16062010057

Den här boken (Recito 2010) vänder sig mot alla de människofientliga strömningarna som likt den kände forskaren dr. James Lovelock menar att vi som individuella djur inte är speciella, och att den mänskliga arten på några sätt är som en planetär sjuka. I motsats till sådant människohat utgår boken ifrån att vi är ett viktigt och naturligt steg i evolutionen. Vi har en skyldighet mot livet att följa vår nedärvda strävan efter bästa möjliga förutsättningar för den egna artens fortbestånd och utveckling. Att ge upp och radera ut det moderna samhället som många inom den gröna vänstern förordar är samma sak som att likt en global röda-khmer-regim, föranstalta om ett folkmord på huvuddelen av mänskligheten.

Som miljödebatten har kommit att utvecklas har vi i princip att välja mellan tre alternativa globala körstrategier:

  • Gasa – business-as-usual.
  • Bromsa – den gröna kulturrevolutionen
  • Styra – människan i centrum.

Gasa är den strategi som hittills tillämpats av västvärlden och den känner vi att den inte är hållbar. För att kunna fortsätta som hittills försöker vi mot löften om ökat bistånd, övertyga utvecklingsländerna om att de skall följa Bromsa-strategin. Strategin leder i sin förlängning till en djupt människofientlig politik.

Mot Gasa- och Bromsa-strategierna ställs Styra-strategin som är den enda möjliga om vi skall kunna avskaffa fattigdom och försörja den förväntade befolkningen på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Målsättningen är att erbjuda en alternativ beskrivning av miljöfrågan och att försöka ge rätt proportion åt den.

 

Boken kan köpas via författaren genom att sätta in 225 kr på bankgiro 542-6630 och mejla postadressen till larsbern@live.se.