Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_5_(cut)

Mycket tyder på att det amerikanska etablissemangets och deras mediers massiva motstånd mot presidentkandidaten Donald Trump kommer att ge segern i presidentvalet till den djupt korrumperade Hillary Clinton. Som jag skrivit i en tidigare krönika så ligger makten i USA egentligen inte i Vita Huset utan i etablissemangets eget råd Council on Foreign Relations (CFR). I detta råd som länge behärskats av de ledande oligarkifamiljerna sitter hela gräddan av USA:s etablissemang, med tidigare presidenter, finansministrar, försvarsministrar, CIA-chefer m.fl. oberoende av vilket av de två maktpartierna man tillhör. I rådet hittar man även representanter för de bankirer som har makten i USA:s privatägda centralbank FED. Ingen president i Vita Huset klarar att trotsa den kretsen. Den senaste som ifrågasatte CFR och det privata ägandet av FED var John F. Kennedy och han blev mördad under ytterst oklara omständigheter. Etablissemangets motstånd mot Trump beror säkert till en betydande grad, på att han trots sin förmögenhet inte tillhör denna inre maktkrets i den amerikanska oligarkin.

Det senaste utspelet mot Trump från representanthusets talman Republikanen och CFR-ledamoten Paul Ryan skall ses mot denna bakgrund. Ser man till de opinionsundersökningar som publiceras i etablissemangets MSM leder Clinton i opinionen med ca. 10%, vilket normalt skulle vara ett ointagligt försprång. Trump hävdar att dessa opinionsundersökningar inte visar den verkliga opinionen. Det baserar han på det faktum att denna typ av undersökningar på senare år tenderat att kraftigt underskatta opinionen för missnöjespartier och politiker. Vi har ju sett detta fenomen i de senaste svenska valen med stora skillnader mellan valresultaten och SD:s opinionssiffror. Trumplägret lutar sig även på det faktum att Trump drar enorma publikskaror på sina möten, medan nästan inga kommer på Clintons. Så, det finns utrymme för betydande överraskningar i valet, förutsatt att det inte manipuleras. Med det massiva motståndet från samhällets etablissemang, kan man nog inte helt utesluta det senare.

Om Clinton som väntat vinner valet måste man räkna med ett massivt missnöje från den högröstade och engagerade folkrörelse som mobiliserats av Trumps etablissemangskritik. Vi har även sett att det fanns en liknade rörelse inom det liberala lägret bakom Bernie Sanders. Missnöjet inom det amerikanska folket mot de som styr i Washington är m.a.o. massivt. Bakgrunden är väldigt enkel, under senare decennier har den rikaste procenten i USA stoppat drygt hela den ekonomiska tillväxten i egen ficka, medan dagens generation i den stora medelklassen för första gången i USA:s moderna historia fått det sämre än sin föräldrageneration. Även de fattigaste har blivit fler.

Det finns m.a.o. ett mycket stort underlag för att skapa ett tredje missnöjesblock inom amerikansk politik av samma typ som franska Front National. Efter Paul Ryans utspel emot sitt partis presidentkandidat har idag Donald Trump deklarerat att han i och med detta frigjorts från partidisciplinen och kan agera efter eget skön. Det är inget annat än första steget mot ett nytt parti. Sannolikt har den Republikanska partiledningen skjutit sig själva i foten, man borde ha stoppat Trump långt tidigare, nu har han kunnat bygga upp en mycket stor väljarbas. Jag vill inte utesluta att det för etablissemanget varit bättre att Trump tagits in i CFR-gemenskapen och valts till Republikansk president nu. Om han förlorar kommer hans mycket stora supporterskaror att se detta som ett sabotage mot deras rörelse. Ett drömläge uppkommer då för att starta ett tredje block i amerikansk politik – mot etablissemanget.

En Front Américain som på viktiga punkter fjärmar sig från vissa av Republikanernas konservativa ståndpunkter, kan även komma att suga upp stora delar av det starka missnöjet med etablissemanget inom det Demokratiska partiet som tidigare lyfte fram Bernie Sanders. Den politiska kartan i USA kan de närmaste åren ritas om helt, vilket skulle bli ett stort streck i räkningen för den New World Order globalism som dominerar de styrande i CFR.

Vi får se om Donald Trump överlever? Han har utmanat makter i det amerikanska samhället som nog inte släpper makten frivilligt.