Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_5_(cut)

Bloggen slår rekord

Bloggen anthropocene.live har slagit nytt rekord i oktober med över 300.000 visningar vilket givetvis är en glädjande trend som visar att bloggen når ut till allt fler. Detta är viktigt i en tid när Main Stream Media som SvD, DN, SVT m.fl. blir allt mer ensidiga i sin bevakning av viktiga händelser och politiska skeenden.

 

Vilket hot skall vi frukta mest?

Propagandabladet DN har idag en artikel som redogör för hur USA varnar Ryssland för att angripa Sverige. Den fråga vi måste ställa oss är vilket hot vi skall frukta mest USA:s mot Ryssland eller påståendet att Ryssland hotar att angripa Sverige.

Som jag redogjorde för igår gör konfliktforskarna på Sipri bedömningen att man kan allvarligt ifrågasätta om Rysslands militära makt verkligen utgör ett seriöst hot mot Nato som helhet. Ett ryskt angrepp på Sverige framstår mot den bakgrunden som högst osannolikt, vilket även statsministern uttalat. Så varför går amerikansk millitär ut med denna varning och varför slår det USA styrda propagandabladet DN upp det som en stor nyhet? Jag kan inte frigöra mig från tanken att allt rör sig om den pågående kampanjen från etablissemanget för att tvinga in Sverige i NATO mot folkviljan. DN-propagndan som alltid går den amerikanska oligarkins ärenden har hela tiden varit mycket aktiva i den kampanjen.

Eftersom så gott som alla krig och aggressiva militära operationer under senare decennier har startats av USA/NATO, har vi all anledning att frukta för att man jämnar marken för amerikanska krav att placera ut USA-militär på svenskt territorium, med det påstådda syftet att skydda oss från förmenta ryska hot. Syftet är givetvis något helt annat, nämligen det försök att destabilisera Ryssland som pågår. Detta skulle dra in Sverige i risken för direkta kärnvapenattacker i händelse av en kärnvapenurladdning mellan Ryssland och USA.

Svenska folket har grundad anledning att frukta för amerikansk millitär intervention i vårt land, en intervention som kommer att få stöd av delar av landets etablissemang som idag deltar i den pågående propagandakampanjen för en NATO-anslutning och som stödjer oligarkins försök att störta regimen i Moskva. Ren femtekollonverksamhet m.a.o..

 

Temperaturen i presidentvalet

En ganska intressant temperaturmätare är vad som händer på nätet inför valet. Om man tittar på frekvensen på sökningar på inslag med tal på YouTube som kandidaterna har lagt ut, finner man att Clinton har haft 2.165 tittare medan Trump har haft 775.653 vid en viss mättid. Detta ger ett perspektiv på alla opinionsundersökningar i MSM som stödjer Clinton och som påstås visa att hon leder stort.

Meddelandet från FBI-chefen igår att man återupptar brottsundersökningen mot Clinton p.g.a. hennes schabblande med olika mejl, har rört om rejält i valkampanjen och av allt att döma ändrat förutsättningarna. Det förekommer misstankar på nätet om att etablissemanget blivit på det klara om att Trump kommer att vinna en jordskredsseger och att Demokraterna nu förbereder att dra tillbaka Clintons kandidatur, för att på så sätt framtvinga att valet skjuts upp. Vi lär få veta hur det förhåller sig de närmaste dagarna.

 

FN:s råd för mänskliga rättigheter

Shariadiktaturen Saudiarabien är inröstad som ledamot i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Man kan fråga sig vad det landet där avrättningar av medborgare ökar för varje år, där sexuellt avvikande förföljs, där kvinnor hålls som sexslavar och förnekas de mest elementära mänskliga rättigheter och som samtidigt bedriver folkmord på civila i Yemen har i det rådet att göra. Kan det bero på att vår statsminister sitter i TV och tycker landet är likt vårt och att dödsstraffen är ok?

Samtidigt har man röstat ut Ryssland ur rådet. Ryssarna är sannolikt ytterst smickrade.