800px-mercedes_v6_dtm_rennmotor_1996waschmaschinen-motor

Trots senare decenniers stora framgångar när det gäller avgasrening av bilar med den gamla förbränningsmotortekniken kvarstår olösta problem med hälsovådliga avgaser och då speciellt från dieselmotorer. Enligt Världshälsoorganisation WHO bidrar dieselanvändningen starkt till de luftföroreningar som kopplas till tre miljoner dödsfall varje år. Problemet förvärras av att dieselbilar på våra breddgrader ofta är utrustade med rykande dieselvärmare för att snabbare få upp kupétemperaturen i bilarna.

Det två farliga utsläppen från dieselmotorer som uppmärksammats är kväveoxider och partiklar. De förra bidrar till övergödning och att ozon bildas nära marken vilket kan ge andningssvårigheter. Partiklarna som släpps ut innehåller s.k. PAH-föreningar som är cancerogena och de kan även bidra till andningssvårigheter.

WHO:s uppmärksammande av problemen med dieselmotorerna har nu lett till att de fyra storstäderna Paris, Mexico City, Madrid och Aten nu planerar att förbjuda dieseldrivna bilar på tio års sikt. Borgmästarna för de fyra städerna meddelar samtidigt att de kommer att göra allt för att öka användandet av elbilar. Det är en ofarlig gissning att dessa städer snabbt får efterföljare i andra städer. Stockholms trafikborgarråd har tidigare öppnat för ett förbud mot dieselbilar på vissa gator i Stockholm.

Dieselmotorerna stora genombrott har drivits på av jakten på koldioxidutsläppen, eftersom de erbjuder en långt lägre bränsleförbrukning än de enklare bensinmotorerna. Detta innebär att en återgång till de mer koldioxidutsläppande bensinmotorerna inte är något alternativ. Min slutsats är att förbränningsmotorns tid i personbilar snabbt går mot sitt slut, vilket jag skrivit om tidigare. Med viss tidsfördröjning kommer den även att försvinna i lastbilar, bussar och båtar.

Jag tror att den här utvecklingen kommer att gå fort och att de fyra storstädernas planer att klara utfasningen av dieselbilarna till 2025 inte behöver vara orealistiska. Det som får mig att tro detta är att vi just nu har ett intensivt arbete över hela världen med att utveckla bättre batterier för bl.a. elbilar. Det handlar om såväl vidareutveckling av dagens Li-ion batterier som ny teknik med användning av grafenkondensatorer. Det finns även en del fantasifulla idéer om att använda radioaktivt avfall för att generera el i bilar.

Vi kommer att löpande få se stora genombrott på batteriområdet de närmaste åren. Redan med dagen batterityper erbjuder t.ex. Tesla modeller med en aktionsradie på över 400 km och den siffran kommer inom några få år att säkert dubbleras.

En invändning som ofta dyker upp i denna diskussion är, hur man skall få fram elen till en eldriven bilpark. Då skall man veta att en eldriven bil är långt energieffektivare (4 ggr) än en bil framdriven med den gamla omoderna förbränningsmotortekniken med alla dess svagheter. Så även om elen till bilarna produceras med olja och naturgas, så kommer fossilförbrukningen för fordonsflottan att minska markant. Använder man vatten- och kärnkraft blir det nollutsläpp.  Till detta kommer att en stor bilpark med batteridrivna bilar kommer att öka konkurrenskraften hos intermittenta energikällor som solceller, eftersom laddningen kan ske när solen lyser. Med en långt effektivare batteriteknik kommer vi även att hitta en rad stationära användningsområden för dem, där de kan ackumulera el från solceller när solen lyser. Även solcellstekniken är stadd i snabb utveckling och kommer att kraftigt öka sin konkurrenskraft de närmaste åren.

Jag har skrivit det tidigare, börja spana efter en lämplig elbilsleverantör den dag ni nästa gång skall byta bil. Och till alla er jämnåriga män som med sorg i hjärtat hör detta, vill jag säga att ni skall sluta sörja förbränningsmotorns död. Elbilarna om tio år blir helt överlägsna dagens bilar med sina tunga och komplicerade framdrivningssystem. De blir komfortablare och långt billigare i drift och underhåll.