ryggbiff

Det pågår en intensiv kampanj i de etablerade agendasättande medierna mot det röda köttet på våra matbord. Argumenten följer tvåhuvudlinjer. Dels kommer det ideligen påståenden om att det röda köttet är en bidragande faktor bakom den metabola pandemi som vi är mitt i. Dels påstås främst nötkött bidra till farliga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Låt oss granska dessa argument lite närmare.

De studier där man säger sig finna ett samband mellan cancer och hjärt-kärlsjukdomar och konsumtion av rött kött är alla ytterst osäkra epidemiologiska sammanställningar, där man inte särar ut inverkan från samvarierande faktorer och där man inte skiljer på industriellt bearbetade charkuterier och rent kött. Man har heller inte tagit hänsyn till tillagningssättet. I dagarna har Purdue University publicerat en studie som visar att det inte finns något samband mellan rött kött och kardiovaskulär sjuklighet. När det gäller cancerrisken med rött kött, så är jag övertygad om att den sammanhänger med tillsatser till charkuterier och tillagning genom stekning och grillning vid hög värme som bränner köttet. En rostbiff t.ex. som tillagas vid låg ugnstemperatur är säkert helt ofarlig att ha på julbordet.

Det andra argumentet är att uppfödning av nötkreatur orsakar stora utsläpp av växthusgaser som skulle kunna tänkas påverka klimatet. De som argumenterar så skjuter på fel måltavla. Det är bara den onaturliga uppfödningen av nötkreatur i köttfabriker där djuren står inne hela året och får äta kraftfoder som inte är deras naturliga föda, som medför problem med växthusgaser. Ekosystemet omkring frigående betesdjur som lever i en naturlig gräs- och ängsmiljö uppvisar slutna kretslopp som inte har dessa problem. Fråga er varför man svartlistar allt rött kött och inte den typ av köttproduktion i köttfabriker som framtvingats av bl.a. EU:s jordbrukspolitik? Jag återkommer till mitt svar.

Till bilden skall vi även lägga att köttet från köttfabriker på många håll kan ha producerats med hjälp av tillväxthormoner, vilket sannolikt ökar cancerrisken hos konsumenten av köttet. Vad som är ännu vanligare i trånga djurbesättningar som står i stallar, är att man måste ge djuren höga doser antibiotika för att hindra smittspridning, vilket försämrar köttkvaliteten och ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier. Rött kött från närproducerat gräsbete är oftast helt fritt från såväl hormoner som antibiotika och det har en nyttigare och mer balanserad fettsammansättning.

 

Follow the money

För att finna svar på varför vi fått denna intensiva kampanj mot det röda köttet under senare år bör vi använda den oslagbara metoden att se vilka ekonomiska intressen som kan tänkas ligga bakom propagandan.

Börja med att fråga er hur kosthållningen skulle förändras om vi minskar vårt köttintag och går över till en mer vegetarisk kost. Självklart är det ingen nackdel om vi ökar vår konsumtion av grönsaker som innehåller rader av för vår hälsa viktiga näringsämnen. Tyvärr erbjuder inte de nyttigaste bladgrönsakerna tillräckligt med kalorier för att vi skall få i oss den näring vi behöver, så minskat köttätande kommer då att till stor del måsta kompenseras med mer kolhydrater. Varifrån får vi oftast våra kolhydrater? Jo, från Big Foods industrimat. Det är bara att titta på alla varumärkena bakom det halvdussin globala livsmedelsföretagen som dominerar Big Food, så ser ni lätt att en överväldigande del av deras produkter är baserade på billigt spannmål, socker och andra kolhydratrika råvaror.

screen shot 2014-07-07 at 10.58.44 am

De globala livsmedelsföretagen bygger mycket av sin oerhört stora och lönsamma verksamhet på hårt bearbetade billiga råvaror från spannmål och vegetabiliska oljor. För dessa företag är lokalproducerade animalier en dyrbar, besvärlig och mer riskabel verksamhet som de är mindre engagerade i. I den mån Big Food arbetar med rött kött t.ex. så handlar det om storskaligt producerat kött i de köttfabriker jag tidigare nämnde. Min slutsats är att kampanjen mot vårt köttätande nog ligger i Big Foods intresse, den stärker deras marknad på bekostnad av lokalproducerat kött och andra animalier. Självklart ligger det inte heller i Big Foods intresse att uppmärksamheten riktas mot de stora onaturliga köttfabrikerna där de hämtar sina animaliska råvaror. Ju hårdare samhället begränsar inslaget av animalier, vilket slår mot lokalproducerande bönder, ju större blir Big Foods marknadsandelar.

Vi vet idag med stor vetenskaplig säkerhet att det som driver hela den metabola pandemin med fetma, cancer, hjärt-kärlsjuklighet, diabetes, Alzheimer m.m. är en hög konsumtion av lättförbrända kolhydrater, vilket är huvudbeståndsdelen i stora delar av Big Foods industrimat. Alla kostråd som på något sätt leder till en vidare ökning av socker och kolhydratintaget kommer att ytterligare öka den metabola sjuklighet som redan är på god väg att knäcka sjukvården i många länder.

Så slutsatsen blir, att ni lugnt kan ställa fram bra rätter som är försiktigt tillagade av naturligt lokalproducerat rött gräsbeteskött på julbordet. Njut av det i förvissningen om att det sannolikt är den nyttigaste maten på julbordet och den utgör inget klimathot. Tvärt om bidar verksamheten till öppna landskap med rik biologisk mångfald.

Veganerna som av halvreligiösa skäl driver på antiköttpropagandan, måste lära sig inse att de bara är den globala industrins nyttiga idioter. Samhället bör sluta med sin propaganda mot det nyttiga röda köttet och i stället koncentrera sig på att få bort köttfabrikerna baserade på onaturligt kraftfoder och antibiotika, så kommer problemen med växthusgaser att även lösa sig.

Ha en God Jul med gott kött på julbordet!