vladimir_putin_12020

De kretsar i västvärlden som eftersträvar en global världsordning, med ett av dem själva styrt FN som någon sorts världsregering, har efter kommunismens fall etablerat sig som den dominerande makten i väst. I centrum står en handfull hyperförmögna angloamerikanska finansfamiljer som i det fördolda tillskansat sig ett oerhört stort politiskt och ekonomiskt inflytande. Samma kretsar har sett till att köpa på sig ägardominansen över västvärldens etablerade media (MSM) varifrån de målmedvetet sprider desinformation för att styra folkopinionen. Borta är medier som kritiskt granskar makten, nu är MSM bara maktens megafoner och alla lögner är tillåtna.

Nationalistiska krafter har tryckts tillbaka till förmån för ökad överstatlighet och globalism. Nazismens perversa system har hållits upp som ett spöke för att misskreditera alla antiglobalister genom guilt by association. Globalisterna har haft ett avgörande inflytande över världens dominerande militärmakt USA, vilket de utnyttjat för att destabilisera och störta olika fristående regimer som vägrat underordna sig deras unipolära världsordning. Den politiken har kostat miljontals människoliv och drivit tiotals miljoner på flykt. Den har även indirekt destabiliserat hela Europa. Det är en skam att nästan alla svenska politiker stått bakom detta folkmord och deltagit med svensk millitär.

Etablerandet av den nya världsordningen har under senare år blivit allt mer bråttom i takt med att stora utvecklingsländer som Kina, Indien m.fl. reser sig ur fattigdom och underutveckling mycket snabbare än befarat. Sjuttio år av västligt s.k. bistånd för att hålla kvar resten av världen i underutveckling har misslyckats. Den ekonomiska utvecklingen i främst Asien utmanar därför på allvar den västliga hegemoni som dominerat världen under de senaste tvåhundra åren.

Globalism och överstatlighet har sålts in hos oss väljare i de västliga demokratierna som ett fredsprojekt, i förhoppningen att vi tyst skulle acceptera de nödvändiga begränsningarna i vårt demokratiska inflytande, allt för att kunna genomföra den globala agendan. Hela västvärldens politiska etablissemang har rekryterats till den globala rörelsen med hjälp av en rad lobbyorganisationer finansierade av oligarkerna och med användning av det toppstyrda EU-bygget som skapat rika möjligheter att korrumpera nationella politiker med feta arvoden och internationella poster.  Hela det svenska politiska etablissemanget har oreserverat underkastat sig globalismen och svenska MSM papegojar okritiskt dess propaganda. Sverige har blivit globalismens lydrike.

För att stärka den globala agendan har man har även lanserat skräckpropagandan om klimatförändringar som grundlöst påstås orsakade av människans energianvändning. Vissa ledande globalister har varit oförsiktiga nog att t.o.m. uttala nödvändigheten av överdriven skräckpropaganda. Ordföranden i FN:s klimatkommitté Sir John Houghton deklarerade t.ex. att om vi inte tillkännager kommande katastrofer kommer ingen att lyssna. Man har med ren bluffpropaganda och forskningsbedrägerier försökt driva igenom ett bindande globalt klimatavtal under FN. Detta har dock misslyckats, Parisavtalet bygger helt på frivillighet.

Nu är globalisterna på väg att tappa kontrollen över utvecklingen vilket utlöst fullständig panik. Det är framförallt två faktorer som satt käppar i hjulen för deras nya världsordning. Den viktigaste är det fria informationsflödet över Internet som punkterat globalisternas propaganda och omöjliggjort för dem att styra informationsflödet via sitt mediemonopol. Det andra är att Ryssland som man nästan lyckades helt destabilisera under Jeltsins marionettregim, men som nu under Putin-regimen valt en starkt nationalistisk linje som vänder sig mot globalisternas planer.

Det fria nätet har omöjliggjort spridningen av desinformation om påstådda  klimatförändringar, false flags, innehav av massförstörelsevapen m.m. för att nämna några exempel i en lång rad. Fenomen som Wikileakes och olika visselblåsare som Edward Snowden har skapat kanaler för att omöjliggöra för globalisterna att föra allmänheten bakom ljuset. Deras verkliga avsikter har obönhörligt avslöjats för allmänheten vilket gett upphov till en motrörelse inom hela västvärlden.

Det politiska etablissemanget har tappat kontrollen över väljarkåren. I en rad länder växer nationalistiska rörelser sig starka och börjar att på allvar hota globalisternas ställning. I Storbritannien har folket röstat för att lämna överstatliga EU, i Frankrike är nationalistiska Front National största partiet, Ungern har fått en nationalistisk regering och i Sverige är nationalistiska Sverigedemokraterna (SD) största parti i flera opinionsundersökningar. Överallt inom hela västvärlden är liknande politiska rörelser på kraftig frammarsch. Paniken inom globalistlägret blev total sedan nationalisten Donald Trump oväntat valts till ny president i USA efter globalisternas marionett Obama. Trump motarbetades systematiskt av alla globalisternas monopolmedier, men blev trots det vald med hjälp av fria röster på Internet och en folklig massrörelse.

