommer?

Dagens Ryssland har visserligen inte tillräckliga resurser för att kunna invadera och ockupera Västeuropa längre, men kärnvapenkapaciteten är väl så god som den Sovjet hade. Risken väst löper är att krafter i Ryssland kan frestas till att låta sig provoceras till en massiv kärnvapenattack på USA och EU så att den västliga hegemonin krossas en gång för alla. Sedan har man sin allierade Kinas enorma armé i ryggen för att kunna upprätta en annan världsordning.

Jag tycker att vår politiska elit har låtit sig dras in i en ytterst farlig komplott och hetskampanj från NATO/USA som mycket väl kan leda till en katastrof enligt Murphys lag. Och vad värre är, man har inte lyft ett finger för hur man t.ex. skall skydda de två miljoner som bor i Stockholm om staden blir kärnbombad – vi är ju numer i realiteten en del av Rysslands fiende NATO.