max_iv_invigning_stefan_lofven_20160621_0032_27748980202

Efter Andra Världskriget hade västvärlden ett betydande moraliskt tolkningsföreträde i världspolitiken. Man hade satt stopp för en kejserlig japansk diktatur som länge plågat länderna i bortre Asien och fått den ersatt av en fungerande demokrati. Man hade även ihop med Sovjets Röda Arme satt stopp för nazismens drömmar att skapa ett tusenårsrike med världsdominans. Västvärlden lyckades därefter tack vare sina nya kärnvapen och terrorbalansen, även stoppa världskommunismens planer på globalt herravälde. I Koreakriget försvarade man med framgång Sydkorea vid den kommunistiska attacken från Nordkorea som stöddes av både Kommunistkina och Sovjet. Resultatet blev att den kontroversiella Sydkoreanska Syngman Rhee regimen efter folkliga protester ersattes av en mer stabil demokrati.

Västvärldens moraliska övertag stod på sin topp när John F. Kennedy valdes till USA:s president och han med framgång satte stopp för Sovjets försök att skjuta fram sina militära positioner med kärnvapenmissiler på Kuba. Han började även en dialog med Sovjets ledare Nikita Chrusjtjov för att försöka åstadkomma en avspänning i det pågående kalla kriget mellan Sovjetkommunismen och västvärlden.

Mordet på Kennedy år 1963 blev en vändpunkt. Genom en s.k. false flag operation i Tonkinbukten i Sydkinesiska havet året efter, skapades en förevändning för USA att anfalla det kommunistiska Nordvietnam som hotade den västvänliga korrumperade regimen i Sydvietnam. Därmed inleddes Vietnamkriget som USA och väst förlorade trots massiva terrorbombningar och giftbesprutningar av det fattiga landet. Kriget blev det första steget i ifrågasättandet av västvärldens moraliska tolkningsföreträde. Inte minst markerade den svenska Palme-regeringen starkt mot USA och liknade terrorbombningarna vid nazisternas krigsförbrytelser.

Efter Vietnamkriget kom kriget i Afghanistan, där USA tillsammans med Pakistan rustade och tränade en proxyarmé med jihadister som sattes in mot den sekulära sovjetstödda kommunistregimen på 80-talet. Proxyarmén slog kommunisterna och det då sönderfallande Sovjet drog sig ur kriget. Någon demokrati lyckades man dock inte inrätta. Makten togs över av de muslimska fundamentalistiska talibaner som växte fram ur USA:s proxyarmé.

Under hela perioden fram till Sovjetkommunismens kollaps upprätthölls västs moraliska övertag genom motståndet mot det kommunistiska förtrycket i det dåvarande östblocket. Man kunde utan betydande ifrågasättanden utmåla sig i MSM som moralens väktare mot ondskans imperium. Västliga intressen dominerade helt medierna och slapp bli ifrågasatta. Detta övertag användes flitigt för att legalisera ingripanden mot regimer som stod i vägen för västs ekonomiska och geopolitiska intressen. Kommunisterna kunde inte upprätthålla sina regimer utan förtryck och förföljelse av oliktänkande och de hade ett rejält underläge i medierna. Uppförandet av Berlinmuren blev en viktig symbol för kommunismens moraliska förfall. Höjdpunkten för väst var när president Reagan kunde uppmana Sovjets siste ledare Michail Gorbatjov to tear down this wall.

Västs problem med sitt moraliska tolkningsföreträde började på allvar efter murens fall. Vi fick plötsligt en unipolär värld där det var Lex Anglo-Americana som styrde världsordningen och som backades upp av MSM som kontrolleras av den härskande förmögna eliten. Framväxten av Internet och den fria debatten och opinionsbildningen via nätet öppnade plötsligt upp för ett ifrågasättande oligarkernas maktutövning. Opinionen blev allt mer medveten om de uppenbara bristerna i västs moraliska överlägsenhet och den geopolitiska maktutövningen mot ofta små sårbara stater blev allt mer ifrågasatt.

Den ekonomiska utvecklingen av västvärlden ändrades så att nästan hela den lilla ekonomiska tillväxten hamnade hos den rikaste procenten av folken, medan medelklassen för första gången i industrisamhällets historia får det sämre än sin föräldrageneration. Förutsättningarna för den ekonomiska vingkantringen har varit tillskapandet av odemokratiska överstatliga organ som EU och försöken att driva igenom handelsavtal som ensidigt gynnar den förmögna elitens intressen. Detta tillsammans med den växande medvetenheten om omoralen i västs geopolitik, har skapat den opinion mot västvärldens styrande etablissemang som växer för var dag. Missnöjespartier etableras överallt och är på väg att skaffa sig ett avgörande politiskt inflytande i en rad västländer.

Den styrande angloamerikanska oligarkin inser att deras ställning är hotad av det framväxande folkliga missnöjet. Strategin för att möta detta förefaller att vara att frammana ett nytt kallt krig med dagens Ryssland som ställt sig i vägen för planerna på ett globalt Lex Anglo-Americana. Ju mer rädsla men kan skapa ju lättare kan man kontrollera en allt mer missnöjd befolkning. Förhoppningen är givetvis att man på detta sätt skall återfå kontrollen över folkopinionen i väst med hjälp av en i media demoniserad fiende.

Vi ser dagligen exempel på västs geopolitiska övergrepp på land efter land i Mellanöstern som legaliseras med den starkes rätt – Lex Anglo-Americana. Västa besinningslösa korståg under 15 år har kostat minst 2 miljoner liv, varav flertalet civila. De flyktingströmmar det har ställt till med skall bara inte nämnas. Nu har Ryssland blandat sig i krigen och gått in till försvar för sin allierade, den legitima Assad-regimen i Syrien. Omedelbart anklagas ryssarna för krigsförbrytelser för att de gör exakt samma sak som väst ägnar sig åt i Mosul och i Jemen och exakt samma sak som vi svenskar medverkade till i Libyen för några år sedan. I dagens västliga vokabulär är ett brott mot Lex Anglo-Americana i detta sammanhang liktydigt med krigsbrott.

I dagens Mellanösternkonflikt försvinner det sista som var kvar av västvärldens moraliska övertag. Denna utveckling understryks av allt fler tecken i västvärlden på att etablissemanget på olika sätt nu försöker begränsa yttrandefriheten. Medan forna kommunistdiktaturer går från slutenhet mot ökande öppenhet, går utvecklingen i väst åt motsatt håll. Demokratin i många västländer inklusive Sverige manipuleras ogenerat av det gamla etablissemanget för att stoppa det folkliga missnöjet.

Som en symbol över våra styrandes moraliska kollaps åker nu Sveriges statsminister Stefan Löfven till Saudiarabien på officiellt besök. Landet har tillsammans med USA skapat IS, den mest bestialiska terrororganisationen i modern historia. Samtidigt utför man hänsynslösa terrorbombningar av folket i Jemen. Detta legaliseras av det svenska besöket och drar skam över det land som Carl Bildt i ett utslag av högmod, en gång döpte till en humanitär stormakt.

Sverige är idag bara ett fegt litet lydrike under Lex Anglo-Americana och västvärlden har inte längre något moraliskt tolkningsföreträde kvar.