600768

Lars Bern och Maggie Thauersköld, Kalla Kulor Förlag 2009

Är vi lurade att tro på ett klimathot som inte existerar? Ja, menar Lars Bern och Maggie Thauersköld i sin kommande bok ”Chill-out  – sanningen om klimatbubblan” .

Klimatdebatten präglas av makt, pengar och prestige. Och något som påminner allt mer om en närmast religiös övertygelse. Själva klimatlarmen bygger inte på verkliga observationer utan på resultat från körningar av datormodeller, som möjligen kan ge en uppskattning om hur ett system reagerar i närtid. Men att påstå att en datormodell kan ge oss mer eller mindre trovärdiga svar på vad som kommer att hända om 50, 100 eller 200 år är ren hybris.

Chill-out handlar om den skickliga konstruktionen av klimathotet och konsekvenserna av detta. Om hur politiker ogenerat utnyttjar det förtroende och den trovärdighet som vetenskapen har hos allmänheten.

Lars Bern och Maggie Thauersköld påstår ingalunda att de inte litar på vetenskapen som sådan. Men de vill visa hur vetenskapliga rön och metoder kan förvanskas och utnyttjas för politiska och ekonomiska syften. Hur våra ledare med få undantag okritiskt anammar det enkla budskapet och låter obevisade scenarier styra retorik och politik, samtidigt som de visar stor intolerans mot oliktänkande.

Chill-out  handlar också om hur vårt dåliga miljösamvete på ett oerhört skickligt sätt utnyttjas av den gröna fundamentalismens svällande industri och hur klimatdebatten driver fram rader av kampanjer för ett klimatsmart leverne. Hur miljoner oroliga och engagerade människor som vill leva rätt luras till att tro att rena symbolhandlingar kan rädda vår planet, medan Solen och de stora världshaven helt saknar betydelse för klimatsystemet.

Författarnas uppfattning är att mänsklighetens begränsade resurser bör användas för att anpassa våra samhällen till det klimat som jorden och solen erbjuder oss och inte för att försöka bli herrar över klimatet.

Om vi sätter människan främst, vilket är vår roll i evolutionen, och vi verkligen bryr oss om mänsklighetens framtid, då borde vi främst se till att varje land får en rimlig chans till ekonomisk utveckling. Det kommer dock aldrig att ske så länge världens medier får fortsätta att förmedla en apokalyptisk framtidsbild och demonisera den molekyl med två atomer syre och en kolatom som utgör grunden för allt liv på jorden.

 

Boken kan köpas genom att sätta in 245 kr på bankgiro 542-6630 och mejla boktitel och postadress till larsbern@live.se