co2-emissions-1900-2014-gtc-per-year-climate-laws-768x388

FN:s klimatarbete resultatlöst

Public Serviceföretaget SVT:s agendareporter och globalist Erika Bjerström skrev häromdagen en upprörd artikel på SVT Nyheters webbsida om att Trumps valseger skulle radera ut 20 års klimatförhandlingar. Erika är en tidigare duktig miljöjournalist som på senare år totalt gett upp sin kritiskt granskande journalistik för att helt ägna sig åt agendasättande propagandareportage. Som ni alla vet är hon ju knappast ensam om detta inom MSM:s journalistkår. Hon är dock en av de värre.

Hur allvarligt är då Trumps hot att dra USA ut ur FN:s klimatförhandlingar och klimatavtalet från Paris? Låt oss utgå från vad klimatalarmisterna hävdar, är det som hotar klimatet – utsläppen av växthusgasen koldioxid. Om man ser till vad FN:s klimatförhandlare konkret åstadkommit under över 20 års klimatförhandlande, så är det absolut ingenting. Följaktligen, att radera ut de resultaten skulle alltså inte ha någon effekt alls på världens utsläpp av koldioxid som faktiskt vuxit i accelererande takt sedan FN började sina förhandlingar 1995 (se figuren från bloggen NoTricksZone). Om man i den figuren lägger in jordens befolkning så följer kurvorna nära varandra, möjligen kan man utläsa att koldioxidutsläppen ökat något snabbare under FN:s klimatförhandlande.

De accelererande utsläppen beror helt på att ett antal länder i Asien och Afrika med Kina och Indien i spetsen ökar sina utsläpp snabb takt genom att man bygger ut sin kolbaserade kraftproduktion. Länderna har visserligen skrivit under det urvattnade Paris-avtalet, men de har i realiteten inte förbundit sig någonting. Kina lovar att börja minska utbyggnadstakten framåt 2030 då de vet att deras befolkningskurva planar ut. Det är alltså inget verkligt löfte utan bara en enkel demografisk prognos. En rad utvecklingsländer har protesterat mot Trumps linje, vilket i vanlig ordning bara har att göra med att den innebär mindre subsidier från väst. Det har alltså lite att göra med någon oro för klimatet.

I samband med det senaste klimatmötet COP22 i Marocko har man försökt hävda att man under 2015 tycker sig skönja att utsläppen bromsar upp något. Detta bevisar på intet sätt att klimatavtalen skulle haft någon effekt, dels har Kinas ekonomi bromsat in och dels har man i USA gjort en massiv övergång från kol till gas vilket minskat utsläppen där. Inget av detta har något att göra med FN:s klimatavtal, utan beror på helt andra faktorer. Så, Erika Bjerströms farhågor är helt obefogade, Trumps avhopp från Paris-avtalet får ingen synbar effekt.

Koldioxidutsläppen kanske minskar snabbare under Trumps regeringsperiod

Den viktigaste delen i Trumps politiska program är att flytta tillbaka produktion till USA, produktion som under globalisternas gränslösa frihandelspolitik flyttat till låglöneländer. Som jag skrev tidigare innebär en ökande lokal produktion att dagens besinningslösa expansion av världshandel med frakter av varor och halvfabrikat fram och tillbaka över jorden, kommer att minska. Eftersom transportsektorn står för en stor del av utsläppen kommer den politiken att innebära minskande utsläpp helt frikopplat från FN:s försök att etablera global makt via klimatavtal och liknande. FN:s politik är ju snarast att arbeta för mer gränslös handel som kommer att leda till accelererande miljöskador som jag tidigare påpekat.

En annan viktig utveckling är att ny teknik lett till betydande upptäckter av mycket stora gas och oljefyndigheter på en rad platser på jorden. USA kommer att bli helt självförsörjande på fossil energi, vilket var ett av Trumps mål som han lätt kan uppfylla. Det innebär för USA:s räkning att omfattande transporter av olja från Mellanöstern kommer att upphöra och att marknaden därtill kommer att fortsätta att ersätta kolbaserad kraftproduktion med gas. Båda dessa förändringar leder till minskande koldioxidutsläpp och andra miljöskador. Liknande förhållanden ser vi på en rad andra håll i världen som kommer att göra energin mer lokal och mindre transportberoende. Även i Asien tror jag vi på några decenniers sikt kommer att se en gradvis övergång från kol till gas.

På ett annat område ser vi betydande tekniska genombrott som kommer att förändra förutsättningarna på energimarknaden dramatiskt. Det jag tänker på är ny teknik för lagring av elenergi i stor skala. Dels går utvecklingen av Litium-Jon batterier framåt och dels kan vi inom något decennium förvänta oss framtagning av kostnadseffektiva jättekondensatorer byggda på grafen som kommer att kunna lagra stora mängder el. Detta innebär att vi får fram snabbladdade elfordon med en aktionsradie per kg ”bränsle” som är överlägsna dagens komplicerade fordon med förbränningsmotorer.

El-bilen får sitt stora genombrott under 2020-talet, så sälj era gamla bilar snabbt innan de blir värdelösa. Elbilen kommer på sikt att bli långt billigare än dagen bilar med deras tunga och komplicerade framdrivningssystem (stor tung och ineffektiv motor, växellåda och differential). Elbilen behöver bara fyra små högeffektiva elmotorer och en styrdator som fördelar kraften optimalt mellan de fyra hjulen. Elbilarna blir därför lättare och får en långt högre verkningsgrad varför den totala energiförbrukningen blir dramatiskt lägre med samtidigt bättre prestanda.

Utöver utvecklingen av teknik för storskalig ellagring ser vi en lovade utveckling på solcellsområdet med allt effektivare och billigare system för upptagning av solenergi och omvandling till el. Ihop med detta kommer högeffektiva system för lagring av el att dramatiskt förbättra ekonomin för intermittent elproduktion från solceller och i viss mån även vindkraft. I länder närmare ekvatorn med en jämn solstrålning över året kommer sannolikt solenergin att inom några decennier ta över som den dominerande energikällan och efterfrågan på fossil energi kommer att minska. Jag är dock mer pessimistisk vad gäller vindkraften, den är för miljöskadlig och kommer aldrig att nå konkurrenskraftiga driftskostnader. Vindkraften blir en kort parentes.

Alla dessa tekniska framsteg som ligger runt hörnet kommer att dramatiskt minska efterfrågan på fossil energi globalt med betydligt lägre olje- och gaspriser samt fallande utsläpp av koldioxid som följd. Allt utan den minsta inverkan från FN:s patetiska klimathyp för att kunna öka sin globala makt. För det ändamålet måste nog globalisterna snart hitta på något nytt att skrämma mänskligheten till underkastelse med.

En extra bonus för mänskligheten blir att de medeltida diktaturerna i Gulfen kommer att bli betydligt fattigare och deras betydelse i världspolitiken kommer att avta dramatiskt. Det gynnar världsfreden.

Så svaret på de sex krönikornas fråga blir att Paris-avtalet på sikt inte har någon som helst betydelse. Erika Bjerström behöver således inte vara så orolig för Trump, om det nu verkligen var hans miljöpolitik som oroade henne och inte hans motstånd mot det globalistsika vansinne som hon bekänner sig till.