images

I lördagens SvD debatt hittar man en otroligt märklig gruppartikel som tar upp den allvarliga frågan om spridning av hormonstörande ämnen i miljön och de uttjatade klimatlarmen. Det är två miljöfrågor som har mycket lite gemensamt. Det finns antagligen en underliggande avsikt bakom sammanblandningen.  Artikeln är ytterligare ett led i SvD:s propagandaagenda och fyller inget upplysande syfte utan bidrar enbart till att skapa ytterligare desinformation och förvirring rörande vetenskap.

Artikeln blir än mer absurd när man bland författarna hittar den kanske största vetenskapsmanipulatören i modern tid – Michael Mann. Det var han som blev känd genom sin fullständigt surrealistiska manipulation av historiska temperaturdata som presenterades som den s.k. hockeyklubbskurvan. Den har spelat en avgörande roll i skrämselpropagandan om en nära förestående klimatkatastrof. Kurvans riktighet har tillbakavisats i ett antal vetenskapliga studier som rent bedrägeri och totalt missvisande. Det mest anmärkningsvärda med den är att Mann lyckats trolla bort den ytterst väl dokumenterade medeltida värmeperioden, då klimatet var varmare än idag.

Absurditeten hos artikeln blir är tydligare när man även hittar den kända malthusianen och insektsforskaren Paul R Ehrlich bland författarna. Han har gjort sig världsberömd genom sin bok Befolkningsexplosionen från år 1968. I den ansåg han sig kunna bevisa att mänskligheten redan under 70-talet skulle gå mot en hungerkatastrof av bibliska mått. Han hade gjort modellstudier av mänskligheten baserade på det han kunde om insekter och kom på så sätt fram till att domedagen låg runt hörnet. Även hans studier måste ses som rent vetenskapsbedrägeri, eftersom ett skolbarn inser att man inte kan jämföra insekters gruppbeteende med människor. Människor är kreativa och uppfinningsrika och har därför en anpassningsförmåga som vida överträffar andra livsformer som t.ex. insekter.

Utöver dessa författare till artikeln hittar man två andra världsberömda klimatalarmister som stått i frontlinjen för klimatskrämselpropagandan under flera år. Övriga författare är sannolikt av samma kaliber eftersom seriösa forskare knappast vill figurera ihop med skojare som Michael Mann. Jag har dock inte hunnit granska deras bakgrund.

Jag frågar mig varför en tidning som själv berömmer sig om att vara en kvalitetstidning publicerar en så märklig artikel? Frågan om hormonstörande ämnen i miljön är allt för allvarlig för att på detta krystade sätt förminskas, genom att göras till draglok för den ytterst tvivelaktiga skrämselpropagandan om mänsklig klimatpåverkan.

Enligt den seriösa klimatforskningen kommer det att ta upp till 100 år innan vi med säkerhet kan uttala oss om hur stor påverkan människans utsläpp av växthusgaser haft på klimatet. De väderfenomen som alarmister hänvisar till som tecken på sådana klimatförändringar ligger hittills alla med god marginal inom vårt klimats normala variabilitet. Domedagsprofeten Al Gore påstod bl.a. i sin film En obehaglig sanning att vi inom något årtionde skulle få fler extrema väderhändelser med fler orkaner och andra oväder som en följd av människans utsläpp. Utvecklingen har gått åt rakt motsatt håll, med allt färre orkaner under det senaste decenniet. Men även det ligger inom normal variabilitet.

Vi har fått ytterligare ett belägg för att vi inte kan lita på sådant som trycks i den agendadrivna tidningen Svenska Dagbladet. Där hittar vi numer nästan bara propaganda och fake news.