imgres

Jag känner stor oro för hur vårt lilla land skall ha en chans att hävda sig i dagens värld. Bakgrunden är att landet styrs av ett politiskt etablissemang (läs DÖ) som totalt tappat kontakt med utvecklingen i omvärlden. Detsamma gäller landets journalistelit. Låt mig räkna upp några frågor där svenska politiker och MSM i stort sett oberoende av partitillhörighet är helt eniga.

  1. Svenska politiker och MSM slöt som en man upp bakom globalisternas dokumenterat korrumperade presidentkandidat Hillary Clinton i presidentvalet i USA och tar avstånd från den valda presidenten Donald Trump.
  2. Svenska politiker och MSM har i krigen i Mellanöstern och Nordafrika tagit parti för den sida som startat krigen och de har lierat sig med USA/NATO/IS/Saudiarabien medan man vänder sig mot Syriens legitima regim som försöker försvara sig mot dessa.
  3. Svenska politiker och MSM intar en ledande hållning internationellt i hatkampanjen mot vårt största grannland Ryssland och dess president.
  4. Svenska politiker och MSM har efter CIA-kuppen mot den demokratiskt valda presidenten i Ukraina tagit starkt parti för den av USA insatta marionettregimen som stödjer sig på högerextremister och nazister.
  5. Svenska politiker och MSM intar en totalt ensidig hållning i frågan om påstådd mänsklig påverkan av klimatet och spenderar många miljarder skattekronor på en helt meningslös klimatpolitik.
  6. Svenska politiker och MSM sluter som en man upp bakom den globalism som har som mål att radera ut nationalstater och införa en ny global maktordning.

Jag frågar mig på vilket sätt den enfaldiga uppslutningen mot Trump inom Sveriges etablissemang gagnar landet och oss medborgare? Att så markant göra landet till ovän med den nya presidenten i USA som vi är så starkt beroende av på en rad områden, gagnar inte svenska folket.

Samma politiker som i ett utslag av pinsamt högmod i en regeringsdeklaration utsåg landet till en humanitär stormakt, har i de pågående krig som vi medverkat i, tagit parti för den sida som skapat efterkrigstidens mest bestialiska, inhumana och fanatiska rörelse – IS, väl i nivå med såväl nazismen som kommunismen på sin tid. Hur gagnar det svenska folkets intressen?

Hela det politiska etablissemanget och MSM intar en i Europa extremt ryssfientlig hållning och vägrar att överhuvudtaget föra en dialog med vår närmaste stormakt, medan vårt grannland Finland t.o.m. bjuder in deras populäre president till sitt land för överläggningar. Man gör i alla sammanhang sitt yttersta för att visa en fientlig hållning mot kärnvapenmakten Ryssland. Samtidigt fraterniserar landets regering med den fascistiska marionettregimen i Ukraina som idag saknar i stort sett allt folkligt stöd och som ligger i konflikt med Ryssland. Det ena landet efter det andra går åt exakt motsatt håll och intar en allt mer samarbetsvillig attityd till Ryssland. Nu senast USA med sin nya president och Frankrike som kommer att få en ryssvänlig president snart, antingen det blir Fillon eller Le Pen. Hur gagnar våra mediers och våra politikers ensidiga hatpropaganda mot Ryssland svenska folkets intressen?

Hela det politiska etablissemanget och MSM intar den i världen mest extrema hållningen till den påstådda antropogena påverkan av klimatet. De är ledande i stödet till den globala maktordning som globalisterna genom FN försöker inrätta med en förment antropogen klimatpåverkan som motiv. Detta gör de samtidigt som det strömmar in vetenskapliga rapporter som ifrågasätter den stora antropogena rollen och istället visar att klimatet till helt övervägande del är styrt av solens variationer. I FN:s stora globala opinionsundersökning lägger världens folk denna fråga absolut sist i prioriteringen av viktiga globala frågor. Det Sverige gör kommer inte att påverka någonting, eftersom vi är en betydelselös spelare och de miljarder skattekronor vi spenderar går upp i rök till ingen nytta bara av ett enda kolkraftverk i Indien. Hur gagnar detta vansinniga slöseri svenska folkets intressen?

En handfull av världens absolut rikaste oligarker har skapat ett nätverk av mycket inflytelserika lobbygrupper, vars syfte är att försvaga nationalstater och demokratiskt valda lagstiftande församlingar. Bl.a. stödjer man öppet migration och upplopp som är ägnade att försvaga statsmakten i länder som Sverige. De efterstävar en ny global elitistisk maktordning där deras globala banker och företag har ett avgörande inflytande. EU är en skapelse med rötter i denna politik, likaså de förfalskade larmen om klimatet. Av någon för mig outgrundlig anledning sluter hela landets politiska adel och deras svans inom MSM upp bakom dessa maktspelare. Flera svenska politiker med Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Anders Wijkman, Erik Åsbrink m.fl i spetsen står på oligarkins payroll. En rad av övriga politiker från vårt land är starkt överrepresenterade i oligarkernas slutna lobbygrupper. Hur gagnar detta svenska folkets intressen?

Över hela västvärlden pågår en folklig revolt mot globalismen med exempel som Brexit och USA:s presidentval. I Sverige är Sverigedemokraterna (SD) den enda oppositionen mot etablissemangets enighet bakom den djupt Sverigefientliga politik som jag listat här. Tyvärr är dock SD alldeles för grunda i sin analys och har bara hängt upp sig på migrationspolitiken och dess destabilisering av statsmakten. Man verkar inte förstå att detta bara är en del i en större plan för att avskaffa den nationella demokratin och införa ett elitistiskt styre där banker och globala storföretag håller i taktpinnen. Utan en helhetssyn kommer inte ens SD att kunna vända utvecklingen, även om de som väntat blir Riksdagens största parti 2018.

Jag känner en djup ångest över att ett litet väldigt omvärldsberoende land som vårt, har styrande som i snart sagt varje viktig fråga väljer att inta extrema ståndpunkter och stå vid sidan av eller i direkt konflikt med större länder som vi är beroende av. Om det inte sker en tillnyktring snart ser framtiden för lilla Sverige inte ljus ut. Vi kommer inte att ha några vänner kvar med inflytande i världen.