us-healthcare-system

Det som hände var inte 1980 utan 1977, men det blev synligt först 1980. År 1977 levererade nämligen United States Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs som leddes av senator George McGovern sina Dietary Guidelines for Americans. Den centrala punkten i dessa riktlinjer var att amerikanerna måste minska intaget av mättat fett – kolesterolrik kost. Detta blev startpunkten för en omfattande omställning av kosthållningen i USA och början på en global lansering av avfettad industrimat.

Den vetenskapliga bakgrunden till kommitténs beslut var en falsk vetenskaplig hypotes. På 60-talet betalade sockerindustrin inom Big Food forskare (enligt en färsk artikel i New York Times) för att spela ner länken mellan socker (kolhydrater) och metabola sjukdomar. I stället pekade man ut mättat animaliskt fett som orsaken till sjukligheten. Den desinformationskampanjen blev skrämmande framgångsrik bl.a. beroende på en studie som USA:s då främsta nutritionist Anzel Keys publicerade. Där påstod han sig genom rent forskningsfusk ha visat på ett direkt samband i sju länder (som han handplockat ur ett tre gånger större material) mellan kolesterolrik kost och kardiovaskulär sjuklighet. Den falska hypotesen var att sjukligheten orsakades av höga nivåer på blodkolesterol som i sin tur framkallades av kolesterolrik föda, även det ett falskt påstående.

En rad forskare ifrågasatte Keys slutsatser och menade att åderförkalkning och andra metabola sjukdomar främst orsakades av för mycket socker och kolhydrater. Den mest framträdande var John Yudkin som 1972 hade gett ut boken: Pure, White and Deadly: The Problem of Sugar. Redan på 20-talet hade Nobelpristagaren Otto Warburg visat på sambandet mellan socker och cancercellers metabolism. Starka ekonomiska intressen backade dock upp Keys och hans kritiker tystades. MSM såg till att hjälteförklara honom, han blev bl.a. omslagspojke i tidskriften Time 1961. Keys var den ledande auktoriteten inom nutrition i USA vid den här tidpunkten och ingen politiker vågade eller ville ifrågasätta honom.

Mycket stora industriintressen såg enorma affärsmöjligheter i avfettad mat och mediciner mot kolesterol. Hela det medicinska etablissemanget i västvärlden har med ledning från USA i femtio år baserat såväl vård som forskning på den falska hypotesen. Den har lagt grunden till en global industri kontrollerad av ett halvdussin globala jätteföretag och en global läkemedelsindustri som tillhandahåller av farliga piller mot kolesterol.

Resultatet blev en febril uppbyggnad av en delvis helt ny industri för processad mat. Man började ta bort nästan allt animaliskt fett och ersatte det med socker och vegetabiliska oljor främmande för människans metabolism. Mycket av den naturliga animaliska maten ersattes med raffinerade spannmålsprodukter av olika slag. De här kostrekommendationerna spreds snabbt till hela västvärlden och Svenska Livsmedelsverket svalde dem okritiskt.

Avfettningen av den naturliga maten och raffineringen av växtoljorna kräver att de passerar industriprocesser, något som människor inte klarar själva hemma i köket. Detta utvecklades till livsmedelsindustrins perfekta storm, en enorm global industri för processad industrimat har på så sätt vuxit upp de senaste 40 åren. Den globala marknaden för industrimat uppgick år 2015 till cirka 17.000 miljarder kronor per år, nästan dubbelt så stor som dagens världsmarknad för råolja.

Med utgångspunkt från kolesterolhypotesen och de nya riktlinjerna för kosten satsade Läkemedelsindustrin – Big Pharma – i början av 80-talet på forskning rörande samband mellan kolesterol och kardiovaskulär sjuklighet. Man utvecklade kemiska preparat – statiner – som sänker kolesterolet i blodet. Dessa preparat kom med tiden att bli historiens mest sålda. Läkemedelsföretaget Pfizer beräknas ha sålt bara det kolesterolsänkande preparatet Lipitor för minst 125 miljarder dollar under den senaste 15-årsperioden. Idag lär 900.000 svenskar stå på statiner. Utvecklingen av kolesterolsänkare är fortfarande ett prioriterat forskningsområde inom Big Pharma. Läkemedelsindustrin omsätter idag uppskattningsvis 5.000 miljarder kronor per år och är en av världens största och lönsammaste industrier.

