imgres

Min vän professor Lennart Bengtsson har skrivit ner några tankar som jag vill delge bloggens läsare:

Huvudorsaken att någon stöder ett visst parti är att detta parti driver uppfattningar som överensstämmer med de som personen i fråga själv kommit fram till. Detta är själva kärnan i en äkta demokrati. Denna uppfattning delas dock inte av överheten då denna anser att många saknar förmåga att ens begripa vad som är bäst för dem. Det är av denna anledning som överhet och media förklarat krig mot SD som råkar ha blivit den lilla människans språkrör mot en överhet som i allt större utsträckning vill bestämma och reglera vad som är rätta tankar och rätta uppfattningar.

Den metod som man därvid använder är systematisk hjärntvätt via väl dresserade media, inte minst TV. Detta fungerar effektivt i ett totalitärt samhälle där överheten har kontroll över media men utsättes idag för allvarliga störningar av icke-kontrollerad information via Internet och dess sociala nätverk. Ett sätt för överheten är därför att få fullständig kontroll över Internet eller över ledande skribenter på icke-officiella media.

Den svenska överhetens metod har hittills varit att koppla läsandet av icke-officiella media med social stigmatisering genom att stämpla den som rasistisk eller fascistisk eller ännu värre. I ett väluppfostrat, kuvat och konsensus orienterat folk fungerar detta effektivt och minst lika framgångsrikt som i DDR eller i dagens Kina. Emellertid om detta inte visar sig vara tillräckligt effektivt kan man förvänta sig allt mer åtgärder som att dessa informationskanaler kan komma att stoppas då de anses vara ett hot mot såväl yttre som inre säkerhet. Och lagstiftning kommer att kunna trollas fram på nolltid.

Tanken att göra Sverige till ett öppet samhälle och tolerera uppfattningar utanför den trånga åsiktskorridoren verkar vara lika osannolika som DDRs sammanbrott men precis som 1989 kan under inträffa även i Sverige. Den senaste hetsen mot middagen på Grand Hotel visar att vägen till det öppna och toleranta samhället är lång och mödosam.  Det viktiga är att aldrig ge upp.

Red. Anm: Visst är det en märklig samhällsutveckling när extremvänsterns mobb blivit etablissemangets (=överhetens) främsta försvarslinje?