Det nationalistiska Ryssland har klart markerat att man sätter sin nationella suveränitet framför globalisternas dagordning. Därmed har landet blivit huvudmåltavla för globalismens strävan att vidga sin maktsfär genom att destabilisera självständiga nationer. Den av CIA och EU iscensatta statskuppen i Ukraina med hjälp av nazister och andra extremister, var ett led i att underminera den ryska regimens ställning. Ett annat har varit en aggressiv expansion av NATO tätt inpå Rysslands gränser. Fredsprojektet som globalisterna talat så fint om, är tydligen inte så viktigt längre.

Genom kontrollen över Ukraina räknade globalisterna med att kunna försvaga ryssarna och beröva dem deras viktigaste flottbas på Krim i Svarta Havet. Putins blixtsnabba motdrag att helt sonika annektera Krim och genomföra en omröstning där Krims ryska befolkning gav honom sitt stöd, retade gallfebern på globalisterna och utlöste omfattande sanktioner mot Ryssland från deras sida. Putinregimen har även satt en käpp i hjulet för globalisternas proxykrig för att störta den nationella regimen i Syrien.

 

Globalisternas nya strategi

Efter Ukraina-konflikten har det utbrutit ett eskalerande propagandakrig mellan globalisterna och den ryska regimen. Man utmålar Ryssland som ett enormt militärt hot mot hela Västeuropa, trots att den ryska militärbudgeten är en femtedel av det Sovjetunionen en gång spenderade och en tjugondel av USA/NATO:s. Av någon outgrundlig anledning är den antiryska propagandan som mest hysterisk i lilla Sverige. Våra numer agendasättande propagandablad SvD och DN innehåller dagligen hatpropaganda mot Putins Ryssland.

I paniken över att man är på väg att tappa kontrollen över sin agenda har de globalistiska krafterna nu valt en ny huvudstrategi för att försöka återta initiativet och pressa tillbaka de nationalistiska krafterna. I USA har man blåst upp en infekterad debatt, där man på lösa grunder anklagar ryssarna för att ha påverkat presidentvalet. Några konkreta bevis har man inte kunnat visa upp och de exempel på rysk påverkan som lyfts fram handlar mest om inslag i TV-kanalen Russia Today (RT) som är några år gamla och rimligen haft lite med valet att göra. Påverkat valet har dock globalisternas ledande oligarker gjort helt öppet utan att det blivit några reaktioner att tala om.

Ryssarna anklagas för spridandet av fake news men ytterst få konkreta exempel har visats upp. Vad ryssarna däremot säkert bidragit till är att avslöja globalisternas desinformation, deras legoarmé ISIS och fuskande med t.ex. klimatdata för att underbygga sin propaganda. På så sätt har ryssarna gett näring åt de politiska rörelserna i väst som nu hotar globalisternas ställning, vilket förklarar hatpropagandan.

Över hela västvärlden försöker etablissemanget hysteriskt måla upp Ryssland som det stora hotet som man skrämmer med. Den svenska politikerkåren leder i hysteri. Detta med en påhittad extern fiende är ett klassiskt grepp som makthavare i alla tider har använt. Strategin är därefter att klistra misstankar om samröre med denna fiende på de nationalistiska politikerna som utmanar globalismen. Det mesta tyder på att folkopinionen förblir ganska kallsinnig till denna lätt genomskådade propaganda, det tack vara det fria meningsutbytet på nätet.

Det som nu händer i Sverige är uppmarschen inför valet 2018. Etablissemanget har misslyckats med att utmåla det invandringsfientliga SD som ett rasistiskt parti för att få väljarna att sky det. Där har man genom sin vansinniga invandringspolitik fallit på eget grepp och tvingas nu föra precis den politik som SD rekommenderade för flera år sedan.  Strategin man istället väljer för att hindra SD:s frammarsch, är att försöka klistra rysskräcken på partiet.

Att propagandan mot Ryssland inte i första hand bottnar i någon verklig oro för en rysk invasion bevisas med all önskvärd tydlighet av att Moderaterna under sin regeringstid i princip lade ner såväl armén som marinen och av att den nuvarande regeringen behåller ett försvar på svältbudget. Landet saknar även totalt en beredskap för ett krigstillstånd, livsmedelsreserven räcker kanske några veckor. Nej propagandan är bara globalisternas retorik för att fortsätta driva sin tänkta världsordning.

Jag lovar er kära läsare att ni kommer att få bevittna många olika försök att misskreditera nationalistiska partier i väst genom att associera dem med Putin och Ryssland. Sannolikt misslyckas den strategin också, eftersom Putin lyckats bli en av världens mest populära politiker efter sina ingrepp för att stoppa globalisternas bestialiska proxyarmé ISIS i Mellanöstern. Även det ett förödmjukande nederlag för den globalistiska världsordningen. Man har genom sin framfart bjudit Putin på ett världsrykte som han kanske inte helt förtjänar.

Det klokaste västs politiska etablissemang kan göra är att erkänna att den globalism och överstatliga ordning som de drömt om inte kommer att kunna genomföras, därför att den saknar folkligt förankring. Gör man det frigörs vårt politiska liv och vi kan återigen få politiska alternativ som erbjuder väljarna valfrihet, precis som det bör vara i en demokrati. Jag är dock rädd att globalisterna genom dagens hysteriska propaganda och hatkampanjer samt nya DÖ-uppgörelser kör den svenska demokratin ytterligare i botten tills den går helt förlorad.