Smör+hjärtsjukdom

Figuren är hämtad från Kostdoktorn.

Kan du lita på din läkare?

Cirka halva befolkningen i Sverige är väldigt noga med vad vi stoppar i oss i matväg och granskar noga innehållsdeklarationen på matpaketen. Men hur många tar samtidigt reda på hur relevant kompetensen är, hos den läkare vi blir hänvisade till när vi fått något problem med hälsan eller tar en hälsoundersökning? Det borde vi göra, eftersom läkarens slutsatser och den behandling som hon/han föreskriver ofta har mycket stor betydelse för vår förmåga att administrera vår hälsa. Läkare har ofta tydliga bindningar till stora ekonomiska intressen och deras medicinska kunskaper är minst lika ofta föråldrade och baserade på motbevisade medicinska hypoteser.

Nu är t.ex. chefen för läkemedelsföretaget Pfizers Livsstilsmottagning på KI läkaren Mai Lis Hellenius ute i agendasättande SvD igen och påstår att LCHF – den populäraste kosten för ökad hälsa, är livsfarlig. Hon har ständigt fri tillgång till etablissemangets propagandaorgan och får alltid yttra sig oemotsagt, trots att hon är starkt knuten till Pfizer som årligen säljer piller för mångmiljardbelopp mot de åkommor som LCHF botar. Att den här marknadsföraren av livsfarliga piller (den tredje vanligaste dödsorsaken) ljuger framgår tydligt om man studerar den svenska statistiken över hjärt-kärlsjuklighet i figuren ovan. Den har börjat sjunka sedan stora delar av folket på eget bevåg började äta LCHF och blev friskare för drygt 10 år sedan. Att påstå att den kosten med mer mättat fett (se smörkonsumtionens utveckling i figuren) och mindre kolhydrater är livsfarlig är på gränsen till kriminellt. Ett barn kan se att hon har fel.

Samma föråldrade medicinska skola som Hellenius tillhör hävdar även att måttligt förhöjda blodkolesterolnivåer är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar, och behöver medicineras med kolesterolsänkande statiner som har mycket skadliga biverkningar. Det är tvärt om, en sammanställning av 101 olika studier visar entydigt att alla kvinnor och män +55 med höga kolesterolnivåer är friskare och lever längre. Jag har i färskt minne den över 90-åriga bekant som ordinerades statiner av en inkompetent läkare mot lite förhöjda kolesterolnivåer. Hon blev dödssjuk. Hon satte på eget bevåg ut det livsfarliga preparatet och blev på någon dag helt återställd.

De enda patienter där det är motiverat att medicinera med kolesterolsänkare är ett fåtal som lider av den ärftliga sjukdomen hyperkolesterolemi med kraftigt förhöjda nivåer. Om ni inte har den sjukdomen i släkten behöver ni inte statiner. De gränsvärden för blodkolesterol som är uppsatta för friska människor är dikterade av Big Pharma för att kunna sälja sina oerhört lönsamma piller. Där är Hellenius uppdragsgivare Pfizer ledande. Statiner är världens mest sålda och utan konkurrens mest lönsamma preparat.

För en tid sedan samtalade jag med en annan läkare om en gemensam vän som dött i cancer. När jag frågade läkaren om vännen hade haft diabetes-2, möttes jag av oförstående och läkaren tyckte inte det hade med saken att göra. När jag påpekade att dödligheten i cancer är ca. tre gånger högre bland diabetiker var den här läkaren helt oförstående och markerade sin uppfattning att jag talade i nattmössan.

Här rör det sig om en skrämmande vetenskapsförnekelse eftersom sambandet mellan diabetes-2 (sockersjuka) och cancer tydligt visades redan på 20-talet av Nobelpristagaren Otto Warburg. Om någon under sin läkarutbildning missat detta rör det sig om inkompetens. Eftersom cancerceller är helt beroende av god tillförsel av socker som glukos och fruktos för sin ofullständiga förbränning, innebär de förhöjda blodsockernivåerna hos en diabetiker en idealisk miljö för cancertillväxt.