Allt detta hade varit gott och väl om inte industrimaten visat sig vara direkt olämplig som människoföda. Bara några få år efter att de nya kostråden lanserat började fetma och olika metabol sjuklighet öka i en alarmerande takt. Det höga kolhydratinnehållet i industrimaten ledde till att människor fick högt blodsocker och insulinresistens, vilket i sin tur orsakade fetma och diabets-2, som är inkörsporten till övriga metabola sjukdomar som åderförkalkning, högt blodtryck, cancer, Alzheimer m.m.. Sjukligheten förvärrades ytterligare av att spannmålens gluten och de raffinerade växtoljorna som ersatte de animaliska fetterna orsakade inflammationer och andra hälsoproblem. Idag har en tredjedel av jordens befolkning drabbats eller har första tecken på metabol sjuklighet.

Efter många år visar det sig att Keys påståenden om samband mellan fet kost och kardiovaskulär sjuklighet byggde på rent forskningsfusk. Senare forskning visar att Yudkin hade rätt, sjukligheten orsakas av socker och lättförbrända kolhydrater – exakt de ingredienser som är själva basen i större delen av industrimaten. Det visar sig även att människor med ett måttligt förhöjt blodkolesterol är de som lever längst, alltså tvärt emot den etablerade skolmedicinen. Statinförskrivningen visar tydliga tecken på att göra människor sjukare, vilket tydligt framgår av diagrammet ovan som visar på ökade vårdkostnader och förkortad livslängd. År 2015 var ett sorgligt märkesår i USA då livslängden åter började sjunka.

När vi får industrier som drivs av globala jätteföretag på marknader som är så här stora uppstår ett problem som frihandelsivrarna nog inte tänker på. Det blir för dyrt att ändra inriktning om man upptäcker att man är på fel spår. En omställning idag från industrimaten tillbaka till det som är människans naturliga föda som vi en gång blev genetiskt anpassade till, skulle helt enkelt orsaka oerhörda förluster inom industrin som kan räknas i tusentals miljarder kronor. Under sådana omständigheter bygger man in väldigt starka hinder för förändringar och för nyutveckling. Det är exakt där världens stora företag inom livs- och läkemedel befinner sig idag. Deras lobbyverksamhet för att dölja alla sjukdomar och dödsfall som orsakas av industrimaten och de medicinska syntetiska preparaten, är av dessa skäl intensiv. Korruptionen bland forskare, läkare, nutritionister och myndighetsexperter som detta gett upphov till är ett omfattande utvecklingshinder.

Med Internet har givetvis det katastrofala misstaget inom forskningen blivit observerat av en stor del av allmänheten. Människor har på egen hand börjat ändra sin kost och använda naturliga kosttillskott. Konsekvensen är ett raserat förtroende för såväl hälsomyndigheter som för den medicinska forskningen. Ämnet har blivit så känsligt att det inte går att diskutera öppet inom många etablerade vetenskapliga institutioner. Livsmedelsmyndigheter över hela västvärlden korrumperas av industrins lobbyister. Intensiv lobbyverksamhet från industrins sida sprider falska påståenden för att få olika harmlösa naturmediciner förbjudna.

När jag som autodidakt har skrivit om detta här på min blogg får jag ofta mejl från framstående personer inom vetenskapen som uppmanar mig att fortsätta, men som samtidigt menar att ämnet är för känsligt för att de skall våga framträda själva. Jag har även blivit personligen angripen av representanter för skolmedicinen. När jag som huvudman i Hjärt-Lungfonden föreslog en satsning på att beforska sambanden mellan kost och hälsa avvisades detta av styrelsen med att sådan forskning skulle skada fondens anseende. Därefter fick jag sparken som huvudman.

Rädslan för att förarga de ekonomiska makthavarna bakom Big Food och Big Pharma med forskning som avviker från kolesterolhypotesen och börja kartlägga sambanden mellan kost och hälsa, är förlamande. Orsaken är att stora delar av den medicinska forskningen finansieras av fonder som styrs av samma hyperförmögna kretsar som äger de stora industrierna.

Katastrofen för folkhälsan och vårdkostnaderna i USA framgår tydligt av diagrammet och resten av världen följer i USA:s fotspår med viss fördröjning.

Jag återkommer till mitt upprop i mellandagarna om bildandet av en riksförening för att hjälpa de som känner behov av det, att kunna administrera metabol sjuklighet och att försöka undvika att ens bli metabolt sjuka. Jag tar gärna emot ytterligare intresseanmälningar på mejl larsbern@live.se