heart-1400726

I september började jag skriva om boken The Rise and the Fall of Modern Medicine skriven av den engelska läkaren James le Fanu. Jag berörde i de två första krönikorna de stora framgångarna inom den medicinska vetenskapen under 1900-talet fram till sjuttiotalet. Kirurgin hade tagit jättekliv i utvecklingen som hade ett avgörande inflytande på medellivslängd och livskvalitet. Därefter verkar den vetenskapliga utvecklingen ha stannat upp trots enorma satsade belopp i olika spektakulära forskningsprojekt.

Fanu lyfter fram två dominerande forskningsområden som kommit att sluka enorma forskningsanslag fram till idag. Det ena var genteknologin i kölvattnet av kartläggningen av det mänskliga genomet. Det verkade lovande för att bl.a. hitta metoder och medel för att bota cancer. Det andra var sociala faktorer som syntes förklara en rad sjukdomar och där man genom intervention i människors livsstil räknade med att kunna minska sjukligheten.

Den första stora interventionen i människors livsstil var kartläggningen av rökningens betydelse för cancersjukligheten som gjordes redan på 50-talet. År 1951 startades Cancerfonden som först mest ägnade sig åt frågan om rökningen, men som sedan har utvecklats till en organisation för att stödja all cancerforskning och bedriva upplysning om cancer. Kampanjerna mot rökningen hade en signifikant betydelse för en bättre folkhälsa och längre livslängd. Parallellt satsades det allt hårdare på forskning runt mekanismerna som orsakar cancer och på att försöka hitta ett sätt att bota cancersjukdomar.

Cancerforskningen tog rejäl fart efter att Nixon lanserade sitt krig mot cancern 1971 och multimiljardbelopp har därefter plöjts ner i forskningen. En mycket stor del av cancerforskningen kretsar och sedan dess omkring genetiska orsaker till cancer och försök att med genteknologi hitta metoder för bot. Hypotesen har varit att skador på cellkärnans DNA ibland får våra celler att löpa amok. Resultatet har varit ytterst klent med tanke på de enorma belopp som satsats i forskningen. Fanu skriver att den nya gentekniken börjar likna en obeveklig katalog av grusade förhoppningar. Mycket tyder på att detta enorma forskningsfält delvis gräver på fel ställe och cancersjukligheten fortsätter öka. Snart måste varannan människa räkna med att drabbas.

Den andra stora interventionen i människors livsstil efter antirökkampanjen kom ungefär samtidigt som starten av kriget mot cancern – kampanjen mot  kolesterol. Den tog fart när ett amerikanskt senatsutskott lanserade sina dietary guidelines for americans 1977. Bakgrunden var att man på detta sätt ville förändra kostvanorna hos amerikanska folket för att minska risken för den andra stora dödsorsaken – hjärt-kärlsjukdomar. Problemet var bara det att senatsutskottet hade blivit vilselett av korrumperade forskningsresultat och rent forskningsfusk rörande sambanden mellan åderförkalkning och kost.

Forskarna hade redan på 20-talet pekat ut den snabbt ökande sockerkonsumtionen som den sannolika orsaken till ökad cancersjuklighet (belönades med ett Nobelpris) och att socker även var huvudorsaken bakom ökningen av åderförkalkning. Nyligen avslöjade tidningen New York Times hur Big Food via sockerindustrin betalade korrumperade forskare på 60-talet för att de skulle ta fram forskningsrapporter som istället pekade ut mättat fet kost som orsaken. Man lanserade även en pseudovetenskaplig hypotes om att det var blodets naturliga kolesterol som orsakade åderförkalkningen när den verkliga orsaken var inflammationer. Detta späddes sedan på med nutritionisten Ancel Keys kända forskningsfusk i samma riktning. Dessa falsarier och pseudovetenskapliga hypoteser kom att få en avgörande betydelse för de amerikanska kostråden och hela vetenskapen på detta område, något som vi fortfarande lider av. Stora delar av vårt medicinska etablissemang framhärdar trots förkrossande vetenskapliga bevis på motsatsen, att måttligt förhöjda kolesterolvärden och fet kost är ett hot mot vår hälsa.

Jag har nyligen studerat en skrift som redovisar över hundra väl dokumenterade och granskade forskningsarbeten som tydligt visar att människor med måttligt förhöjda kolesterolnivåer är friskast och lever längst. De felaktiga amerikanska kostråden visade sig även att trigga igång den pandemi av metabol sjuklighet som nu drar fram över världen och som på sikt kommer att knäcka sjukvården i en lång rad länder.

Att vi blivit fast i kolesterolhypotesen och skräcken för fet mat beror i sin tur på att Big Pharma tagit fram historiens mest sålda piller som sänker kolesterolet – statiner. För industrin rör det sig om en marknad värd flera hundra miljarder dollar. Eftersom de stora pengarna inom medicinsk forskning kommer från Big Pharma pumpar man in korrumperande forskningsanslag för att hålla hypotesen och fettskräcken vid liv.

En stor del av vår medicinska forskar- och läkarkår fortsätter att försvara den motbevisade kolesterolhypotesen och de skriver ut statiner på löpande band till patienter som bara blir sjukare och får massor av otrevliga biverkningar. Eftersom de problem man får när man tar statiner påminner mycket om ålderskrämpor, så kan man vifta bort dem och få okunniga stackars patienter att fortsätta med sin farliga medicinering. Långtidseffekten av statinanvändning är sannolikt även en ökad förekomst av cancer. Detta är i min mening ett grovt brott mot mänskligheten begånget av en läkarkår som okunniga människor sätter sin tillit till.

Senare tids forskning om cancer och dess orsaker pekar allt tydligare mot att även cancern i huvudsak är en metabol sjukdom och inte en genetisk, även om genetiskt material spelar en roll.

Trots att skolmedicinen idag proppar människor fulla med kemiska preparat från den oerhört lönsamma Big Pharma blir människor bara sjukare och pandemin av metabola sjukdomar rusar vidare mot avgrunden. Fiaskot för den moderna skolmedicinen börjar nu visa sig genom att den uppåtgående kurvan för medellivslängden som orsakats av de tidigare landvinningarna inom medicinen, nu börjar brytas. Förra året sjönk medellivslängden i USA för första gången.

Västvärlden har nu byggt in så enormt stora ekonomiska intressen inom Big Food och Big Pharma som helt lever på den hälsovådliga sockerstinna industrimaten och på piller för att försöka dölja symptomen från den skenande metabola sjukligheten, att detta vansinne blivit ett självspelande piano. Vi kan inte räkna med att skolmedicinen sätter stopp för detta, eftersom vi har en läkarkår som riskerar sina legitimationer om de ifrågasätter dagens sjuka sjukvård. De enda som på allvar vågar reagera är ett antal äldre modiga forskare som är pensionerade och oberoende.

Det som kvarstår är att en informerad allmänhet tar saken i egna händer och hjälper varandra och ger stöd till de sjuka som söker det. Hur det kan göras återkommer jag till i en kommande krönika.