9789188594495_200x_strategi-for-naturlig-tillvaxt

Företagens och samhällets ekonomiska utveckling har under efterkrigstiden varit en seglats på öppna vatten. Ekonomin har utvecklats utan fysiska restriktioner och företagens val av strategi har varit fri. Men idag tvingas de stora företagen in i trånga passager där risken att gå på grund är uppenbar. De måste ta hänsyn till miljö och naturresurser för att kunna överleva.

Strategi för naturlig tillväxt handlar om hur företag, organisationer och politiker kan välja kurs för att klara de kritiska passagerna. I boken analyseras förutsättningarna för en bärkraftig tillväxt. En lämplig framtida affärsstrategi för att möta de nya utmaningarna utvecklas.

Boken var Årets Marknadsföringsbok år 1996.

Boken kan köpas här:

http://www.bokus.com/bok/9789188594495/strategi-for-naturlig-tillvaxt/