desertsgreen

I ett inslag om USA:s nyvalda president Donald Trumps inställning till klimatlarmen i kvällens sändning av SVT Aktuellt, intervjuades Miljöministern och vice Statsministern Isabella Lövin om vilka följder en förändring av USA:s klimatpolitik skulle kunna få.

Under inslaget kom hon med påståendet att världens ökenområden breder ut sig på grund av den påstådda globala uppvärmningen. DET ÄR EN FLAGRANT LÖGN!

Sanningen är att världens öknar krymper tack vara den ökande växtlighet som orsakas av den högre halten av koldioxiden i atmosfären. Bilden ovan visar de områden på jorden där växtligheten ökar och tränger tillbaka en rad öknar. Speciellt kan man se hur det växer mycket mer i södra delen av Sahara, vilket fått ökengränsen att gradvis flyttas norrut.

Det lögnaktiga uttalande av landets ledande miljöpolitiker är en levande illustration av hur hela klimathypen bygger på ständiga lögner om växande öknar, smältande polarisar, smältande Grönlandsis, stigande havsnivåer, extremare väder m.m.. Inget av detta styrks av observationer, alla förändringar ligger inom normal variabilitet.

Klimatfrågan rör sig inte om klimatet utan är ett politiskt påhitt för att stärka krafterna bakom en global världsordning. Senare tids vetenskapliga arbeten visar tydligt att det vi har att vänta oss, är en ganska lång period med ett kallare klimat p.g.a. att solen som styr klimatet nu går in i en fas med låg aktivitet. Senast detta inträffade var på 1700-talet och då blev det så kallt att Themsen frös på vintrarna. Möjligen kan växthuseffekten från mänskliga utsläpp av koldioxid något mildra effekterna av den minskande solaktiviteten, den senare är dock den helt dominerande drivkraften bakom vårt klimat.

Förra året var i likhet med 1998 ett varmt år på jorden, vilket berodde på en tillfällig effekt av väderfenomenet El Ninio. Den effekten är över, något som vi svenskar nu upplever genom rekordtidiga snöoväder som knappast tyder på någon global uppvärmning.

Jag återkommer i en senare krönika till effekten av president Trumps nya klimatpolitik i USA.

Kom dock ihåg att vi har en lögnaktig vice statsminister. Och hon ljög inte av okunskap, hon vet mycket väl att öknarna i världen inte breder ut sig. Ni kan alltså inte lita på något hon påstår.