images

En av globalismens viktigaste institutioner är World Economic Forum som i veckan arrangerar vad som mest kan liknas vid deras årliga väckelsemöte. Utöver mötets konstakskapande roll handlar det alltid om globalismens hjärtefrågor, som att befrämja borttagande av alla handelsregleringar och öppna alla gränser mellan länder. Platsen för mötet är varje år den Schweiziska alpstaden Davos.

I år sker Davosmötet i skuggan av ett sönderfallande EU efter Brexit och USA:s val av nationalisten Donald Trump till president. Över hela västvärlden pågår något av en folklig revolt mot globalisternas agenda, en agenda som man bara för något år sedan kände sig säker på att kunna förverkliga. Västvärldens globalistiska etablissemang verkar vara tagna på sängen. De frågar sig yrvaket hur detta kunnat hända så snabbt?

Svaret på varför, har levererats till Davosmötet, även om alla deltagare ännu inte fattat det. Lagom till mötet kom organisationen Oxfam med en rapport som ger en god bakgrund för den som vill förstå den pågående folkliga revolten.

Oxfams rapport visar att världens miljardärers samlade förmögenheter i snabb takt drar ifrån alla andras. 2009 fanns det 793 dollarmiljardärer i världen som tillsammans ägde 2,4 biljoner USD, de äger nu 5,0 biljoner USD, mer än en fördubbling på sju år således. Det är dock inte bara miljardärerna som blir rikare. Under de senaste 25 åren har den rikaste hundradelen haft större inkomstökningar än den fattigaste halvan av jordens befolkning tillsammans och att denna hundradel kontrollerar lika stor del av världens tillgångar som vi övriga 99 hundradelar av befolkningen gör.

Oxfam har räknat ut att de 8 förmögnaste miljardärerna på tidningen Forbes årliga lista äger 426 miljarder USD medan den fattigaste halvan av hela jordens befolkning tillsammans endast äger 0,2 procent av världens förmögenheter eller 409 miljarder USD enligt Credit Suisse global wealth databook.

Egentligen är det sannolikt långt värre än vad Oxfams siffror visar. Forbes lista över förmögna individer ger nämligen en felaktig bild. Gamla familjeförmögenheter kommer inte fram på denna lista eftersom de är spridda inom familjer som Rockefeller, Rothschild och i Sverige Wallenbergs och Bonniers m.fl.. Dessa syns inte högt upp över de mest förmögna trots att de kontrollerar långt mer än de nyförmögna individerna på olika rankinglistor. Deras tillgångar är ofta undangömda i olika fonder och familjestiftelser där insynen är minimal. Vad vi dock vet är att dessa familjer utövar en avgörande makt i en rad av världens storföretag och banker. Förmögenhetskoncentrationen är därför sannolikt långt större än vad Oxfam visar.

Den här utvecklingen med en snabb överföring och koncentration av världens ekonomiska tillgångar till ett ytterst litet fåtal hyperrika individer och familjer är en direkt konsekvens av den politik som globalisterna i Davos genom målmedveten lobbyverksamhet driver och lyckats driva igenom under efterkrigstiden. De kritiserade handelsavtalen TTIP, TPP, CETA m.fl. som globalisterna nu försöker få igenom kommer att underblåsa den här redan ohållbara obalansen ytterligare.

Argumenten för de öppna gränserna och helt avreglerade marknaderna hör vi dagligen. Detta befrämjar ekonomisk tillväxt och välstånd heter det. Räknat i samlad BNP för de länder som infört den fria handeln och rörligheten är detta säkert riktigt. Drivkraften bakom den folkliga revolt som fört Trump till Vita Huset är dock att medelklassen i USA och andra västländer upptäckt att den tillväxten inte längre tillfaller dem. Dagens medelklassgeneration i USA är den första i landets historia som har fått det sämre än sin föräldrageneration – trots tillväxten.

Verkligheten är den att den mest välbärgade tiondelen av folken i många västländer på senare år lagt beslag på hela tillväxten och lite till. Den som kan sin historia vet att det är sådana fenomen som skapat underlaget för folkliga revolter. Det är en sådan revolt vi nu bevittnar, medelklassen vill ha tillbaka sina nationalstater inom bevakade gränser, där de på demokratisk väg kan styra fördelningen av landets inkomster. I det globala samhället och dess unioner som EU inser medborgarna att de tappat den möjligheten. Donald Trump har insett detta och erbjudit en regim som lovar att tillvarata medelklassens berättigade krav att få sin beskärda del av den växande ekonomin.

Det är detta som är kärnfrågan i den pågående maktkampen i Västvärlden mellan de hyperförmögna globalisterna och de folkligt styrda nationalstaterna. Där har ni förklaringen till den hatiska och hätska debatten, det rika etablissemanget släpper inte frivilligt ens en del av sina obscena löner, bonusar och stora vinster. Den stora gåtan för mig är hur denna rika eliten i samhället totalt lyckats förvrida huvudena på hela vänsterrörelsen som gjort de rikastes sak till sin.

Om marknadsekonomi och kapitalism skall överleva som ett vinnande koncept, måste de som sitter på de enorma förmögenheterna inse att om inte medelklassen får sin beskärda del av tillväxten så kommer revolten att fortsätta.