vladimir_putin_12020

Jag har i några krönikor ifrågasatt den USA/NATO-propaganda som de senaste åren pumpat ut antirysk agitation, där man målar upp ett överhängande hot mot resten av Europa om en förestående rysk invasion. Svenska propagandablad för det västliga militärindustriella komplexet som SvD och DN har numer så gott som dagligen inslag med sådant innehåll. I Sverige är syftet att svänga den svenska opinionen till förmån för ett svenskt NATO-inträde. Propagandan har hittills inte varit framgångsrik, svenska folket är nog för klokt för att gå på detta.

USA/NATO:s syfte med propagandan och vapenskramlet mot Ryssland är att få fart på upprustningarna i västvärlden igen, samtidigt som man hoppas kunna destabilisera Ryssland genom att rusta ihjäl landet, på samma sätt som man en gång lyckades med Sovjet. Den styrande oligarkin som äger vapenindustrin har givetvis varit djupt oroad över den nedrustning som ägde rum efter det kalla krigets slut och man vill komma åt Rysslands enorma råvarutillgångar. De årliga militära utgifterna inom NATO-kretsen med allierade ligger nu på ca. 1.000 miljarder dollar med en ökande trend. 60 procent av detta står USA för. Globalt ligger de millitära utgifterna på ca. 1.700 miljarder dollar eller 2,3 procent av globala BNP.

Nu kommer en representativ rysk källa med, i detta sammanhang, uppseendeväckande positiva nyheter. Enligt en artikel på RT:s webbsida kommer Kreml att föreslå en nedskärning av försvarsanslagen i Ryssland för nästa budgetår med ca. 30%. Enligt artikeln skulle i så fall de ryska anslagen hamna på 3,3 procent av BNP eller ca 45 miljarder dollar år 2017 (mindre än 1/20-del av USA/NATO) för att sedan fortsätta ner till 2,8 procent av BNP till 2019 vilket närmar sig det globala genomsnittet. Som en jämförelse kan man ta Sovjets militärbudget 1980 som låg på 15-20 procent av BNP och som var avgörande för kommunismens kollaps.

Självklart får den här uppseendeväckande ryska uppgiften ingen uppmärksamhet i västliga propagandamedier som t.ex. SvD och DN. Bilden är knappast ett Ryssland som förbereder en militär invasion av andra länder, vilket under normala omständigheter borde helt ta loven av rysspropagandan. Beskedet från Ryssland om det materialiserar, kommer givetvis som en kalldusch för den västliga oligarki, vars strategi för att komma över Rysslands råvaruresurser slås i spillror. Rysskräcken som vårt politiska etablissemang dagligen underblåser hamnar i en fullständigt löjeväckande dager.

Av allt att döma har den ryska regimen lärt av historien och man tänker inte låta lura in sig i samma typ av kapprustning som en gång Ronald Reagan lurade in Sovjet i. Enligt artikeln handlar det om att prioritera mer angelägna behov hos det ryska folket.

Frågan man ställer sig är om inte Ryssland tar en stor risk som försvagar sin försvarsförmåga med dessa nedskärningar? Svaret tror jag är att man bedömer att alla motstridiga viljor inom NATO aldrig kan samla sig till ett beslut att anfalla Ryssland och man vet att amerikanarna själva inte har någon praktisk möjlighet inom överskådlig tid att invadera Ryssland med dess enorma landmassa.

Till detta skall läggas att den enda möjligheten för USA/NATO att slå ut ryssarna millitärt är en massiv kärnvapenattack. En sådan attack kommer ryssarna att möta med en minst lika omfattande motattack som skulle effektivt slå ut hela Västeuropa och USA. Ryssarna förfogar idag över kärnvapensystem som med en enda raket kan slå ut ett helt land som t.ex. Storbritannien eller Frankrike, system som västvärlden idag saknar ett försvar emot.

Ryssland med sin enorma landmassa är mindre sårbart än väst vid en kärnvapenkonflikt. Man får inte heller förglömma att Ryssland är nära allierade med den tredje stora kärnvapenmakten Kina och att man tillsammans med Kina kan sätta långt fler boots on the ground än USA/NATO. Mot slutet av ett världskrig av den tänkta omfattningen, kommer det senare att vara helt avgörande för utgången. Kina kommer aldrig att låta västvärldens styrande oligarki få kontroll över den ryska landmassan med alla dess råvaror och jordbruksarealer, eftersom de vet att i slutändan är målet att även skaffa sig kontrollen över Kina.

Sannolikt har Kreml haft nog av USA/NATO:s vapenskrammel och vill kyla ner spänningarna genom att underminera oligarkins expansionistiska planer och samtidigt visa i handling att man inte avser att hota något annat land. För alla inom den västliga alliansen som lever på vapenskramlet och behovet av en hotfull fiende för att kunna kamma hem sina profiter och motivera sin existens, är Putins smarta drag givetvis en enorm besvikelse.

Västvärldens ledares maktpolitik ligger i spillror på alla fronter. Man verkar gång på gång bli överlistade av Putin. Vi får hoppas att USA den 8 november får en president som är tillräckligt klok för att sätta stopp för västvärldens styrande oligarkers livsfarliga jakt efter Rysslands rikedomar.

Jag rekommenderar även att läsa denna artikel för en ännu bredare bild av den ryska stratgin: http://www.counterpunch.org/2016/11/01/how-putin-derailed-the-west/