Okunniga läkares försvar för att bortse från blodsockrets betydelse för cancerutveckling är att vår lever alltid producerar den glukos vi behöver. Det är riktigt, men det i sig leder inte till förhöjda nivåer av blodsocker på samma sätt som en kolhydratrik kost. Om vi utesluter socker och kolhydrater ur kosten stannar blodsockernivåerna på omkring 4 mlmol/l, alltså långt under gränsvärdet 6 mlmol/l. Därtill skall man vara medveten om att den glykos som tillförs via kosten alltid är parad med minst lika mycket fruktos. Sockermolekylen Sackaros består av en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl som är sammanlänkade. Problemet är att när man mäter blodsockret är det bara glukoshalten som mäts, därför kan kosttillfört blodsocker ofta innebära dubbla faktiska blodsockernivåer mot de mätningen visar. Forskning visar även att cancerceller älskar fruktos som de föredrar. Fruktos bryts inte ner av friska celler varför det måste tas om hand av levern som då kan överansträngas och få liknade skador som vid alkoholism.

Dessa två exempel visar tydligt att många läkare utövar sitt yrke, trots att de inte är uppdaterade om vad den senaste forskning visar. De sitter fast i föråldrade och falska hypoteser som skolsjukvåden drev när de en gång gick sin läkarutbildning. Några nya vetenskapliga framsteg har de inte tagit del av sedan dess eller så bortser de medvetet från dem för att skydda Big Pharmas ekonomiska intressen. I det förra fallet är det inkompetens i det senare ett djupt omoraliskt förhållningssätt. Låt er aldrig imponeras av den vita rocken utan var alltid beredda att ifrågasätta.

Det jag beskrivit är tyvärr mycket vanliga fenomen inom den svenska läkarkåren. Det finns undersökningar som visar att svenska läkare är de som blivit minst vidareutbildade efter sin examen. Det senare är tyvärr inte heller det någon säker kvalitetsgaranti, eftersom även skolsjukvården till stor del är korrumperad av Big Pharmas ekonomiska intressen. Detta sagt, vill jag påpeka att det finns massor av kloka och ytterst pålästa läkare med hög integritet också, det gäller bara att hitta fram till dem, om ni är rädda om er hälsa. Jag har stor erfarenhet av båda grupperna.

 

Riksföreningen mot Metabola Sjukdomar

Jag återkommer till mitt upprop i mellandagarna om bildandet av en riksförening för att hjälpa de som känner behov av det, att kunna administrera metabol sjuklighet och att försöka undvika att ens bli metabolt sjuka. Bakgrunden är att den metabola pandemin måste stoppas innan den helt korkar igen hela sjukvårdsapparaten. Uppropet har fått ett tillräckligt gensvar för att jag skall återkomma inom rimlig tid med en kallelse till ett möte för att bilda föreningen. Jag tar gärna emot ytterligare intresseanmälningar på mejl larsbern@live.se.

Som jag ser det visar fallen som jag beskriver ovan att en lämplig uppgift för den här nya folkrörelsen, skulle kunna vara att VDN-deklarera läkare genom att samla in uppgifter om hur dessa förhåller sig till de grundläggande vetenskapligt visade orsakerna till metabol sjuklighet. Föreningen skulle genom sina medlemmar kunna inhämta, hur olika läkare svarar på en enkät om hur de förhåller sig till såväl kostens som de medicinska preparatens betydelse för sjukligheten. På så sätt skulle vi kunna bygga upp en databank typ VDN-deklaration som medlemmarna kan ta del av innan de konsulterar en läkare. Finns inte en aktuell läkare med i databanken, får medlemmen istället med sig ett frågeformulär som läkaren får fylla i rörande sin grundläggande uppfattning om orsakerna bakom den skenande sjukligheten. Det är inte märkvärdigare än om vi bett 50-talets läkare deklarera om de ansåg att rökning var orsaken till lungcancer eller ej.

Vi vill veta om vår doktor anser att måttligt förhöjt kolesterol, eller högt blodsocker har betydelse för metabol sjuklighet, eller om cancer är en metabol sjukdom? Vi kanske även vill veta när de anser att man skall skriva ut statiner, eller om man skall ordinera piller och insulinsprutor eller kolhydratfattig kost till diabetiker?