albert_einstein_1947

Bloggen berör i många krönikor geopolitiska och globala frågor rörande vetenskap, makt och ekonomi och hur detta påverkar vårt samhälle. Jag kan konstatera att jag regelbundet får kommentarer som i sin kritik och analys av texterna har ras eller etnicitet som främsta utgångspunkt. Vanligast är i detta sammanhang är de kommentatorer som förklarar olika fenomen och kritiska skeenden med den urgamla fördomen om en judisk världskonspiration mot resten av mänskligheten. Det är heller inte ovanligt att kommentarer ifrågasätter nazismens judeförföljelser och den s.k. Förintelsen. Jag försöker i möjligaste mån hålla kommentarfältet fritt från denna typ av inlägg, men mängden kommentarer gör att det då och då slinker igenom något tvivelaktigt inlägg.

Min egen inställning när det gäller såväl Israel som judar i allmänhet är klar. Mitt stora intresse för vetenskap och klassisk musik har gjort att jag ständigt stöter på vetenskapsmän, uppfinnare och fantastiska musikkonstnärer som är judar. Denna grupp är kraftigt överrepresenterad i den tekniska, vetenskapliga och konstnärliga världen och de står för några av mänsklighetens absolut största vetenskapliga framsteg. De är kraftigt överrepresenterade vad gäller Nobelpris inom naturvetenskaper. Jag skulle aldrig komma på tanken att förklara detta med deras religion eller etnicitet, utan ser det bara som ett utslag av att det i den här gruppen finns en onormalt hög andel högbegåvade och intelligenta individer.

Om nu denna grupp inom mänskligheten innehåller många högt begåvade och framgångsrika inom vetenskapen, är det givetvis inte heller förvånansvärt om många även är mycket framgångsrika på andra områden som tekniska uppfinnare och inom affärsvärlden t.ex.. Det gör att många av dem blivit väldigt förmögna och inflytelserika, inte för att de är judar utan för att de är väldigt begåvade individer. Jag har själv varit med och gjort affärer med personer ur den här gruppen och lärt mig respektera deras ofta stora kompetens.

Det är ett ostridigt vetenskapligt faktum att det finns stora skillnader i begåvning och intelligens mellan olika folkgrupper i världen. Om detta beror på genetiska eller kulturella skillnader är i detta sammanhang irrelevant. Normalfördelning gör att det inom alla folkgrupper finns både högbegåvade och lågbegåvade individer, det som kan skilja är medelvärdet i grupperna. Självklart har folkgrupper med relativt fler högbegåvade individer fått ett större inflytande i samhället och världspolitiken. Detta är dock ingen grund för att fantisera om en organiserad konspiration från dessa folkgruppers sida.

När det gäller religioner så betraktar jag dem med samma ögon som jag betraktar alla andra ideologier. I grunden är alla religioner politiska ideologier som försöker legitimera sina idéer om hur samhället skall utformas och organiseras utifrån påståenden om viljan hos en gud av något slag. Oftast handlar det ju bara om regelverk uppsatta av gamla patriarker. Eftersom existensen av en eller flera gudar är obevisad, utan bara bygger på tro precis som tron på politiska idéer, behandlar jag ståndpunkter baserade på religiös tro just som ståndpunkter baserade på politisk tro.

Mot den bakgrund jag tecknat här kommer jag i fortsättningen att refusera alla kommentarer som på något sätt försöker basera sin argumentation på ras och etnicitet. Kommentarer baserade på religiös övertygelse kommer att likställas med kommentarer baserade på politisk övertygelse.

Lars Bern