gunnar_hokmark_01

Moderaten Gunnar Hökmark är en av frontfigurerna i den svenska hatpropagandan mot Ryssland som förgiftar Sveriges relationer med vårt viktigaste grannland. I en artikel i boulevardtidningen Expressen presenterar han 14 tips till Ryssland för att som han säger, rädda relationen till väst.

Hökmark skriver att ansvaret vilar helt och fullt på den ryska regimens axlar. Men så enkelt är det nog inte. Hökmark borde givetvis även fråga sig vad vi i väst kan göra för att från vår sida normalisera förhållandena. Jag har här några parallella förslag.

Hökmark: För det första, avbryt kriget i Ukraina. Lämna tillbaka Krim till demokratiskt styre som den del av Ukraina halvön är.

Väst bör återinsätta den demokratiskt valda regimen i Kiev som störtades vid en CIA-kupp 2014. Krims tillhörighet till Ukraina är inte historiskt självklar, så låt Krims folk själva bestämma var de vill höra hemma.

Hökmark: För det andra, stoppa stödet till al-Assad och stoppa deltagandet i al-Assads medvetna bombningar av sjukhus och civila mål.

Väst bör respektera Syriens legitima regim under Assad och sluta stödja ISIS legomördare som använder civila som mänskliga sköldar. USA/NATO bör avbryta sitt nu 15 åriga illegitima korståg mot en rad länder i Mellanöstern som kostat 2 miljoner människor livet och drivit tiotals miljoner på flykt. Man bör respektera folkens rätt att bestämma sin egen politik.

Hökmark: För det tredje, ta tillbaka trupp från Georgien och återupprätta landets fullständiga suveränitet.

Väst bör verka för att Georgiens folk får bestämma själva över sitt land.

Hökmark: För det fjärde, upphör med upprustning och invasionsövningar som syftar till att vara ett hot mot andra.

Väst bör upphöra med sina militära provokationer inpå rysk gräns och sin hatpropaganda mot ett Ryssland som lägger en femtedel så mycket på rustningar som en gång Sovjet gjorde och en tiondel så mycket som USA/NATO gör. Det är fullständigt löjeväckande att påstå att en fem gånger mindre rysk krigsmakt är ett större hot än en gång Sovjets var.

Hökmark: För det femte, låt alla fall av öppen och offentlig korruption i Ryssland gå till oväldiga domstolar där de som har lurat det ryska folket på sitt välstånd kan dömas.

Väst bör göra sammalunda och skapa domstolar som dömer de bankirer, oligarker och deras tjänare som lurar västvärldens folk på deras välstånd och hälsa. Det enda västland som gjort detta är Island.

Hökmark: För det sjätte, återupprätta demokratin i Ryssland genom fria och rättvisa val (Ryssland har mer demokrati än historiskt, så jag ser inte vad de kan återupprätta, min anm) och genom frihet för medierna att agera samt fullständig yttrandefrihet. Utan att polis häktar dem som är kritiska till Putin.

Väst bör återupprätta demokratin i USA och EU genom att förbjuda politiker att ta emot ekonomiskt stöd från oligarker som George Soros m.fl. samt genom att respektera alla politiker som väljs av folket och att inte träffa några Decemberöverenskommelser för att hindra folkviljan – typ. Man bör även garantera allas åsikts- och yttrandefrihet utan risk att uteslutas ur facket eller sägas upp från sina jobb.

Hökmark: För det sjunde, avbryt NordStream projektet. Det syftar bara till att skapa ett ökat energipolitiskt beroende och stärka Rysslands säkerhetspolitiska syften mot andra länder.

Väst bör avbryta det illegitima korståget i Mellanöstern vars syfte bl.a. är att säkra en gasledning genom Syrien som den legitima regimen där sagt nej till. Alla gasleverantörer bör erbjudas full frihet att konkurrera om marknadsandelar utan militära ingripanden eller sanktioner.

Hökmark: För det åttonde, sluta öva anfall mot andra länder.

Väst bör verka för att USA/NATO upphör med illegitima angrepp på andra länder som i fallet med Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen. Man bör även upphöra med att iscensätta statskupper mot andra länders legitima regimer som nu senast i Egypten, Ukraina och Turkiet.

Hökmark: För det nionde, sluta hylla fascistiska och nationalistiska värden som syftar till att skapa motsättningar mellan folk och länder.

Väst bör sluta att stödja nazister i Ukraina och ISIS legomördare i Mellanöstern. Väst bör även ta avstånd från allierade regimer som t.ex. Saudiarabien där en vidrig inhuman lagstiftning tillämpas med bl.a. stympning av barn och stening av kvinnor som vanliga inslag.

Hökmark: För det tionde, tillåt människor med kritiska uppfattningar eller andra uppfattningar än regimen att resa in till Ryssland och bidra till det civila samhällets utveckling.

Väst bör upphöra med försök att via falska NGO finansierade av västliga oligarker blanda sig i andra länders inre angelägenheter som man gjort i både Ryssland och Indien. Västländer skulle aldrig tillåta motsvarande ryska aktiviteter i sina länder.

Hökmark: För det elfte, sluta använda energipolitiken till att bygga upp monopol på Europas marknader.

Väst bör arbeta för en fri och öppen konkurrens inom energiområdet istället för försök att strypa den med vapenmakt som i Mellanöstern eller sanktioner mot länder utanför västs ekonomiska intressesfär.

Hökmark: För det tolfte, låt alla rättsliga institutioner vara Rysslands och inte Vladimir Putins.

Väst bör avstå från handelsavtal som kraftigt begränsar nationellt självbestämmande och överför makt till oligarkernas globala företag.

Hökmark: För det trettonde, sluta använda statligt kontrollerade medierna till att sprida osanningar och propaganda till rysk befolkning liksom i andra länder i Europa.

Väst bör bryta maktkoncentrationen inom MSM så att en fri debatt kan garanteras. Idag sprider Public Service och de stora tidningarna inom MSM osanningar och propaganda i samma utsträckning som ryska medier.

Hökmark: För det fjortonde, lägg inte skulden för dåliga relationer på andra när det är regimen Putins egna och medvetna beslut som har förändrat Ryssland till ett hot.

Väst bör sluta att betrakta andra länders önskan att själva bestämma över sina naturresurser som ett hot som man anser sig ha rätt att ingripa militärt mot.

Som synes har relationerna med Ryssland två sidor och inte bara en som Hökmark försöker ge sken av. Det Hökmark ägnar sig åt för att öka motsättningarna till Ryssland ligger absolut inte i vårt lands intresse. Vårt Finska broderland har en lång mer nyanserad och mindre hysterisk syn på relationerna till Ryssland och då har de ändå nyligen utkämpat ett krig mot dem. Först när västvärlden sopat rent framför vår egen dörr kan vi legitimera pekpinnar mot ryssarna.